img aktualności

09.10.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Bezpieczniej i bardziej ekologicznie dzięki nowym wozom dla OSP
4,5 mln zł na nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych dla 17 jednostek OSP na Pomorzu Zachodnim W Koszalinie umowy dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Osiek, Wilkowic, Barzowic, Tychowa, Nowego Worowa, Drawna, Rogowa i Recza wręczył wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. W ramach umów przekazanych dziś w Szczecinie przez wojewodę Tomasza Hinca dofinansowanie na wozy trafi do jednostek  OSP w Maszewie, Rychnowie, Sarbinowie, Rowie, Ładzinie, Żabowie, Kolinie, Bielkowie...
04.10.2019
Likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych w Kaliszu przy wsparciu z NFOŚiGW
Kalisz będzie czystszy i bezpieczniejszy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał ponad 5 mln zł na utylizację odpadów chemicznych składowanych w granicach miasta. Do tej pory te nielegalnie przetrzymywane substancje i materiały zagrażały zdrowiu mieszkańców Kalisza. Projekt pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” będzie kosztował łącznie ponad 10 mln zł. Inwestycja finansowana w połowie ze środków własnych NFOŚGW pozwoli zutylizować 3...
04.10.2019
Borne Sulinowo zyska kotłownię miejską zasilaną biomasą dzięki wsparciu z NFOŚiGW
Ponad 14 mln zł preferencyjnej pożyczki ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli na wybudowanie nowej kotłowni miejskiej w Bornem Sulinowie w województwie zachodniopomorskim. Zakład będzie wytwarzał energię cieplną ze źródeł odnawialnych. Dofinansowany projekt pn. „Budowa kotłowni miejskiej zasilanej biomasą wraz z przyłączeniem do sieci” ma być zrealizowany do końca bieżącego roku. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie niemal 23,4 mln zł. Udostępnienie niskooprocentowanej pożyczki...
04.10.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Obserwuję, badam, chronię…
3 października br. w Zwierzyńcu odbyła się konferencja dla uczestników Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Program Stypendialny, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, został zorganizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Warunkami zdobycia stypendium są zarówno bardzo dobre wyniki z zakresu edukacji (wysokie oceny z przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia, geografia, udział w olimpiadach), jak i wykonanie szeregu...
04.10.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Doradcy na Szczycie Gospodarczym w Siedlcach
Już po raz piąty  na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach miał miejsce Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu. Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. W ramach zaplanowanych debat przeprowadzono dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Inauguracją...
02.10.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Współpraca na rzecz idei ekologicznego projektowania
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w Lublinie oraz Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury w Warszawie podpisały list intencyjny dotyczący współpracy. Będzie ona obejmować promowanie idei zrównoważonego i ekologicznego projektowania architektonicznego, uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska naturalnego i wartość przestrzeni wspólnej. Ze strony lubelskiego funduszu dokument, zapowiadający różnorodne wspólne działania, podpisał Paweł Gilowski – prezes Zarządu, LPNT S.A. reprezentowali: Marcin Wieczorek – prezes zarządu i Paweł...
02.10.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Zachodniopomorski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w Lekowie
Lokalne przysmaki, konkurs „Słodkie Smaki Regionów” i występy artystyczne – najaktywniejsze mieszkanki województwa w sobotę, 28 września, spotkały się w Lekowie na Zachodniopomorskim Kongresie Kół Gospodyń Wiejskich Uczestnicy spotkania mogli poznać bogatą ofertę finansowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich, ale również działań związanych z ochroną środowiska na obszarach wiejskich. Pracownicy WFOŚiGW w Szczecinie przedstawili informacje o programach: Czyste Powietrze, Mój Prąd i Agroenergia. Paweł Mirowski – Prezes Zarządu Funduszu – w obecności...
02.10.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: 8 tysięcy ton mniej azbestu!
88 pomorskich gmin otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”. Konkurs przygotowany został w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Ogólnopolski program priorytetowy realizowany jest ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, czyli zmniejszenie do minimum oddziaływania azbestu...
27.09.2019
NFOŚiGW podpisuje pierwsze umowy na dofinansowanie lokalnych strategii rozwoju elektromobilności
Pierwsze umowy na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem lokalnych strategii rozwoju elektromobilności podpisuje z beneficjantami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach udzielonego wsparcia NFOŚiGW zrefunduje 100 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę Jaktorów w województwie mazowieckim oraz Miasto Radzyń Podlaski w województwie lubelskim.   Strategia Gminy Jaktorów przewiduje m.in. budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach usługowych i handlowych oraz wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych na już...
27.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich w Tulcach i promocja programów z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE
19 września w Tulcach w gminie Kleszczewo odbyło się spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich z obszaru województwa wielkopolskiego. Spotkania tego typu odbywają się na terenie całego kraju z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a w ich organizacji bierze udział Resort Środowiska. Pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu, w tym przedstawiciele Zespołu Doradców Energetycznych prowadzili całe wydarzenie oraz merytoryczne wykłady z programów środowiskowych na rzecz obszarów wiejskich. Doradcy Energetyczny przedstawili zasady i możliwości uzyskania dofinansowań z programów: Czyste...
25.09.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Porozumienie z Mogilnem podpisane
Odwiedzamy kolejne miasta i gminy w ramach promocji Programu Czyste Powietrze.  Tym razem gościliśmy w Mogilnie, gdzie Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Mogilno Leszkiem Duszyńskim. Podpisanie umowy z władzami gminy Mogilno oznacza, że   o wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze oznacza to, że mieszkańcy mogą składać wnioski i uzyskiwać informacje o dotacji w miejscowym magistracie. – Można w ramach programu oprócz...
25.09.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Dzień z Czystym Powietrzem w Sępólnie Krajeńskim
Spotkanie w Sępólnie Krajeńskim w ramach Dnia z Czystym Powietrzem rozpoczęło się od konferencji prasowej podczas, której Prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak  podsumował efekty realizacji programu Czyste Powietrze w powiecie sępoleńskim. W konferencji rasowej uczestniczył również Zastępca Burmistrza Marek Zieńko, który zachęcał mieszkańców do aktywnego działania na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie. Mieszkańcy najczęściej pytali się o to, na co można jeszcze pozyskać dotację oprócz wymiany źródła ciepła oraz  jak...
25.09.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorscy w Malborku
Rodzina Pomorskich zawitała do kolejnej pomorskiej miejscowości – Malborka. Do 30 września 2019 będzie można się zapoznać z informacjami zamieszczonymi na interaktywnej wystawie plenerowej, umiejscowionej przy Rondzie Solidarności (od ul. Piastowskiej). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną „Pomorscy czują klimat”, która ma na celu uświadomienie mieszkańcom Pomorza i odwiedzającym region turystom jak ogromny wpływ na środowisko mają nasze codzienne wybory i zachowania. Poruszane są tematy...
24.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Szkolenia dla Energetyków Gminnych – dobra praktyka warta kontynuacji
Jednym z głównych działań realizowanych w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych. Na terenie województwa wielkopolskiego działania szkoleniowe odbyły się w pięciu miastach (Poznań, Leszno, Piła, Kalisz i Konin) w ramach trzech bloków tematycznych. W trakcie trzech dwudniowych zjazdów dla każdego z subregionów w okresie od listopada 2018 r. do marca 2019 r. w Wielkopolsce szkolenia ukończyło 140 energetyków gminnych. 12 września 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska...
24.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Poznański Dzień Energii 2019 za nami!
Poznański Dzień Energii to cykliczna impreza, organizowana przez Miasto Poznań Wydział Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta Poznania, mająca na celu szerzenie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii oraz promocję odnawialnych jej źródeł. Tegoroczne wydarzenie odbywało się już po raz czwarty. 14 września b.r. przy obiekcie widowiskowo-sportowym Arena w Poznaniu zorganizowany został festyn, podczas którego w Miasteczku Energii każdy uczestnik miał możliwość uzyskania od ekspertów bezpłatnych informacji i porad na temat działań...
24.09.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Czyste jeziora kartuskie coraz bliżej!
Poprawa stanu kartuskich jezior staje się rzeczywistością. Umowa na 45 mln dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana. Ograniczony zostanie dopływ zanieczyszczeń do jezior, a w wodach pojawią się szczupaki, sandacze i bolenie. Powstanie również promenada wzdłuż jeziora Klasztornego Małego, a także ścieżka rowerowa wzdłuż Strugi Klasztornej. Zgodnie z założeniami projektu za cztery lata plaże przy jeziorach zostaną otwarte. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział między innymi:...
16.09.2019
NFOŚiGW przekazał ponad 1,9 mln zł dotacji na wyszkolenie 400 audytorów energetycznych na Ukrainie
Przedsięwzięcie prowadzone przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, w ramach którego zostanie przeszkolonych 400 ukraińskich audytorów energetycznych, potrwa do końca 2020 r. Jego realizacja ma się istotnie przyczynić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w polskim wschodnim pasie przygranicznym oraz na terytorium Ukrainy. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) wspólnie z Fundacją Poszanowania Energii (FPE) zrealizuje na Ukrainie projekt szkoleniowy pn. E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project. Jest...
16.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Mieszkańcy Konina otrzymają wsparcie przy Programie Priorytetowym Czyste Powietrze
W dniu 06 września b.r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak oraz Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, podpisali Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Mieszkańcy Konina mogą skorzystać z pomocy przy aplikowaniu o środki na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynku czy też zastosowanie odnawialnych źródła energii. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przy ul....
16.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: O funduszach dla samorządów
06 września b.r. w auli Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie zorganizowano kolejne Forum Samorządowe. W wydarzeniu licznie wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz przedsiębiorcy z regionu. Tematyka spotkania dotyczyła możliwych do pozyskania środków finansowych na inwestycje proekologiczne.  Do udziału w Forum została zaproszona również Prezes Zarządu – Jolanta Ratajczak oraz Zastępca Prezesa Zarządu – Aleksandra Durkowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. O możliwościach wsparcia merytorycznego, jak i finansowego...
16.09.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: „Mały Strażak” – 9 jednostek OSP z północy województwa zawarło umowy z Funduszem
Specjalistyczne ubrania, rękawice, pilarki, agregaty, hełmy i inny sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania zdrowia i życia zyskają Strażacy z 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego regionu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na poprawę bezpieczeństwa i jeszcze sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych – przeznaczy w tym roku w ramach Programu „Mały Strażak” 300 tysięcy złotych. O zasadach programu i możliwościach, jakie oferuje, mówili Małgorzata Golińska – Wiceminister Środowiska,...
13.09.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Zatoka Ekopiratów: otwarcie zmodernizowanego placu zabaw przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powstała „Zatoka Ekopiratów”. Plac zabaw dla dzieci pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu wzbogaci się o nowe proekologiczne elementy. Nad placem została wybudowana stalowa, ażurowa konstrukcja, którą obsadzono bluszczem. Roślinność utworzy zielone ściany i dach, które będą dawały cień i ochronę przed słońcem. Bluszcz jest rośliną antysmogową, która wychwytuje...
13.09.2019
NFOŚiGW: Ponad 44 mln zł dla Kartuz na oczyszczenie jezior!
Kartuzy, miasto malowniczo położone w Szwajcarii Kaszubskiej, jeszcze tej jesieni rozpocznie rekultywację jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze tę inwestycję ponad 44 mln zł unijnej dotacji. To niemal jedna czwarta rocznego budżetu gminy Kartuzy, który w 2019 r. wynosi blisko 197 mln zł. Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże...
13.09.2019
Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW
Nadmierny pobór wody podziemnej i straty wody w sieci wodociągowej – to lokalne problemy środowiskowe, które rozwiąże wdrożenie projektu pn. Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej miasta Ząbki. Zostanie on przeprowadzony (wraz z fazą badawczo- rozwojową) do końca sierpnia 2021 r. dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpisanie umowy regulującej wsparcie z NFOŚiGW dla inwestycji w Ząbkach odbyło się w Warszawie z udziałem Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa...
13.09.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Roślina – źródło materiału badawczego – międzynarodowa interdyscypli-narna konferencja w Nałęczowie
W dniach 10-12 września br. w Nałęczowie odbyła się szósta edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. Plant – the source of research material. W tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie włączył się w organizację tego wydarzenia. Konferencja gromadzi naukowców z różnorodnych dziedzin, których wspólnym obiektem badawczym są rośliny. Przedsięwzięcie pozwala na wymianę doświadczeń i najnowszych osiągnięć w międzynarodowym interdyscyplinarnym gronie. W trakcie konferencji wysłuchano wykładów i prezentacji z zakresu...
11.09.2019
Lider Ochrony Środowiska – zgłoszenia do 15.09.2019 r.
Ogólnopolski Konkurs Lider Ochrony Środowiska organizowany jest z inicjatywy Ministra Środowiska a jego celem jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, produktów, usług, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, podwyższając tym samym jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. Dodatkowo konkurs upowszechnia pozytywne wzorce oraz metody osiągania sukcesów gospodarczych poprzez zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące ochronie przyrody. Konkurs...
11.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Trwa konkurs na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz studentów. Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów będzie trwać do 27.09.2019 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 października 2019 r., a wręczenie nagród będzie miało miejsce w ramach finału Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2019, który odbędzie się 10 października br. podczas...
10.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Kolejna Sobota z Czystym Powietrzem
W sobotę, 31 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbył się Dzień Otwarty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  Pracownicy Funduszu udzielili porad dla ok. 20 potencjalnych beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, a także ponad 40 konsultacji telefonicznych dotyczących  warunków przyznania pomocy finansowej. W tym dniu podpisano 10 umów o dofinansowanie w ramach Programu. Podobnie jak wcześniejsze Dni Otwarte Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, tak...
10.09.2019
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz wyróżniony podczas jubileuszu OSP Wielbark
W niedzielę 1 września Ochotnicza Straż Pożarna w Wielbarku obchodziła swoje 123-lecie. Z tej okazji druhowie otrzymali nowy sztandar, ufundowany dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i miejscowych przedsiębiorców. Wielbarska jednostka została także uhonorowana Złotym Znakiem Związku OSP RP, najwyższym odznaczeniem w ochotniczym ruchu strażackim. Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień dla instytucji i osób, które od wielu lat wspierają miejscową OSP. Wśród nagrodzonych nie zabrakło Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska...
10.09.2019
Pierwszy tydzień działania programu „Mój Prąd”
Prawie 170 wniosków przyjął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pierwszym tygodniu funkcjonowania programu „Mój Prąd”. Dzięki innowacyjnej procedurze i zastosowanych uproszczeniach w dniu dzisiejszym (6 września br.), po niespełna tygodniu od wpływu wniosków, zrealizowano już pierwsze płatności na rzecz Beneficjentów programu w łącznej kwocie 80 tyś zł! Pozytywnie ocenionych wniosków i zaakceptowanych przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego jest już 78 projektów opiewających w sumie na kwotę 390 tys....
10.09.2019
NFOŚiGW: Odnowienie kolekcji roślinnej Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach dzięki dotacji z NFOŚiGW
Około 6 hektarów Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (województwo zachodniopomorskie) zostanie poddanych specjalistycznym pracom modernizacyjno-rewaloryzacyjnym. Po ich przeprowadzeniu atrakcją ogrodu będą nowe kolekcje roślinne oraz oryginalne parkowe rozwiązania wodne. Pozwoli na to dotacja ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 460 tys. zł. Dofinansowanie pokryje niemal cały koszt przedsięwzięcia, które zamknie się w kwocie nieco ponad 510 tys. zł. Udostępnione środki pochodzą z zasobów programu...
10.09.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Ekologia i programy dla wsi – w Barzkowicach zakończyły się XXXII Targi Rolne Agro Pomerania
Setki wystawców, tysiące odwiedzających – od 6 do 8 września w Barzkowicach odbywały się XXXII Targi Rolne Agro Pomerania 2019. Partnerem Ekologicznym wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który wraz z partnerami – zaprosił zwiedzających do gier i zabaw w EKOstrefie. Na stoiskach Funduszu, Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego można było wziąć udział w ekologicznych konkursach i zabawach, zakręcić Kołem...
06.09.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Greennovations – trwa konkurs dla innowacyjnych przedsiębiorstw z Lubelszczyzny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie i Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A. oraz Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. ogłosił konkurs pn.: Greennovations. Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Jego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska stosowanych na terenie województwa lubelskiego. Nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa, które opracowały lub wdrożyły innowacyjny produkt, usługę lub proces, ukierunkowany...
05.09.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Czyste Powietrze zawitało do Nakła nad Notecią
Nakło nad Notecią to kolejna gmina, w której promowaliśmy Program Czyste Powietrze. Burmistrz Nakła Sławomir Napierała zawarł porozumienie z Prezesem WFOŚiGW w Toruniu Ireneuszem Stachowiakiem na wspólną realizację Programu. Podczas briefingu do przystąpienia do programu i wymiany starego ogrzewania na nowe ekologiczne, zachęcali mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy Nakło Sławomir Napierała oraz Prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak. Burmistrz Sławomir Napierała przypomniał, że zanieczyszczenie powietrza jest dużym problemem gminy, dlatego podejmowane są różne inicjatywy,...
05.09.2019
WFOŚiGW w Łodzi: VI edycja Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”
WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach: Ekologiczny magister Ekologiczny doktor Do Konkursu mogą przystąpić: Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2018/2019, w szkołach wyższych mających siedzibę...
05.09.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Bioróżnorodność. Dlaczego tak wiele od niej zależy?
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje kampanię informacyjno-edukacyjną „Poczuj klimat”. Jednym z ważnych tematów projektu jest troska o zachowanie bioróżnorodności. Więcej informacji na stronie: www.poczujklimat.pl Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Nie znamy dokładnej liczby gatunków...
05.09.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Sekretne życie plaży
Większość szwedzkiego czy fińskiego wybrzeża Bałtyku to skały, głazy i kamienie. Plaż piaszczystych trzeba tam długo szukać, ponieważ są małe i schowane między skałami, z tego powodu noszą nazwę kieszonkowych.  Unikatowe ekosystemy plaż piaszczystych w województwie pomorskim stanowią przedmiot ochrony projektów objętych dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie tylko wspiera ochronę wrażliwych ekosystemów plażowych, ale również działania edukacyjne poszerzające wiedzę dzieci,...
04.09.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: „Mały Strażak” – wsparciem dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Specjalistyczne ubrania, rękawice, pilarki, agregaty, hełmy i inny sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania zdrowia i życia zyskają Strażacy z 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego regionu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na poprawę bezpieczeństwa i jeszcze sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych – przeznaczy w tym roku w ramach Programu „Mały Strażak” 300 tysięcy złotych. – Fundusz przekazuje jednostkom OSP konkretne wsparcie w formie dotacji do 90% kosztów,...
04.09.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy do Barzkowic – na 32. Targi Rolne Agro Pomerania
Co roku – tradycyjnie w drugi weekend września – spotykamy się w Barzkowicach na cieszących się dużą popularnością Targach Rolnych Agro Pomerania. To miejsce, w którym nowoczesne rolnictwo i najnowsze, często innowacyjne technologie łączą się z bardzo ważną dla mieszkańców naszego regionu dbałością o środowisko. Dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Partnera Ekologicznego Targów – to doskonała okazja do poinformowania Państwa o nowościach w bogatej ofercie programów proekologicznych. Dodatkowo...
03.09.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Elektrownia słoneczna z dwoma tysiącami paneli powstała w okolicach Wrocławia
– Działanie nowej elektrowni słonecznej ograniczy emisję gazu cieplarnianego CO2 o ponad pół tysiąca ton na rok. Do powietrza trafi też mniej pyłów i dwutlenku siarki – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Nowa inwestycja w miejscowości Ligotka to 1784 paneli o mocy 280 W każdy. Łączna moc instalacji wynosi ok. pół tysiąca KW. Panele zostały zainstalowane na działce o powierzchni ponad hektara. –...
03.09.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Czystsza woda dla mieszkańców gminy Długołęka
w gminy Długołęka   Nawet 900 mieszkańców gminy Długołęka skorzysta z nowych inwestycji w Stacjach Uzdatniania Wody w Śliwicach i Łosicach. Prace wspierane 4,5 mln pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umożliwią wzrost wydajności ujęcia i SUW o ponad 1,1 tys. m3 na dobę. Istniejące zakłady są wyposażone w przestarzałe, awaryjne urządzenia, które powodują przerwy w dostawie wody, jak również nie pozwalają uzyskać odpowiedniej jej jakości. W uroczystym...
03.09.2019
Dzieci uczą (się) ekologii. Edukacyjna akcja z okazji jubileuszu 30-lecia NFOŚiGW
Książka dla dzieci zachęcająca do ekologicznych postaw w codziennym życiu oraz pluszowa wersja głównego bohatera, którym jest sympatyczne drzewko – to elementy edukacyjnej akcji wpisującej się w obchody 30-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Inicjatywie towarzyszy konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.   Miśka i Julek z książki pt. „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda”, tak jak miliony dzieci w Polsce, właśnie rozpoczynają rok szkolny. Jeszcze w wakacyjnych humorach,...
02.09.2019
WFOŚiGW w Warszawie: Kolejne pieniądze z Funduszu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Mazowsza – Warto wspierać tych, którzy ratują nasze życie
27 sierpnia 2019 roku w Jabłonnie Lackiej w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król podpisała 11 umów na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” na łączną kwotę dotacji ponad 260 tysięcy zł. Umowy dotyczą zakupu specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Mazowsza. Tym razem pomoc...
02.09.2019
WFOŚiGW w Warszawie: Konkurs „EkoSzkoła- edycja II”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza uczniów ze szkół podstawowych z Mazowsza do wzięcia udziału w konkursie pn. „EkoSzkoła- edycja II” Konkurs plastyczno-fotograficzny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania prac 2-18 września 2019 r. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: – prace plastyczne dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III; – fotografie dla uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII Ponadto Fundusz nagrodzi...
02.09.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Miliony na samochody i sprzęt ratowniczy dla OSP i WOPR
Prawie 6 milionów złotych wynosi dofinansowanie, które otrzymały 24 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego oraz 3 jednostki WOPR. Dotacje przeznaczone zostaną na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie odbyła się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Bardzo dziękuję za wkład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, które w tak istotny sposób  wyposażają strażaków...
30.08.2019
Mój Prąd już działa! Nabór wniosków rozpoczął się 30 sierpnia
Po intensywnych pracach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Środowiska, 30 sierpnia 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków do programu „Mój Prąd”. To aż miliard złotych na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. Po raz pierwszy zastosowano tak duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych. Wdrożenie programu NFOŚiGW „Mój Prąd” jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie...
29.08.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Kolejne Gminy dołączyły do Programu Czyste Powietrze
Osiemnaście gmin z naszego województwa podpisało już porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o współpracy przy realizacji rządowego Programu Czyste Powietrze. W kolejce do zawarcia umów czekają  już kolejne. Współpraca pomiędzy samorządami a WFOŚiGW w Toruniu ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom przystąpienie do Programu Czyste Powietrze i umożliwić załatwienie formalności na miejscu w najbliższym Urzędzie Gminy, bez  konieczności udawania się do siedziby WFOŚiGW w Toruniu. Pracownicy wyznaczeni przez prezydentów, burmistrzów i wójtów na miejscu...
23.08.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: 28 zachodniopomorskich gmin zaangażowanych w obsługę Programu Czyste Powietrze
Czaplinek, Karnice, Karlino, Białogard, Połczyn Zdrój oraz Gmina Miejska Wałcz. W piątek, 23 sierpnia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarł w koszalińskim biurze Funduszu porozumienia z kolejnymi 6 gminami, dotyczące współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze. Łącznie w obsługę ogólnopolskiego Programu zaangażowało się do tej pory 28 gmin z naszego regionu. O zaletach współpracy między Funduszem, a gminami mówili: Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Robert Stępień...
23.08.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: XVI Europejskie i XIX Krajowe Zawody Sikawek Konnych Racot 2019
Pierwsze Europejskie Zawody Sikawek Konnych rozegrane zostały 15 sierpnia 2004 roku. Wzięło w nich udział pięć sikawek z zagranicy: jedna ze Słowacji, trzy z Czech i jedna z Węgier oraz 56 sikawek z Polski, w tym 12 obsługiwanych przez kobiety. Są to jedyne tego rodzaju zawody rozgrywane w Europie na taką skalę z wykorzystaniem historycznego sprzętu, umundurowania i zaprzęgów konnych. W dniach 17-18 sierpnia 2019 Gmina Kościan wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie...
23.08.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z telewizorem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu
09.08.2019 r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jolantę Ratajczak i Zastępcę Prezesa Zarządu Aleksandrę Durkowską a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu Tomasza Banaszaka oraz Główną Księgową Karolinę Śpikowską. Przedsięwzięcie pn.: „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z telewizorem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu” zostało dofinansowane w formie dotacji do kwoty...
23.08.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Zagraj z Pomorskimi! I sprawdź, czy poprawnie segregujesz odpady!
Ruszyły dwie nowe gry edukacyjne na temat segregacji odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Rodzina Pomorskich – bohaterowie kampanii „Poczuj klimat” – zachęca do wzięcia udziału w grze „Odpady na 5” oraz ekologicznym quizie. Konkursy znajdują się na stronie www.poczujklimat.pl. Sprawdź swoją wiedzę i zagraj! Gra znajduje się tutaj, a quiz tutaj. W grze „Odpady na 5” uczestnik decyduje, do którego pojemnika należy wrzucić dany odpad. Nie jest to wcale takie proste, a czas … szybko ucieka....
23.08.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Hałas. Jak mu przeciwdziałać?
Pędzące samochody czy przelatujący samolot. Ale nawet tykanie ściennego zegara. Na co dzień mamy do czynienia z hałasem. Większym lub mniejszym, ale towarzyszy nam on nieustannie. Pojawił się wraz z rozwojem cywilizacyjnym. I musieliśmy nauczyć się z nim żyć. Są jednak sytuacje, kiedy nie jest to możliwe. Sytuacje, w których hałas przeszkadza zbyt mocno …. Właśnie zakończyły się prace nad programami ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim. Zadanie dofinansowane zostało...
19.08.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorscy na XIX Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych
Rodzina Pomorskich tym razem gościła na Letnich Igrzyskach Polonijnych w Gdyni. Nasze stoisko – przy Narodowym Stadionie Rugby – odwiedziły polskie rodziny z całego świata! Słychać było zatem nie tylko język polski – choć on dominował – ale także angielski, rosyjski, czeski, hiszpański …. Było  międzynarodowo, kolorowo i wesoło. Kampania „Pomorscy czują klimat” realizowana jest przez pracowników WFOŚiGW w Gdańsku, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Pomorscy edukują,...
19.08.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: 45 mln zł na oczyszczanie kartuskich jezior!
Wreszcie! Na ten moment czekali chyba nie tylko mieszkańcy Kartuz. Cztery kartuskie jeziora ponownie będą czyste. Gmina Kartuzy na ich rekultywację i oczyszczenie uzyskała prawie 45 mln zł dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swój udział w tym historycznym przedsięwzięciu ma także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W 2014 roku WFOŚiGW dofinansował przygotowanie koncepcji rekultywacji jezior kartuskich, które stało się podstawą...
29.07.2019
WFOŚiGW w Olsztynie: Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP w Wielbarku
Trzynaście tysięcy złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Wielbarku. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację wielbarskiej remizy. Jednostka OSP  w Wielbarku utworzona została w 1949 roku i jest jedną z trzech w gminie należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Skupia w swoich szeregach 45 członków,  z czego 29 strażaków czynnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-  gaśniczych. Rocznie druhowie wyjeżdżają do ok. 100 zdarzeń. Chlubą miejscowych strażaków jest...
29.07.2019
WFOŚiGW w Olsztynie: W Łukcie powstanie nowa oczyszczalnia ścieków
Do końca 2020 roku w Łukcie powstanie nowa oczyszczalnia ścieków. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 17,5 miliona złotych. Połowę z tej kwoty będzie stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. O konieczności budowy nowej instalacji oczyszczającej ścieki w Łukcie mówi się od dawna. Obecna oczyszczalnia została oddana do użytku prawie 18 lat temu i już kilka lat później nie była w stanie przyjąć odpowiedniej ilości nieczystości.  Do tego...
25.07.2019
Trwają szkolenia dla pracowników gmin z województwa mazowieckiego, które podjęły współpracę z WFOŚiGW w Warszawie przy realizacji Programu Czyste Powietrze
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie trwają dwudniowe szkolenia dla pracowników gmin, które zgłosiły się do współpracy przy Programie Czyste Powietrze. Prezes WFOŚiGW w Warszawie Anna Król oraz wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka pierwszego dnia szkolenia przywitały pracowników gmin. Prezes Król przekazała materiały edukacyjno-promocyjne dotyczące programu i zapewniła, że gminy mogą liczyć na wszelkie wsparcie ze strony Funduszu dotyczące obsługi przy realizacji Programu. Szkolenia prowadzą doradcy energetyczni...
23.07.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Porozumienia z gminami w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
W dniu 12 lipca 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie porozumień w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a gminami z terenu Wielkopolski. Dokumenty o współpracy i gratulacje przekazał włodarzom miast i gmin wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z panią prezes WFOŚiGW w Poznaniu Jolantą Ratajczak i posłem Bartłomiejem Wróblewskim. Włączenie gmin w proces obsługi Programu...
23.07.2019
Zakład Opieki Leczniczej w Przemyślu przejdzie modernizację energetyczną dzięki dotacji z NFOŚiGW
Ponad 1,5 mln zł przeznaczy Zakład Opieki Leczniczej (ZOL) w Przemyślu na termomodernizację swojego budynku. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła i ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze to działanie dotacją w wysokości ponad 1,3 mln zł. Przekazanie wsparcia na rzecz przemyskiego ośrodka potwierdziła umowa, którą w lipcu br. sygnowali w Warszawie Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz Kierownik ZOL w Przemyślu Stanisław Jureczko....
22.07.2019
NFOŚiGW inwestuje w ekologiczne oświetlenie uliczne w Gostyninie
Gmina Miasta Gostynina to kolejny beneficjent Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otrzyma dofinansowanie na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania. Wsparcie wyniesie blisko 3,5 mln zł i przyczyni się do znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w mieście. Źródłem dofinansowania (3 456 123 zł) dla gostynińskiego eko-projektu jest program priorytetowy NFOŚiGW pn. SOWA – oświetlenie zewnętrzne (I nabór/2018). Przekazanie pieniędzy,...
17.07.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorscy w Krynicy Morskiej!
Krynica Morska to kolejna miejscowość, do której zawitała Rodzina Pomorskich. Przy wejściu na molo, w pobliżu Centrum Informacji Turystycznej eksponowana jest interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach kampanii „Poczuj klimat”. Rodzina Pomorskich to bohater kampanii realizowanej przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Postawione przed nią zostały nie lada wyzwania. Pomorscy uczą się jak rozsądnie korzystać z kurczących się zasobów wody i energii, jak dbać o jakość...
17.07.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Mistrz Techniki w dziedzinie Inżynierii Środowiska
Projekt „Poprawa energochłonności oczyszczalni ścieków w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania” nagrodzony! Jego realizacja dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „Pomorskie Projekty Badawczo – Rozwojowe”. Jednym z autorów tego zadania jest pracownik WFOŚiGW w Gdańsku Rafał Węglarek. Nagrodę przyznała Ogólnopolska Komisja Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Została ona wręczona podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów...
17.07.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Sprzęt do pomiaru emisji spalin
Pomorska policja oraz WFOŚiGW w Gdańsku w walce ze smogiem. Kto z nas nie widział lub nie jechał za samochodem, z którego rury wydechowej wydobywał się czarny, gęsty dym? Właśnie takim praktykom zostało powiedziane zdecydowane: NIE. Teraz pomorscy policjanci otrzymali nowy sprzęt do pomiarów spalin emitowanych przez samochody. Trafił on do dziewięciu jednostek policji na Pomorzu – w Gdyni, Słupsku, Wejherowie, Kartuzach, Chojnicach, Malborku, Bytowie, Kościerzynie i Pruszczu Gdańskim. Na zakup sprzętu Wojewódzki Fundusz...
17.07.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu
W dniu dzisiejszym, 17 lipca br. w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu, została podpisana Umowa z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu dotycząca udzielenia pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w formie przekazania środków ogółem do kwoty 57 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku”. Przekazane środki zostaną przeznaczone na szkolenia specjalistyczne pracowników WIOŚ wykonujących zadania inspekcyjne oraz dla organów...
16.07.2019
WFOŚiGW w Warszawie: Fundusz rozpoczął współpracę z gminami przy realizacji Programu Czyste Powietrze
11 lipca 2019 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyła się wspólna konferencja prasowa Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz Prezesa WFOŚiGW w Warszawie Anny Król dotycząca   podpisania porozumień z gminami, które chcą współpracować przy realizacji Programu Czyste Powietrze. W wydarzeniu wzięła  również udział Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka oraz Przemysław Bednarski Szef Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska. Kilkadziesiąt gmin z województwa mazowieckiego podpisało porozumienia z Wojewódzkim Funduszem...
16.07.2019
NFOŚiGW wspiera eko-projekty Uniwersytetu Warszawskiego i SGGW
Specjalistyczna szklarnia tropikalna w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz baza techniczna w Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Rogowie zostaną zmodernizowane dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Eko-inicjatywy znanych uczelni przyczynią się do ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. W sumie będzie to kosztowało ponad 1 mln zł. Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej zostanie przekazane na podstawie zawartych...
12.07.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Usuwanie barszczu Sosnowskiego-nabór wniosków tylko do 31 lipca
Zachodniopomorscy beneficjenci mogą cały czas aplikować o dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów na likwidację szkodliwego dla zdrowia barszczu Sosnowskiego. Pula środków na 2019 rok to 450 tysięcy złotych, a wnioski można składać jeszcze do końca lipca w biurach Funduszu w Szczecinie i Koszalinie. W 2018 roku Fundusz zawarł z samorządami 21 umów dofinansowania likwidacji barszczu, dzięki czemu udało się usunąć inwazyjną roślinę z powierzchni 114 hektarów. Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wzór wniosku można...
12.07.2019
NFOŚiGW wspiera eko-projekty Uniwersytetu Warszawskiego i SGGW
Specjalistyczna szklarnia tropikalna w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz baza techniczna w Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Rogowie zostaną zmodernizowane dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Eko-inicjatywy znanych uczelni przyczynią się do ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. W sumie będzie to kosztowało ponad 1 mln zł. Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej zostanie przekazane na podstawie zawartych...
11.07.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Czyste Powietrze – Fundusz rozpoczyna współpracę z Gminami
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczyna współpracę z 7 Gminami w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, by – w trosce o środowisko – wspólnie przyjmować jeszcze więcej wniosków od mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a w konsekwencji – jeszcze skuteczniej wpłynąć na poprawę jakości powietrza w naszym regionie. O założeniach Programu i efektach, jakie przyniesie współpraca z Gminami mówili podczas konferencji w koszalińskim Biurze Funduszu w czwartek, 11 lipca, Prezes Zarządu –Paweł...
11.07.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Atrakcyjne wsparcie na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
Od 1 lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyjmuje wnioski zachodniopomorskich beneficjentów w ramach realizowanego wspólnie z NFOŚiGW Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dofinansowanie można przeznaczyć na budowę, rozbudowę lub modernizację lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę i/lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. Przy pomocy pożyczki można sfinansować również podłączenie gospodarstw domowych, w tym zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,...
11.07.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: 300 milionów złotych na regenerację środowiskową gleb
Właściciele gruntów z województwa zachodniopomorskiego mogą skorzystać ze wsparcia na regenerację zakwaszonych gleb (o pH gleby poniżej lub równym 5,5) w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, realizowanego wspólnie przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca, a budżet programu to aż 300 milionów złotych w skali kraju. Realizacja ogólnopolskiego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie była tematem...
11.07.2019
WFOŚIGW w Toruniu: Liceum i Dom Zakonny do remontu
Prawie 3 mln złotych dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚIGW w Toruniu na remont szkolnych budynków i Domu Zakonnego otrzymają księżą Pallotyni z Chełmna na termomodernizację budynków liceum oraz remont Domu Zakonnego. Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Chełmnie prowadzi  Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów w Chełmnie. Budynki wymagają remontu i docieplenia. Jeden z dachów pokryty jest jeszcze szkodliwym dla zdrowia eternitem. Dziś w siedzibie WFOŚiGW w Toruniu Prezes Zarządu Ireneusz Stachowiak podpisał umowę z Prowincjałem...
11.07.2019
WFOŚIGW w Toruniu: Straż rybacka popłynie nowymi łodziami
Trzy nowoczesne łodzie motorowe wraz z przyczepami oraz dwa silniki zaburtowe służyć będą Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie tylko do walki z kłusownikami, ale również dla ochrony środowiskowej wód, lasów i zwierzyny łownej.  Dziś została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu tego sprzętu. Prezes Zarządu WFOŚIGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak podpisał umowę z Komendantem  Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lechem Szczepańskim na dofinansowanie zakupu sprzętu dla posterunków PSR w Toruniu, Kruszwicy i Włocławku.  –...
11.07.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Podpisaliśmy 1500 umowę na Czyste Powietrze
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze w domu państwa Gackowskich w Laskowicach. To już 1500  taka umowa.  Beneficjenci otrzymali list z podziękowaniami od Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Każdego dnia do siedziby WFOŚiGW w Toruniu wpływają nowe wnioski na zadania wykonywane w ramach Programu Czyste Powietrze. Zwiększa się też systematycznie liczba beneficjentów, którzy zawierają umowy na realizację inwestycji. We wtorek prezes...
11.07.2019
WFOŚiGW w Olsztynie: Konferencja dotycząca wsparcia w procesie modernizacji energetycznej
Prawie 60 osób wzięło udział w konferencji pn. „Wsparcie samorządów, spółek komunalnych i osób fizycznych w procesie modernizacji energetycznej”, która odbyła się 26 czerwca w Olsztynie. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i istniejący przy nim Zespół Doradców Energetycznych. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele spółek komunalnych oraz reprezentanci firm z sektora ciepłownictwa i energetyki. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć w dziedzinie energetyki...
11.07.2019
WFOŚiGW w Gdańsku podczas Green Week 2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został wyróżniony i otrzymał certyfikat za udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Green Week 2019. Green Week (Zielony Tydzień) to najważniejsze wydarzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu. W tym roku szczególny nacisk położony został na podkreślanie korzyści wynikających z unijnej polityki środowiskowej i jej wpływu na jakość życia obywateli. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został partnerem Green...
11.07.2019
WFOŚIGW w Gdańsku: Porozumienie w sprawie realizacji Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawarł porozumienie z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie w sprawie realizacji programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Umowę z dyrektorem KSChR Wojciechem Lipińskim podpisał prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko. W konferencji prasowej uczestniczyli minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Porozumienie z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą podpisały wszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cieszę się,...
11.07.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Porozumienia zawarte!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał porozumienia z prawie 30 pomorskimi gminami w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Ma to poprawić efektywność programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie jego realizacji  na terenie województwa pomorskiego. Zainteresowanie programem jest bowiem bardzo duże. Bardzo dziękujemy, że chcą Państwo wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizować program rządowy „Czyste Powietrze”. Warto się zaangażować w jego...
08.07.2019
NFOŚiGW: 300 mln zł na usuwanie porzuconych odpadów
Na przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował do 300 mln zł. Nabór do nowego programu rozpoczyna się dzisiaj (8 lipca 2019 r.). Program NFOŚiGW Usuwanie porzuconych odpadów kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do 80%...
05.07.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: O czystym powietrzu podczas imprezy ekologicznej „Naturalisko” w Łobżenicy
29 czerwca br. w Gminie Łobżenica odbyło się święto ekologiczne „Naturalisko”. Celem imprezy było rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej. W przedsięwzięciu wzięli udział Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu – Łukasz Dranikowski i Sebastian Maćkowiak. Podczas spotkania informacyjnego, które zorganizowano w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica Doradcy zaprezentowali film promujący Projekt Doradztwa Energetycznego oraz przedstawili zasady Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Ponadto, podczas festynu gminnego zorganizowano stoisko Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu,...
05.07.2019
Trzy parki narodowe otrzymają dotacje z NFOŚiGW na wzmocnienie ochrony przed antropopresją i szkodnictwem
Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej straże trzech parków narodowych – Bieszczadzkiego, Słowińskiego i Wolińskiego – zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom dla przyrody ze strony człowieka. Zakupione będą między innymi quady oraz skuter wodny, skuter śnieżny i łódź inspekcyjno-patrolowa. Nowy sprzęt przekazany strażnikom ma im pomóc w szybkim poruszaniu się po rezerwatach oraz w skutecznej obserwacji terenu – zarówno w dzień, jak i w nocy. Dofinansowanie...
02.07.2019
Nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców. Polska Geotermia Plus z budżetem 600 mln zł
Od 3 lipca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Polska Geotermia Plus. Na wsparcie geotermalnych inwestycji zarezerwowano 300 mln zł dotacji i tyle samo pożyczek. Program, skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, ma przyczynić się do rozwoju i zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające do NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco. Przedsięwzięcia,...
01.07.2019
Eko-Rowery NFOŚiGW. Nowa stacja na jubileusz 30-lecia
Dokładnie 30 lat po formalnym rozpoczęciu działalności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 lipca br. włączył swoją stację „Eko-Rowery NFOŚiGW” do systemu rowerów miejskich w Warszawie. Cel: stworzenie pracownikom możliwości ekologicznych, bezemisyjnych dojazdów do i z biura przy ul. Konstruktorskiej. Rowery miejskie to element systemu transportu niskoemisyjnego, który NFOŚiGW finansuje od wielu lat w całej Polsce. NFOŚiGW utworzono 1 lipca 1989 r. Z okazji 30. urodzin przed...
27.06.2019
NFOŚiGW: Ponad 8 mln zł dotacji ze środków europejskich na rozwój terenów zielonych w Żyrardowie
Mieszkańcy Żyrardowa w województwie mazowieckim będą mogli korzystać z nowych, rekreacyjnych terenów zielonych o powierzchni 4,64 ha. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel dotację w wysokości 8,2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pieniądze z zasobów europejskiego Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na realizację II etapu projektu, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Żyrardowa poprzez rozwój w tym mieście terenów zielonych, służących wypoczynkowi i rekreacji....
26.06.2019
NFOŚiGW: Dofinansowane przez NFOŚiGW projekty Kopalni Soli „Wieliczka” nagrodzone w prestiżowych konkursach
Prace zabezpieczające w 206 wyrobiskach we wschodniej części Kopalni Soli „Wieliczka” oraz w dwóch zabytkowych podziemnych komorach pozwoliły ustabilizować struktury tego unikatowego zakładu wydobywczego soli oraz związanego z nim górotworu. Działania naprawcze trwały przeszło 10 lat przy istotnym wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na dwa górnicze projekty przekazał łącznie niemal 37 mln zł dotacji ze środków krajowych. NFOŚiGW dofinansował przedsięwzięcie pn. Likwidacja...
25.06.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Zielone wakacje nad morzem i jeziorami
– Ponad tysiąc dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska wyjedzie na tegoroczne wakacje dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu Funduszu. WFOŚiGW we Wrocławiu dopłaci po 140 złotych dla każdego z kolonistów w wieku od 6 do 16 lat, umożliwiając im dwutygodniowy wypoczynek na łonie natury na terenach wolnych od skażeń i zanieczyszczeń, zwłaszcza powietrza. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Wrocław to jedna z organizacji, która zorganizuje...
25.06.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Narodziny czterech sokołów wędrownych w milickich lasach
Przyrodniczy sukces! Przyrodnicy odnaleźli w sztucznym gnieździe w milickich lasach młode drapieżniki: dwa samce i dwie samice. To efekt akcji zasiedlania sokołów wędrownych, od lat wspieranej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – Sokół wędrowny to jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce. Nadrzewna populacja europejska tego drapieżnika całkowicie wyginęła w latach 60-tych – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Aby przywrócić populację sokołów na Dolnym Śląsku,...
25.06.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: W trosce o środowisko – nowe programy w ofercie NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie
Beneficjenci z Pomorza Zachodniego skorzystają z 4 nowych programów, wdrażanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Atrakcyjne wsparcie zostanie tym razem przeznaczone na poprawę gospodarki wodno-ściekowej, usuwanie azbestu, regenerację gleb oraz zakup nowego sprzętu i odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W piątek, 21 czerwca br., nowe programy zaprezentowali: Małgorzata Golińska – Wiceminister Środowiska, Sekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody,...
25.06.2019
WFOŚiGW w Warszawie: Fundusz na pikniku ekologicznym w Łazienkach Królewskich z okazji Dni Ochrony Środowiska
23 czerwca 2019 r. na terenie rekreacyjnym Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbył się rodzinny piknik ekologiczny z okazji Dni Ochrony Środowiska, podczas którego na dzieci i dorosłych czekało wiele atrakcji. Przy blisko 30 stanowiskach można było wziąć udział w warsztatach ekostolarki, zobaczyć pokazy sokolnicze i kynologiczne, wysłuchać prelekcji o leśnym survivalu, uzyskać porady od doświadczonych grzyboznawców, poznać tajniki pracy leśników, strażaków i policjantów, wystartować w konkursach i quizach wiedzy o przyrodzie, a także...
25.06.2019
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz partnerem Warmińsko-Mazurski Kongresu Przyszłości
W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się kolejna edycja Warmińsko-Mazurski Kongresu Przyszłości, którego organizatorami byli samorząd województwa i Grupa WM. W wydarzeniu, które odbyło się 6 czerwca w Olsztynie wzięli udział samorządowcy i przedsiębiorcy z regionu, trenerzy i mentorzy. Obrady prowadził Krzysztof Ibisz. Były wykłady, szkolenia i panele dyskusyjne dotyczące strategii przyszłości m.in. środowiska, źródeł pozyskiwania energii, obronności i cyberprzestępczości. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie był...
25.06.2019
WFOŚiGW w Olsztynie: Zaproszenie na konferencję dotyczącą procesu modernizacji energetycznej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn.: „Wsparcie samorządów, spółek komunalnych i osób fizycznych w procesie modernizacji energetycznej”. Konferencja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r., w godz. 9.30 – 15.00  w Olsztynie  w Hotelu Kopernik, Al. Warszawska 37. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przedstawicieli spółek komunalnych oraz reprezentantów firm z sektora ciepłownictwa i energetyki. Podczas spotkania poruszane...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl