Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.17Funduszy.pl gw.pl Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
w Warszawie

Postanowienia ogólne
1. Operatorem serwisu www.17Funduszy.pl jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie „17Funduszy.pl”.
2. Administratorem danych Użytkowników serwisu www.17Funduszy.pl jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa,
tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl.
3. Użytkownikiem Serwisu – jest osoba korzystająca z Serwisu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj. www.17Funduszy.pl.
4. Serwis pozyskuje dane o użytkownikach i ich zachowaniu na stronie Serwisu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

Pliki cookies

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
2. Operator Serwisu www.17Funduszy.pl korzysta z plików cookies;
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk służących analizie oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Operator Serwisu zaleca zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics;
5. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
6. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu, o którym mowa w pkt 2, wyraża zgodę na używanie plików cookies;
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu;
8. Operator Serwisu, o którym mowa w pkt 2 zwraca uwagę, iż w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
10. W przypadku braku zgody na używanie plików cookies Użytkownik Serwisu powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze strony Operatora Serwisu.
11. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
2. Gromadzone dane w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
b) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
c) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
d) informacje o przeglądarce użytkownika,
e) informacje o adresie IP.

Powierzenie danych

Dane osobowe Użytkowników serwisu, zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zostały powierzone do przetwarzania podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe (serwer firmy hostingowej: home.pl) na rzecz administratora.

Odnośniki do innych stron
Serwis www.17Funduszy.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.17Funduszy.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Użytkowników serwisu

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa,
ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl
2) Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres
e-mail: iod@wfosigw.pl
3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z serwisu i otrzymywania newslettera.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda wyrażona przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych poprzez wyraźne działanie potwierdzające (zaznaczenie checkboxa), chęć otrzymywania newslettera serwisu www.17Funduszy.pl. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać wycofana w każdej chwili (bez wpływu na przetwarzanie jakiego dokonano przed odwołaniem zgody).
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania wcześniej wyrażonej zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celu wskazanego w pkt 3) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora usługi IT. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.
7) Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9) Pani/Pana prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
– może zostać zrealizowane na zasadach określonych w RODO.

 

 

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl