img aktualności

25.04.2019
NFOŚiGW: NFOŚiGW po raz piąty dofinansuje innowacyjne technologie środowiskowe
W piątym naborze programu priorytetowego Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszerzył krąg beneficjentów. Włączono nowe obszary tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), które do tej pory nie były objęte dofinansowaniem. Na przedsiębiorców czeka jeszcze 2 mld zł do podziału. Przyjmowanie wniosków w piątym z kolei naborze w ramach programu NFOŚiGW Sokół rozpocznie się 13 maja i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Dofinansowanie...
25.04.2019
NFOŚiGW: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – nowy nabór i szkolenie dla wnioskodawców
Po raz piąty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdzieli unijne fundusze na projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2019 r. Zainteresowani pozyskaniem dotacji mają szansę na udział w szkoleniu 15 maja br. Do rozdysponowania jest 100 mln zł. Połowę tego budżetu pochłoną inwestycje, które są realizowane na obszarze miast średnich, miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze oraz projektów...
25.04.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: VII Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – OSE Gdańsk 2019
W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbył się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”. Na spotkanie licznie przybyli reprezentanci najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne oraz gospodarcze kraju, przedstawiciele nauki, biznesu oraz politycy. Odbyła się sesja plenarna „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs. polskie cele strategiczne”, debata oksfordzka „Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego” oraz liczne sesje panelowe. W czasie...
25.04.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Czyste powietrze – zdrowy wybór
Trwa realizacja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego za program odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach programu priorytetowego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja lub pożyczka przyznawane są...
12.04.2019
NFOŚiGW: NFOŚiGW i Geotermia Podhalańska prezentują wystawę „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”
Z udziałem ponad 40 osób – senatorów, posłów, ministrów i przedstawicieli resortów, reprezentantów świata nauki, samorządów i przedsiębiorstw energetyki geotermalnej – zainaugurowano 11 kwietnia br. w gmachu Sejmu wystawę „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”. Ekspozycję zorganizowało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest głównym akcjonariuszem tej spółki. Wystawę wykonano w Instytucie Ochrony Środowiska –Państwowym Instytucie Badawczym....
11.04.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Akcja ratowania kuropatw: siedemset ptaków zostało wypuszczonych na pola w okolicach Oleśnicy
Siedemset kuropatw zostało wypuszczonych przez myśliwych i przyrodników na pola w okolicach Oleśnicy. To akcja ratowania ginącej drobnej zwierzyny wspierana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Termin akcji nie jest przypadkowy. – Podczas wczesnej wiosny te ptaki mają swoje gody, dobierają się w pary. Jest więc duża szansa, że uwolnione kuropatwy jeszcze w tym roku dochowają się potomstwa – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Kuropatwy...
11.04.2019
WFOŚiGW w Warszawie: Eko – warsztaty dla dzieci
Protest nauczycieli to spore problemy dla rodziców, którzy nagle muszą szukać opieki dla swoich pociech. W związku z sytuacją w szkolnictwie- Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie– zaoferował rodzicom pomoc i możliwość przyjścia ze swoimi pociechami do pracy. Dla najmłodszych został zorganizowany kącik zabaw (udostępniono kolorowanki, kredki, układanki, książeczki), wyświetlano bajki oraz przygotowano drobny poczęstunek. Pracownicy Zespołu Doradców Energetycznych przeprowadzili eko- warsztaty, podczas których czytano „ekologiczne bajki”...
11.04.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Nowa kwatera na składowisku odpadów w Służewie
Ponad milion złotych wynosi pożyczka, jakiej udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  Przedsiębiorstwu „EKOSKŁAD”.  Pieniądze te zostaną przeznaczone na modernizację składowiska odpadów w Służewie w gminie Aleksandrów Kujawski. Prezes WFOŚIGW w Toruniu, Ireneusz Stachowiak podpisał umowę o udzielenie pożyczki w kwocie 1.394.492,27 zł z prezesem firmy „EKOSKŁAD”, Gerardem Stolarskim na modernizację składowiska odpadów komunalnych w Służewie  poprzez dobudowanie kolejnej kwatery.  Inwestycja ta jest konieczna, bowiem pierwsza kwatera ...
11.04.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Bądź EKO na wiosnę
Kilkaset rozdanych sadzonek, worki pełne plastikowych butelek, zabawy z naszą mastką „Ziemiochronkiem”, kolejka do doradców energetycznych, którzy właścicielom domów jednorodzinnych udzielali informacji na temat Projektu Doradztwa Energetycznego oraz rządowego Programu „Czyste Powietrze” – tak przebiegała w telegraficznym skrócie niedzielna impreza „Bądź EKO na wiosnę”. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podczas festynu przy Galerii Bielawy reprezentowały: Marlena Wenzel, Monika Pawłowicz i Anna Rozwadowska, które udzielały zainteresowanym osobom szczegółowych...
11.04.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Nowy samochód dla WOPR we Włocławku
Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło się o samochód ze skuterem wodnym i pompą pływającą. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazały na ten cel kwotę 160 tys. złotych. W poniedziałek 8 kwietnia na przystani WOPR we Włocławku odbyła się uroczystość przekazania samochodu z napędem 4×4, skuterem wodnym, pompą pływającą oraz zaporami olejowymi. Nowy sprzęt będzie służył jednostce do likwidacji skutków...
11.04.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Redło
Z nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4, sfinansowanego przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych skorzystają druhowie z OSP Redło. Pojazd został im uroczyście przekazany w sobotę, 23 marca. Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w podgoleniowskim Redle jest wyposażony w 2500-litrowy zbiornik na wodę i 250-litrowy zbiornik środka pianotwórczego. Oprócz tego ma na wyposażeniu maszt oświetleniowy, zraszacze oraz wyciągarkę elektryczną. Zakup nowego wozu pozwoli na wycofanie z eksploatacji wysłużonego...
11.04.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach – umowa podpisana
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian i stropodachu, modernizacja oświetlenia oraz montaż nawiewników okiennych – takie prace w ZS nr 1 w Pyrzycach dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W piątek, 22 marca, umowę dotacji w imieniu Funduszu podpisał Paweł Mirowski – Prezes Zarządu. Wsparcie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 400 tysięcy złotych pozwoli na wykonanie kompleksowych prac, dzięki którym o 68 ton rocznie zmniejszy się...
11.04.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: XVIII finał wojewódzki „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
W piątek, 22 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się XVIII finał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Uczniowie napisali test z zakresu ekologii, ochrony przyrody, biologii, wiedzy o parkach krajobrazowych oraz sprawdzili się w zakresie rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych. Wszyscy finaliści konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do udziału w 3 – dniowych warsztatach przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Zwycięska drużyna z Zespołu Szkół Gminy...
11.04.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Konferencja wraz ze spotkaniem szkoleniowo – informacyjnym EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A JAKOŚĆ POWIETRZA
Dnia 3 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja wraz ze spotkaniem szkoleniowo-informacyjnym „Efektywność energetyczna a jakość powietrza”, której organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnikom został zaprezentowany Projekt doradztwa energetycznego, Program Priorytetowy Czyste Powietrze wraz ze szczegółowym omówieniem sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie, obliczaniem dochodów, wniosku o płatność i kontroli przedsięwzięć. Omówione zostały...
11.04.2019
WFOŚiGW w Olsztynie: Bezpłatne szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie organizuje bezpłatne szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Szkolenia skierowane są do pracowników oraz osób zgłoszonych przez JST, które będą pełnić w gminach funkcję Energetyków. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Będą w stanie rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu...
11.04.2019
NFOŚiGW: Dotacja na badanie złóż geotermalnych w Sękowej w Małopolsce
Ponad 17 mln zł dotacji otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Sękowa (powiat gorlicki, województwo małopolskie) na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego, sięgającego 3000 metrów w głąb ziemi. Celem tego przedsięwzięcia ma być rozpoznanie złóż wód termalnych na tamtym terenie. Chodzi o zbadanie perspektywicznych poziomów wodonośnych z utworów fliszu karpackiego (naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych) oraz przeprowadzenie testów hydrodynamicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów pokładów,...
11.04.2019
WFOŚiGW w Katowicach: Konsultacje „Listy przedsięwzięć priorytetowych… na 2020 rok”
28 marca w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2020 rok”. Zaprezentowano ofertę skierowaną do szerokiej grupy zainteresowanej tematem realizacji zadań proekologicznych na terenie województwa śląskiego. Spotkania te na stałe wpisały się w kalendarz działania WFOŚiGW w Katowicach i stanowią istotny element przepływu ważnych informacji pomiędzy Funduszem a beneficjentami. W tym roku współorganizatorami spotkania, wraz z Prezesem Zarządu...
11.04.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Rośliny mięsożerne na Uniwersytecie Gdańskim
Na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otwarte zostało paludarium – szklany zbiornik przeznaczony do hodowli roślin bagiennych. Nazwa pochodzi od łacińskich słów „palus” (bagno) i „arium” (zamknięty zbiornik). Warunki w gdańskim paludarium są identyczne z tymi panującymi w górach stołowych w wenezuelskich lasach równikowych. Paludarium uroczyście otworzyli dziekan Wydziału Biologii UG prof. Włodzimierz Meissner oraz zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku Teresa Jakubowska. Budowa zbiornika dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony...
11.04.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Nowoczesny ośrodek edukacji ekologicznej w Gdańsku Oliwie
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy mają nową salę edukacyjną. Nowoczesny ośrodek edukacji ekologicznej znajduje się w Oliwie, przy ul. Polanki. Projekt zrealizowany został przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przestronna sala edukacyjna i ekspozycyjna, biblioteka, drewniany taras – wszystko to tworzy miejsce o wyjątkowym klimacie, sprzyjające poznawaniu tajników przyrody. W uroczystym otwarciu ośrodka edukacji ekologicznej uczestniczyli przedstawiciele lokalnych i wojewódzkich władz...
20.02.2019
WFOŚiGW w Olsztynie – ważna inwestycja dla aglomeracji Orneta
30 listopada ma zakończyć się jedna z najważniejszych inwestycji na przełomie lat w Ornecie. Mowa tu o modernizacji miejscowej oczyszczalni ścieków. Zadanie to zostanie dofinasowane m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
20.02.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – dwa wozy, łódź ratunkowa, quad, motopompa pożarnicza – strażacy z powiatu tczewskiego otrzymali nowy sprzęt
Swarożyn – wieś w gminie Tczew. Leży na Kociewiu, obok autostrady A1. Działa tu Ochotnicza Straż Pożarna. I właśnie na terenie OSP odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Sprzęt za 2,3 mln zł trafił do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarożynie...
20.02.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – odnowienie Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku
Zakończył się remont Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku, działającej w XIV – wiecznym młynie. Działania naprawcze podjęli pracownicy Muzeum Pomorza Środkowego, a były one możliwe dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
20.02.2019
Trzy instytucje leczniczo-opiekuńcze otrzymają z NFOŚiGW ponad 10 mln zł na poprawę efektywności energetycznej
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach pod Warszawą i Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie uzyskają wsparcie finansowe ze środków krajowych NFOŚiGW na działania poprawiające efektywność gospodarowania energią elektryczną i cieplną. Inwestycje przyniosą wymierne korzyści ekologiczne i oszczędności finansowe, ale także podwyższą standard pobytu pacjentów...
20.02.2019
NFOŚiGW ogłasza dwa nowe programy. Następny etap walki o poprawę jakości powietrza
Programy Energia Plus z budżetem 4 miliardów złotych oraz Ciepłownictwo powiatowe z budżetem 500 milionów złotych to dwie nowe propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem. Pierwszy nabór wniosków o dotacje i pożyczki na projekty z zakresu poprawy jakości powietrza ruszy już 1 marca i potrwa do 20 grudnia 2019...
05.02.2019
WFOŚiGW w Szczecinie – Bezpieczniej w gminie Szczecinek. Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parsęcku
Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parsęcku został przekazany do służby 26 stycznia 2019 roku. To średni samochód ratowniczo-gaśniczy, dzięki któremu na terenie powiatu szczecineckiego będzie nie tylko bezpieczniej, ale też bardziej ekologicznie. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
05.02.2019
WFOŚiGW w Szczecinie – Nowoczesny, ekologiczny żłobek i przedszkole w Węgorzynie
Prąd z paneli fotowoltaicznych, a ogrzewanie – za pomocą pomp ciepła. W Węgorzynie zostało otwarte nowoczesne przedszkole i żłobek. Obiekt, wyposażony w ekologiczne instalacje Odnawialnych Źródeł Energii powstał dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
05.02.2019
WFOŚiGW w Toruniu – Plany finansowe na 2019 rok przedstawione
W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja zorganizowana przez WFOŚiGW w Toruniu, dotycząca nowych planów finansowych na rok...
05.02.2019
WFOŚiGW w Toruniu podsumował 2018 rok!
Prezes Zarządu Ireneusz Stachowiak oraz Zastępca Prezesa Zarządu Dariusz Wrzos dokonali podsumowania roku...
05.02.2019
WFOŚiGW w Olsztynie – Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Brzydowo
Kolejny samochód trafił do druhów z Warmii i Mazur. W sobotę 5 stycznia nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy otrzymała bowiem Ochotnicza Straż Pożarna w Brzydowie (gm....
05.02.2019
WFOŚiGW w Olsztynie – Pierwsze umowy z „Czystego Powietrza” podpisane
Pierwsi beneficjenci podpisali umowy dotacji w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Łączny koszt całkowity pierwszych dziecięciu inwestycji wyniósł ponad 250 tysięcy złotych,  z czego ponad 107 tysięcy złotych to...
05.02.2019
NFOŚiGW wsparł działania w obszarze poprawy efektywności energetycznej w Ząbkach
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 2,3 mln zł dofinansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na obszarze stacji uzdatniania wody w Ząbkach – Drewnicy. Nowoczesna konstrukcja zabudowań, opierająca się na proekologicznych rozwiązaniach, powoli zadbać o efektywność energetyczną, a co za tym idzie o czyste...
05.02.2019
WFOŚiGW w Katowicach – Mobilna Linia Diagnostyczna
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zakończył realizację projektu pn. „Mobilna Linia Diagnostyczna służąca do kontroli stanu technicznego, w tym kontroli emisji spalin pojazdów przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach”. Zakup specjalistycznego urządzenia został sfinansowany przez Wojewodę Śląskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
05.02.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Mokradła a zmiany klimatu
2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych. Organizowany jest od 22 lat w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej – międzynarodowego porozumienia o ochronie obszarów wodno-błotnych. Konwencja parafowana została w 1971 roku w irańskim mieście Ramsar nad Morzem Kaspijskim. W tym roku tematem przewodnim obchodów jest ochrona mokradeł w kontekście walki ze zmianami...
05.02.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Samochody ratowniczo-gaśnicze w akcji!
Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze trafiły do pięciu jednostek pomorskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup sprzętu dofinansowany został w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
11.01.2019
NFOŚiGW – Innowacyjny projekt producenta osłonek białkowych dofinansowany przez NFOŚiGW.
Poprawa efektywności energetycznej przy suszeniu osłonek kolagenowych – taki będzie efekt dofinansowania przez NFOŚiGW projektu firmy Fabios SA w Białce. Uruchomienie innowacyjnego procesu produkcyjnego przyniesie istotne zyski środowiskowe: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a w konsekwencji redukcję emisji dwutlenku...
11.01.2019
WFOŚiGW w Poznaniu – Podsumowanie pierwszego cyklu szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.
Ostatnim spotkaniem w Koninie, w dniach 7 i 8 stycznia, zakończył się pierwszy cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych. Organizowane na terenie całej Polski, w tym Wielkopolski w ramach projektu Doradztwa Energetycznego, szkolenia energetyków gminnych przeznaczone są dla osób rekomendowanych przez gminy do pełnienia roli osoby, która będzie skupiała całość zagadnień związanych z obszarem energii na poziomie...
11.01.2019
WFOŚiGW w Poznaniu – Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie.
Gmina Nowe Miasto nad Wartą podpisała z Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Poznaniu umowę  pożyczki  na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie” na kwotę 5 043 115,32 zł. Przedsięwzięcie obejmuje   budowę nowej biologiczno – mechanicznej    oczyszczalni  ścieków wraz  z modernizacją i adaptacją obiektów wchodzących   w   skład   istniejącej oczyszczalni ścieków. Przewidywany termin realizacji  to listopad 2019...
10.01.2019
WFOŚiGW w Szczecinie – 4,5 miliona złotych na działania proekologiczne.
Realizacja programów edukacyjnych, ochrona cennych gatunków roślin i zwierząt, zakup uli i pszczelich rodzin, a także usuwanie groźnej dla zdrowia rośliny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 7 stycznia rozpoczął nabory wniosków w ramach edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, odbudowy populacji pszczół i likwidacji barszczu Sosnowskiego. Fundusz w 2019 roku przeznaczy na te działania niemal 4,5 miliona...
10.01.2019
WFOŚiGW w Szczecinie – Pierwsze w Polsce elektryczne radiowozy dla Policji – kupione przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie.
Nowoczesne, ekonomiczne, a co najważniejsze – przyjazne środowisku. Cztery pojazdy elektryczne zasiliły flotę Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Z pierwszych w Polsce radiowozów na prąd skorzystają funkcjonariusze ze Szczecina i Szczecinka. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera rozwój...
10.01.2019
WFOŚiGW w Olsztynie – Umowa na dofinansowanie termomodernizacji klasztoru w Spręcowie.
Do końca września 2019 roku ma zakończyć się termomodernizacja Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie. W czwartek, 3 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania tego...
10.01.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Nagroda WFOŚiGW w Gdańsku w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ufundował nagrodę w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. Wręczona ona została podczas gali Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w Europejskim Centrum Solidarności. Laureatem została Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko nagrodę przekazał na ręce prezes FRUG Marzeny Chojnackiej....
10.01.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Pierwsze umowy w ramach „Czystego Powietrza” podpisane!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawarł pierwsze umowy z beneficjentami programu „Czyste Powietrze”. Podpisanych zostało 17 umów o dotację na łączną kwotę 178 000 zł. Zrealizowane zostaną zadania polegające na montażu nowego, ekologicznego źródła ciepła: kotła gazowego, kotła na biomasę, pompy ciepła. Są to pierwsze umowy w ramach programu priorytetowego, zatem przechodzimy do historii. A wszystko to w trosce o czyste powietrze naszego miasta, regionu i kraju – powiedział prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej...
03.01.2019
NFOŚiGW – Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice otrzyma 57 mln zł dotacji na budowę kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę.
Ograniczenie smogu oraz uzyskanie przez Kalisz statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – to główne korzyści, jakie przyniesie budowa kogeneracyjnego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice. Inwestycja wsparta ze środków europejskich przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwi wyłączenie z eksploatacji części przestarzałych urządzeń wytwórczych opalanych węglem. Będzie to ważny czynnik w tworzeniu stabilności energetycznej w mieście i okolicy, a także w skali całego województwa...
02.01.2019
NFOŚiGW wydłuża nabór wniosków o dotacje dla samorządów na rozwój elektromobilności.
Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł. Powiaty, gminy oraz ich związki wnioski o dotacje mogą składać od 15 października 2018 r. do 4 lutego 2019...
21.12.2018
Szkolenie dotyczące finansowania projektów LIFE – 9 stycznia w NFOŚiGW
Aspekty finansowe wniosków o dofinansowanie z Programu LIFE 2018 i 2019 w podprogramie na rzecz środowiska oraz realizacja projektów – to tematy bezpłatnego szkolenia, na które 9 stycznia 2019 r. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy spotkania mogą też liczyć na indywidualne...
20.12.2018
NFOŚiGW dofinansuje z POIiŚ wielką inwestycję JSW KOKS SA – blok energetyczny opalany gazem koksowniczym.
Aż 220 mln zł zainwestuje śląska spółka JSW KOKS w energetyczne i zarazem ekologiczne przedsięwzięcie – budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym. Projekt wesprze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj (19 grudnia 2018 r.) w siedzibie Funduszu podpisano umowę na 134 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...
19.12.2018
NFOŚiGW w Poznaniu – szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
W dniu 14 grudnia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej...
19.12.2018
NFOŚiGW w Poznaniu – nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Głuszynie
14 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie, gm. Kraszewice, połączone ze spotkaniem...
19.12.2018
NFOŚiGW w Olsztynie – porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Wilczęta
Prawie trzy lata trwał budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góry w Gminie Wilczęta. Koszt inwestycji wyceniono na ponad milion...
19.12.2018
NFOŚiGW w Olsztynie – modernizacja budynku kurii
Prawie 1, 27 miliona złotych będzie kosztowała termomodernizacja budynku Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej przy ul. Pieniężnego w Olsztynie. Znaczna część inwestycji zostanie pokryta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
19.12.2018
Nowy etap wdrażania programu Czyste Powietrze – NFOŚiGW podpisał z funduszami wojewódzkimi umowę o udostępnianiu środków
W Sali Kolumnowej Ministerstwa Środowiska– w obecności szefa resortu Ministra Henryka Kowalczyka – 18 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda podpisał z funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnianiu środków na realizację zadań określonych w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Porozumienie sygnowane przez prezesów wszystkich 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej opiewa na kwotę 875 mln zł dotacji oraz 185 mln zł...
17.12.2018
WFOŚiGW w Katowicach – COP24
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bierze aktywny udział w 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu...
17.12.2018
Zabytkowe obiekty sakralne przejdą termomodernizację dzięki wsparciu z NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże prawie 12 mln zł na projekty termomodernizacji zabytkowych budynków w czterech parafiach: Wszystkich Świętych w Warszawie przy placu Grzybowskim, Sanktuarium Kalwaryjskiego pw. Św. Mikołaja w Wielu, Wszystkich Świętych w Brusach oraz budynków należących do Archidiecezji Wrocławskiej na słynnym Ostrowie Tumskim – najstarszej części...
13.12.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – Opłaty za korzystanie ze środowiska.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną – nawet w niewielkim stopniu – z ingerencją w środowisko zobowiązani są do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Obowiązek ten dotyczy również jednostek organizacyjnych, czyli fundacji,...
12.12.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – Piecodoradcy edukują. Pilotażowa akcja w Gdyni.
Zimą gwałtownie pogarsza się jakość powietrza w wielu polskich miastach. Do pracy ruszają tysiące pieców i kotłów, za pomocą których ogrzewane są budynki mieszkalne, czy małe zakłady produkcyjne. Z kominów często wydostają się gęste, różnokolorowe i dziwnie pachnące dymy. Świadczy to o tym, że do kotłów trafiło złej jakości paliwo, a nawet odpady, które nigdy nie powinny  się tam znaleźć: plastik, stare meble, opony, torby foliowe, pudełka po lekach, ubrania. Niejednokrotnie...
12.12.2018
NFOŚiGW – Przepadają miliardy na ochronę powietrza? Jest odwrotnie: NFOŚiGW intensywnie wspiera walkę ze smogiem.
W niektórych mediach od kilku dni uporczywie powielana jest nieprawdziwa teza, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „przepadają” miliardy złotych na poprawę jakości powietrza, przez co smog „dusi” Polaków. Publikacje – oparte na wybiórczo cytowanym raporcie Najwyższej Izby Kontroli – nie dość, że zawierają dane sprzed prawie dwóch lat i nie uwzględniają uruchomienia we wrześniu br. programu Czyste Powietrze, to aż roją się od błędów,...
07.12.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SZYMBARKU.
Zakończyła się realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku”. Wybudowane zostały 3 km kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków. WFOŚiGW w Gdańsku udzielił pożyczki na realizację tego...
07.12.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – DAJ RZECZOM DRUGIE ŻYCIE!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje kampanię informacyjno – edukacyjną „Poczuj Klimat”. Jej celem jest uświadomienie mieszkańcom województwa pomorskiego oraz odwiedzającym Pomorze turystom, w jaki sposób poprzez swoje codzienne nawyki i decyzje wpływają na stan...
07.12.2018
WFOŚiGW w Poznaniu – Dzień Otwarty Programu Czyste Powietrze za nami.
W sobotę, 1 grudnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbył się Dzień Otwarty Programu Priorytetowego Czyste...
07.12.2018
WFOŚiGW w Poznaniu – Gminny Energetyk – pierwsze szkolenia za nami.
W dniach 29 – 30 listopada 2018 r. w Poznaniu odbyły się pierwsze szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Organizowane są one na terenie całej Polski, w tym Wielkopolski w ramach projektu Doradztwa...
07.12.2018
NFOŚiGW – dotacje dla przedsiębiorców na Świadectwa Weryfikacji innowacyjnych technologii.
Do 100 tysięcy złotych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą otrzymać przedsiębiorcy na pozyskanie Świadectw Weryfikacji dla swoich innowacyjnych technologii. Wydłużono nabór wniosków o dotacje do końca 2022...
07.12.2018
NFOŚiGW przekaże 25 mln zł na produkcję energii z biomasy. Będzie czystsze powietrza w pięciu miastach
W trosce o poprawę jakości powietrza i podnoszenie efektywności systemów ciepłowniczych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł kwotą prawie 18 mln zł ze środków europejskich projekty budowy instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii w Zambrowie, Nowym Sączu, Działdowie i Krośnie. Kolejne niemal 7 mln zł ze środków krajowych otrzyma podobna inicjatywa w Dzierżoniowie. Inwestycje te pozwolą także zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, ograniczając tym samym efekt...
06.12.2018
WFOŚiGW w Toruniu – Nowa kanalizacja sanitarna dla mieszkańców gminy Obrowo
W gminie Obrowo została rozpoczęta duża inwestycja, której przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami w miejscowościach: Głogowo i Brzozówka oraz przepompownią sieciową w Brzozówce, a także budowa kanalizacji z przepompowniami ścieków sieciowych w miejscowości Silno. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił na ten cel preferencyjne pożyczki. Wczoraj w siedzibie Funduszu zostały podpisane dwie umowy na łączną kwotę 1 340 670 zł....
29.11.2018
Zakłady Azotowe „Puławy” ograniczą emisję szkodliwych tlenków azotu dzięki wsparciu z NFOŚiGW
Zapobieganie emisji tlenków azotu (NOx) ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Substancje znajdujące się w spalinach oddziałują bowiem niekorzystnie na ekosystemy zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, tworząc smog w połączeniu z innymi szkodliwymi związkami i pyłami. Udostępnienie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 50 mln zł niskooprocentowanej pożyczki Zakładom Azotowym „Puławy” pozwoli zadbać o stan powietrza nie tylko w zachodniej części województwa...
27.11.2018
NFOŚiGW przekaże ponad 9 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczych we Włoszczowie, Solcu-Zdroju i Olecku
Czystsze powietrze oraz komfort i bezpieczeństwo w korzystaniu z ciepła – takie korzyści mieszkańcom Włoszczowy i Solca-Zdroju (Świętokrzyskie) oraz Olecka (Warmińsko-Mazurskie) przyniosą dotacje ze środków europejskich przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyeliminowanie strat w przesyle ciepła to nie tylko poprawa gospodarowania zasobami energetycznymi, ale także ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czyli przeciwdziałanie w lokalnej skali nadmiernemu ociepleniu...
26.11.2018
WFOŚiGW w Poznaniu wspiera schronisko w Przyborówku
Pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu  zorganizowali zbiórkę koców i ręczników oraz karmy, które zostały  przekazane do Schroniska dla zwierząt w Przyborówku i pomogą w ogrzaniu i nakarmieniu przebywających tam zwierząt podczas...
26.11.2018
WFOŚiGW w Poznaniu – Spotkanie szkoleniowe dla pracowników Lasów Państwowych
W środę 21.11.2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Porażynie odbyło się szkolenie dedykowane pracownikom Lasów Państwowych z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych...
21.11.2018
WFOŚiGW w Toruniu: Park wokół dworku gen. Sikorskiego w Parchaniu nabierze nowego blasku!
Park wokół dworku gen. Sikorskiego w Parchaniu nabierze nowego blasku za sprawą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
18.11.2018
WFOŚiGW w Toruniu: Spotkania dla przedstawicieli gmin nt. PP Czyste Powietrze
WFOŚiGW w Toruniu zaprasza na nieodpłatne, jednodniowe szkolenia kierowane do pracowników urzędów gmin, którzy będą służyć pomocą mieszkańcom w uzyskiwaniu informacji nt. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami przedstawionymi  w zaproszeniu oraz agendzie szkolenia. Harmonogram na listopad : 20 (wtorek), 22 (czwartek), 27 (wtorek). Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast województwa kujawsko-pomorskiego Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego regionu zapraszam do udziału w nieodpłatnym, jednodniowym szkoleniu kierowanym do pracowników...
06.11.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – Nowe siedziby Zaborskiego i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
W ramach projektu „Edukacja dla przyrody” otwarte zostały nowe siedziby Nadmorskiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Przedsięwzięcia zrealizowane zostały przy udziale finansowym WFOŚiGW w Gdańsku....
06.11.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Wielu
Zakończyła się realizacja projektu „Czyste jezioro Wielewskie – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Wielu”. Rozbudowana została sieć kanalizacyjna i wodociągowa, zbudowano 12 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na odcinku Wiele – Chojny, a także zamontowano 4 hydranty. Inwestycja dofinansowana została ze środków WFOŚiGW...
24.10.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Ciąg dalszy szkoleń dla pracowników socjalnych
21 września rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy...
24.10.2018
WFOŚiGW w Olsztynie: Przyznano nagrody w kolejnej edycji konkursu „Eko-Sołectwo”
Dwa sołectwa: Bystry z Gminy Giżycko i Glitajny z Gminy Korsze zwyciężyło w VIII edycji konkursu  „Eko-Sołectwo”. W akcji podczas, której zebrano prawie 126 ton odpadów, wzięły udział 24 sołectwa z Warmii...
24.10.2018
WFOŚiGW w Olsztynie: Gmina Płośnica porządkuje gospodarkę wodno-ściekową
890 tysięcy złotych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnje w Olsztynie otrzymała Gmina Płośnica. Środki będą wykorzystane na działania związane z porządkowaniem gospodarki...
24.10.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW przekaże ponad 7 mln zł na termomodernizację bloków w Szczecinie i Nowym Dworze Gdańskim
Gruntowna termomodernizacja oznacza duże oszczędności energii – cieplnej i elektrycznej, a co za tym idzie – zmniejszenie rachunków. Oczywistą korzyścią jest także łatwo dostępne, komfortowe ciepło w domu. Takich rezultatów oczekują mieszkańcy bloków w Szczecinie i Nowym Dworze Gdańskim po remoncie energetycznym przeprowadzonym przez zarządców ich...
24.10.2018
NFOŚiGW: Ponad 33 mln zł ze środków POIiŚ 2014-2020 i NFOŚiGW na poprawę efektywności dystrybucji ciepła w 6 miastach
Krosno (w woj. podkarpackim), Działdowo (w woj. warmińsko-mazurskim), Zduńska Wola (w woj. łódzkim), Mielec (w woj. podkarpackim), Suwałki (w woj. podlaskim) i Olsztyn (w woj. warmińsko- mazurskim) zmodernizują sieci przesyłu ciepła. Poprawa wydajności ciepłowniczej w wymienionych 6 miastach będzie możliwa dzięki dofinansowaniom przekazanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje przyniosą wymierne korzyści ekologiczne, m.in. spadek emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwych...
24.10.2018
NFOŚiGW: Tysięczna umowa NFOŚiGW o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko
Przedstawiciele Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarli dzisiaj (23 października) w Poznaniu trzy umowy – o symbolicznych numerach 999, 1000, 1001 – na dofinansowanie kolejnych wielkich przedsięwzięć ekologicznych. W sumie to już ponad 29 mld zł zainwestowanych w projekty na terenie całej Polski. Ich łączna wartość wsparcia z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi blisko 16 mld...
24.10.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW wesprze samorządy w rozwoju elektromobilności
Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł. Powiaty, gminy oraz ich związki wnioski o dotacje będą mogły składać od 15 października 2018...
24.10.2018
NFOŚiGW: Ponad 78 mln zł dla 10 miast na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże kolejnym dziesięciu miejscowościom w Polsce ponad 78 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej kwocie ponad 16 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a około 62 mln zł – ze środków własnych...
24.10.2018
NFOŚiGW: Babiogórski Park Narodowy otrzyma 1,7 mln zł dotacji na badanie ekosystemów metodą teledetekcji
Wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt pn. „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego za pomocą nowoczesnych metod teledetekcyjnych” będzie prowadzony przez trzy lata. Powierzchnia siedlisk poddanych analizie obejmie ponad 3391 ha. Celem jest gruntowne zbadanie stanu przyrodniczego obszarów...
24.10.2018
NFOŚiGW: Czworo laureatów drugiej edycji konkursu NFOŚiGW dla dziennikarzy
Dziennikarze z redakcji Programu 1 Polskiego Radia, miesięcznika „Środowisko” oraz magazynu branżowego „Wodociągi-Kanalizacja” i Portalu Komunalnego odebrali dzisiaj (23 października) nagrody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w drugiej edycji konkursu „Eko Dziennikarz”. Laureatów ogłoszono podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM...
23.10.2018
NFOŚiGW: Ochrona powietrza tematem konferencji prasowej NFOŚiGW na POL-ECO SYSTEM
Program „Czyste Powietrze” z budżetem 103 mld zł, efekty kilkudziesięciu programów priorytetowych i perspektywy kolejnych w przygotowaniu, a także unijne wsparcie kilkunastu działań i poddziałań na przedsięwzięcia antysmogowe – to główne tematy konferencji prasowej Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozpoczynających się dzisiaj (23 października) w Poznaniu targach POL-ECO...
19.10.2018
WFOŚiGW w Katowicach: Sesja Funduszu na 8. EKMŚP
18.10. WFOŚiGW w Katowicach jako Główny Partner Instytucjonalny prowadził sesję „Polska bez smogu” podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich...
18.10.2018
WFOŚiGW w Olsztynie: Powiat Szczytno. Ekolodzy i myśliwi pomagają naturze
Ponad 500 kuropatw wypuszczono w kilku miejscach powiatu szczycieńskiego. Akcję wsiedlania kuraków od kilku lat wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej...
11.10.2018
WFOŚiGW w Białymstoku: Czyste Powietrze dla suwalczan – spotkanie informacyjne z Premierem Mateuszem Morawieckim
W środę 10 października do Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach przybyli licznie suwalczanie, aby dowiedzieć się, jak otrzymać rządową dotację na wymianę starych pieców i kotłów, okien i drzwi, czy też na docieplenie...
09.10.2018
Zadbajmy o „Czyste Powietrze”!
Stan powietrza w Polsce wciąż wymaga poprawy. Z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia. Dlatego ważne jest, aby ogrzewać mądrze, inwestując w wysokosprawne kotły i opał wysokiej jakości, a także zadbać o odpowiednią termoizolację, która zredukuje straty ciepła.   Skorzystaj z programu „Czyste Powietrze” – zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych!  „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, który skupia...
04.10.2018
25 lat w trosce o środowisko! Wojewódzkie Fundusze świętowały jubileusz
   Ponad 41 miliardów złotych na 166 tysięcy zadań, m.in. na walkę ze smogiem i niską emisją, instalację kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, to najkrótszy bilans 25-letniej działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki...
03.10.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Polski Kongres Przedsiębiorczości
W dniach 24-25 września 2018 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbył się Polski Kongres Przedsiębiorczości.  Motywem przewodnim szóstej edycji Kongresu był temat: Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości. Ponad tysiąc uczestników przez dwa dni debatowało m.in. o technologii dla ochrony środowiska oraz elektromobilności w polskich...
02.10.2018
WFOŚiGW w Szczecinie: Czystsza woda dla mieszkańców, nowoczesne urządzenia i większa przepustowość. Zakończyła się rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim koło Trzebiatowa
Koszt inwestycji, ważnej dla mieszkańców Trzebiatowa i okolic, to niemal 20 milionów złotych, z czego niemal 5 milionów to wsparcie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Projekt jest także finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków własnych beneficjenta – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o....
29.09.2018
WFOŚiGW w Szczecinie: Będą nowe samochody i łodzie ratownicze dla OSP w Zachodniopomorskiem
– Druhny i druhowie OSP, za Wasz trud i poświecenie, za Waszą służbę chcę dzisiaj w imieniu rządu premiera Mateusza Morawieckiego z całego serca podziękować – powiedział minister Joachim Brudziński w Szczecinie. Szef MSWiA wziął udział w uroczystości podpisania umów na dofinansowanie dla OSP na zakup nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych i łodzi...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl