WFOŚiGW w Szczecinie: „Ekologicznie na dwóch kółkach”- kontynuacja kampanii promującej ekologiczne środki transportu i bezpieczne zachowania na drodze

27.07.2020

Rosnąca liczba rowerzystów na drogach naszego regionu oraz zainteresowanie, jakim cieszyły się poprzednie edycje programu sprawiły, ze zachodniopomorska drogówka po

raz kolejny zamierza połączyć tematykę edukacji ekologicznej i bezpieczeństwa. Głównym celem tej kampanii jest promocja ekologicznych środków transportu oraz edukacja ekologiczna zachodniopomorskich rowerzystów i kierowców pojazdów silnikowych. Przedsięwzięcie realizowane jest przez zachodniopomorskich policjantów wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

– Rower to środek transportu, który nie ma wad: jest ekonomiczny i przyjazny środowisku. Jadąc – nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery i tym samym – nie zatruwa powietrza, którym oddychamy – mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Całkowicie zgadzamy się z tym stwierdzeniem i dlatego też zachodniopomorscy policjanci będą promować ekologiczne środki transportu i bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego z zwróceniem szczególnej uwagi na podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu ekologii oraz ruchu drogowego.

Podczas spotkań profilaktycznych m.in. w placówkach oświatowych oraz podczas imprez plenerowych mundurowi będą zachęcać mieszkańców województwa do bezpiecznego spędzania czasu wolnego, wycieczek rowerowych. Jak pokazują dane statystyczne na terenie województwa zachodniopomorskiego w I półroczu tego roku z udziałem rowerzystów odnotowaliśmy 33 wypadki drogowe, w których 2 osoby zginęły a 30 zostało rannych. Ważna jest zatem edukacja i informowanie o zasadach bezpiecznego ruchu kołowego, pieszych oraz jednośladów. Nie mniej ważne jest wzmocnienie wzajemnej życzliwości w relacjach uczestników miejskich przestrzeni a także zachęcanie kierowców do częstszego korzystania z alternatywnych, ekologicznych środków przemieszczania się.  W ramach kontynuacji kampanii na stronie zachodniopomorskiej Policji i jednostek terenowych zamieszczone będą filmy edukacyjne i materiały profilaktyczne dotyczące tego projektu.

 

Film „Ekologicznie na dwóch kółkach” – wersja dla dzieci

Film „Ekologicznie na dwóch kółkach” – wersja dla dorosłych

 

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl