img aktualności

12.08.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowe e-radiowozy dla zachodniopomorskiej Policji
Sześć nowych aut elektrycznych zasili flotę Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 6 sierpnia 2020 roku podjął decyzję o wsparciu zakupu nowych pojazdów, które będą służyć w Szczecinie, Policach i Wałczu. Celem projektu jest ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, NOX, a także benzo(a)pirenu, Łącznie – dzięki nowym autom – rocznie do atmosfery...
11.08.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Inwestycje kanalizacyjne w Gminie Węgorzyno
Zakończył się drugi etap budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Węgorzyno. dzięki której mieszkańcy zyskali dostęp do nowej sieci kanalizacyjnej, a także lepszej jakości wody. W poniedziałek, 10 sierpnia, uroczyście zakończono prace w ramach trzech projektów, składających się na inwestycję Aglomeracja II, która została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. WFOŚiGW w Szczecinie podczas uroczystości reprezentowały Panie: Jolanta Kraszewska-Jurkowska – Dyrektor Funduszu oraz Sylwia...
05.08.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowy system grzewczy w zabytkowym kościele przy ul. Słowackiego w Szczecinie
Budynek kościoła i plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie przejdą kompleksową termomodernizację dzięki dofinansowaniu w formie dotacji i pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przed rozpoczęciem inwestycji obydwa obiekty zostały objęte audytem energetycznym, który wskazał optymalny zakres prac termomodernizacyjnych. W budynku kościoła zostanie zlikwidowany kocioł węglowy oraz zostanie zamontowana podłogowa instalacja grzewcza. Oprócz tego prace obejmą wymianę stolarki drzwiowej i okiennej...
04.08.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Umowa na zakup nowej łodzi ratowniczej dla KM PSP w Koszalinie
Nowoczesną łódź ratowniczą, która będzie wykorzystywana między innymi w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony przyrody, kupi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Dziś w koszalińskim Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została zawarta umowa dofinansowania. Dokument – w obecności Roberta Stępnia – Zastępcy Prezesa Zarządu Funduszu – podpisał st. bryg. mgr inż. Mirosław Pender – Komendant Miejski PSP w Koszalinie. Koszt...
03.08.2020
W programie „Czyste Powietrze” będzie łatwiej kwalifikować zielone urządzenia i materiały
Żeby ułatwić wnioskodawcom „Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. Docelowo planuje się, że w 2021 r. w „Czystym Powietrzu” kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na „zieloną” listę. On-linowa pomoc dostępna będzie od września tego roku aż do końca realizacji programu. Równolegle przygotowano ogólnopolską infolinię...
03.08.2020
Rusza ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza”
Informujemy, że w poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczyna działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci, obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Z infolinii możesz skorzystać zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po jego złożeniu, jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Jeżeli chcesz uzyskać informację o statusie swojego...
30.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Ekologiczne miejsce dla małych koszalinian
„Przyjaciel Dziecka” – przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie – otwarte. Nowe miejsce nauki, zabawy i wypoczynku zyskało 40 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – także z autyzmem czy zespołem Aspergera. Realizacja inwestycji obejmowała między innymi ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi na energooszczędne oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania. – Więc wszystko to, co powoduje, że tym dzieciom oczywiście będzie tutaj piękniej i przyjemniej, ale też dzięki temu budynek będzie bardziej...
27.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: „Ekologicznie na dwóch kółkach”- kontynuacja kampanii promującej ekologiczne środki transportu i bezpieczne zachowania na drodze
Rosnąca liczba rowerzystów na drogach naszego regionu oraz zainteresowanie, jakim cieszyły się poprzednie edycje programu sprawiły, ze zachodniopomorska drogówka po raz kolejny zamierza połączyć tematykę edukacji ekologicznej i bezpieczeństwa. Głównym celem tej kampanii jest promocja ekologicznych środków transportu oraz edukacja ekologiczna zachodniopomorskich rowerzystów i kierowców pojazdów silnikowych. Przedsięwzięcie realizowane jest przez zachodniopomorskich policjantów wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie. – Rower...
27.07.2020
WFOŚiGW w Lublinie: Promesy na zakup wozów strażackich dla OSP z województwa lubelskiego
9 lipca 2020 r o godz. 10.00 w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka, na której wręczono potwierdzenia finansowania zakupów 36 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Beneficjentami są zarówno jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (28 jednostek) jak i jednostki OSP spoza systemu (8 jednostek). W latach 2016-2019 sfinansowano w ramach dotacji dla OSP 73...
27.07.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Owce koszą trawę w Kwidzyńskich Ostnicach
W rezerwacie przyrody Kwidzyńskie Ostnice trwa wypas owiec. To część projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Kwidzyńskie Ostnice to rezerwat w okolicach Kwidzyna. Oprócz jedynego w województwie pomorskim stanowiska trawy – ostnicy Jana – przedmiotem ochrony są tu również ciepłolubne murawy z cennymi gatunkami roślin i zwierząt. Utrzymanie walorów przyrodniczych rezerwatu wymaga...
27.07.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Sztutowo
Spełniło się wieloletnie marzenie strażaków ochotników z OSP Sztutowo. Otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który zastąpi wysłużone 30-letnie pojazdy. Zakup dofinansowany został m.in. ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. – Każde przekazanie samochodu, każde wsparcie ochotniczej straży pożarnej to wielkie święto. Nie tylko podnosimy zdolność bojową jednostki OSP, ale i integrujemy lokalną społeczność. Propagujemy bezcenną wartość – troskę o życie, zdrowie...
21.07.2020
Retencja na wsi z budżetem 50 mln zł
Od 22 lipca jednostki samorządu terytorialnego będą mogły sięgać po pomoc na realizację zadań w zakresie retencji na obszarach wiejskich. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel przeznaczono 50 mln zł w formie dotacji do 70% kosztów kwalifikowanych. Nabór potrwa aż do 17 grudnia przyszłego roku lub do wyczerpania budżetu. Źródłem krajowych dotacji będzie program NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, który...
09.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowa łódź dla koszalińskich Strażaków
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie kupi łódź ratowniczą, która będzie wykorzystywana między innymi w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony przyrody. 29 czerwca 2020 r. Zarząd Funduszu podjął decyzję o przyznaniu dotacji na zakup łodzi i przyczepy transportowej. Dzięki wsparciu z WFOŚiGW w Szczecinie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Koszalinie zyska łódź z silnikiem zaburtowym i przyczepą, która będzie używana podczas akcji dotyczących ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, a także...
09.07.2020
Mobilne biura programu „Czyste Powietrze” ruszają w trasę po Śląsku i Małopolsce
„Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w małych miejscowościach” – zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka 8 lipca 2020 r. w Myślenicach, podczas inauguracji działalności mobilnych biur programu „Czyste Powietrze”. Spotkania, prelekcje, odpowiedzi na pytania dotyczące termomodernizacji, czy też wymiany tzw. kopciuchów, kompleksowa pomoc w wypełnianiu...
09.07.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Akcja sprzątania rezerwatu Mewia Łacha
Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku posprzątali plażę w rezerwacie przyrody Mewia Łacha. Foliowe torby plastikowe opakowania i worki – to wszystko dotarło z nurtem Wisły lub zostało wrzucone do morza, by na koniec trafić na brzeg plaży. Pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku postanowili działać. Uzbrojeni w worki do segregacji odpadów i rękawice ochronne ruszyli do akcji w towarzystwie pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, WWF oraz studentek z Koła Ornitologicznego...
06.07.2020
WFOŚiGW w Lublinie: Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Kierunek lubelskie krajobrazy”
Ruszył otwarty ogólnopolski konkurs fotograficzny na najlepszą fotografię przyrody z regionu lubelskiego: „Kierunek lubelskie krajobrazy”, współorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z WFOŚiGW w Lublinie konkursie wyróżniono  cztery kategorie tematyczne: „Poleski Park Narodowy” „Roztoczański Park Narodowy” „Lubelskie Parki Krajobrazowe” „Lubelskie pszczoły i pasieki” – nawiązując do trwającej kampanii edukacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Zdjęcia (maksymalnie po trzy fotografie...
06.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Program Remiza – kolejne wsparcie Funduszu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi na energooszczędne oraz modernizacja oświetlenia. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie zachodniopomorskim przejdą termomodernizację w ramach Programu Remiza, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Budżet na 2020 rok to 300 tysięcy złotych. To kolejne – po Ogólnopolskim Programie Finansowania Służb Ratowniczych i Programie Mały Strażak – rozwiązanie oferowane przez Fundusz jednostkom OSP. Nabór wniosków w ramach Programu został ogłoszony w obecności Małgorzaty Golińskiej...
06.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Nabór wniosków w ramach Programu Remiza
Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2020 – „REMIZA” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na projekty z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane w roku 2020 obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy....
03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się na spacer po Szczecinie, by nagrać dźwięki cywilizacyjne oraz dźwięki natury. Finałem akcji będzie kompozycja, stworzona z przetworzonych dźwięków Szczecina, którą młodzież zaprezentuje podczas koncertu we wrześniu. Akcja zbierania dźwięków będzie pierwszym działaniem w ramach tegorocznej kampanii Słyszę Dobre Dźwięki, która ma na celu uwrażliwienie mieszkańców...
02.07.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: 5 000 zł na zbieranie deszczówki na Pomorzu
Problem suszy to temat, który coraz częściej i głośniej wybrzmiewa także w Polsce. Rozważna gospodarka wodą nabiera niebagatelnego znaczenia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku będzie dofinansowywał przydomowe instalacje do zbierania wód opadowych. Tylko 1% wody na ziemi jest dostępny dla ludzi. Gdybyśmy całą ziemską wodę zamknęli w 4-litrowym zbiorniku, to świeża woda dla człowieka zajmowałaby tyle, co łyżka stołowa. Argumentów za tym, że należy oszczędnie podchodzić do tematu,...
30.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowe wydanie biuletynu Naturalnie nr 2-2020
Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, nowy Program – Moja Woda i działania Funduszu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – to tylko niektóre tematy nowego wydania biuletynu Naturalnie. W nowym numerze także podsumowanie 2019 roku, w tym wsparcia udzielonego przez Fundusz Państwowej i Ochotniczym Strażom Pożarnym na zakup wozów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu niezbędnego w akcjach ratowania zdrowia i życia mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Zachęcamy do lektury! Pobierz:...
29.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Konkurs plastyczny „Leśna zakładka do książki” rozstrzygnięty!
Konkurs plastyczny dla szkół z terenu Nadleśnictwa Kliniska na leśną zakładkę do książki został zorganizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na konkurs wpłynęło 35 prac z trzech placówek oświatowych z terenu nadleśnictwa. Prace plastyczne – zakładki do książki wykonane były pastelami, farbami plakatowymi, kredką, kolażem, niektóre o różnym kształcie. Komisja oceniając prace brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, staranność, pomysłowość, ogólne wrażenia estetyczne oraz trwałość...
26.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Ochrona żubrów i łosi na pograniczu – ze wsparciem Funduszu
Żubry i łosie na terenie naszego regionu będą miały jeszcze lepszą opiekę. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, które prowadzi zagrodę w Jabłonowie koło Mirosławca, dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie zrealizuje projekt: „Polepszenie transgenicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”. W ciągu najbliższych kilku lat populacja łosi i żubrów w Polsce będzie nadal rosła, a zwierzęta znajdujące się w pobliżu granicy będą migrować do Niemiec. W ostatnich latach zauważa się wzrost liczby obserwacji i doniesień o problemach...
25.06.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Nowa siedziba schroniska dla zwierząt w Słupsku
Słupskie schronisko dla zwierząt ma nową siedzibę. Obiekt znajduje się przy ul. Sportowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował budowę placówki. Wcześniejsza siedziba schroniska znajdowała się przy ul. Portowej. Przeciekający dach, małe powierzchnie w boksach dla psów, brak profesjonalnego zaplecza weterynaryjnego – stary obiekt zbyt dobrze pamiętał minione lata. Teraz zmieniło się wszystko. Jest czysto, przestronnie i nowocześnie. To inwestycja wyjątkowa – powiedziała podczas...
24.06.2020
Zielona Tarcza: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają przedsiębiorców w czasie epidemii
WFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu, reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Wojewódzkie Fundusze mają w dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych. To część rządowego programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty Funduszy. – Pandemia COVID-19 wywiera istotny negatywny wpływ na całą gospodarkę i poszczególne jej branże. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które umożliwią przedsiębiorcom kontynuowanie realizacji proekologicznych inwestycji. Jestem przekonany, że zaproponowana...
22.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Pompki na pomoc w ramach #Gaszyn Challenge
WFOŚiGW w Szczecinie został nominowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu do udziału w akcji #Gaszyn Challenge, polegającej na nagraniu filmu, przedstawiającego zrobienie 10 pompek i wpłacie pieniędzy na zbiórkę na rzecz Wojtusia chorego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Wyzwanie podjęliśmy w poniedziałek, 22 czerwca. Akcja pod nazwą #GaszynChallenge została zainicjowana spontanicznie przez strażaków ochotników z Gaszyna (województwo łódzkie). Nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać i opublikować film. Jeśli nie wykonają ćwiczenia wpłacają 10 zł, jeśli...
17.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Transport i środowisko – wyzwania w dobie pandemii
O ekologicznym transporcie i rozwiązaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju rozmawiali dziś w Szczecinie uczestnicy konferencji „Transport i środowisko – wyzwania w dobie pandemii”, zorganizowanej przez Instytut Polska Bezpieczna. Wśród prelegentów w panelu: Transport i środowisko – działania inwestycyjne i systemowe był Paweł Mirowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który przybliżył działania Funduszu na rzecz elektromobilności. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów,...
17.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Wsparcie dla OSP z regionu w ramach III edycji Programu Mały Strażak
Do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafią radiotelefony, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty, węże tłoczne, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz dwutlenku węgla a także inny sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczą 1,2 miliona złotych w ramach III edycji Programu pn. „Mały Strażak”. Z dofinansowania na nowe...
16.06.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: W trosce o Bałtyk
Puck – kaszubskie miasto nad Zatoką Pucką. Przyciąga wielu turystów i miłośników sportów wodnych. Troska o czystość wód jest tu szczególnie istotna. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozwoliło częściowo uporządkować gospodarkę ściekową i deszczową. W centrum Pucka wybudowano prawie 3 km deszczowej sieci kanalizacji, dzięki której oddzielono strumień ścieków deszczowych od sanitarnych w tej części miasta. Wcześniej zmieszane ścieki trafiały do oczyszczalni...
15.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: 1,2 mln złotych na nowy sprzęt dla jednostek OSP w ramach Programu „Mały Strażak – Edycja III”
Radiotelefony, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty, węże tłoczne, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz dwutlenku węgla a także inny sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu trafi do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczą 1,2 miliona złotych w ramach III edycji Programu pn. „Mały Strażak”. Z dofinansowania na nowe...
10.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Dolina Iny – nowa wieża widokowa w Nadleśnictwie Kliniska – otwarta dla zwiedzających
Meandry rzeki Iny oraz łąki storczykowe można podziwiać z tarasu niemal 15-metrowej wieży widokowej, wybudowanej przez Nadleśnictwo Kliniska w pobliżu zagrody pokazowej konika polskiego. Od środy, 10 czerwca 2020 r., wieża jest dostępna dla mieszkańców i turystów. Jej budowę dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. – Fundusz od lat wspiera finansowo projekty realizowane przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Kliniska, w tym między innymi budowę zagrody pokazowej...
09.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Przedszkole TPD w Koszalinie bardziej eko
Jeszcze do 30 czerwca potrwają prace termomodernizacyjne w budynku przedszkola przy ulicy Tatarkiewicza w Koszalinie, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Inwestycję dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kompleksowe prace obejmują ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i podłogi. Inwestycja zakłada też wymianę okien i drzwi na energooszczędne oraz montaż pojemnościowych podgrzewaczy wody oraz armatury oszczędzającej wodę. Obiekt będzie miał nową instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami z zaworami termostatycznymi. Koszt inwestycji to ponad...
08.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: TuAgro.pl – internetowa inicjatywa ZODR w Barzkowicach
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – w odpowiedzi na pandemię COVID-19 – przygotował portal internetowy TuAgro.pl, na którym można znaleźć oferty rolników, promujących swoje produkty i usługi. Udział dla sprzedawców jest bezpłatny, a partnerem tej inicjatywy jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki internetowemu targowisku zachodniopomorscy rolnicy, producenci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej oraz ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, hodowcy, usługodawcy usług rolniczych,...
08.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował prace pielęgnacyjne w stargardzkim Parku Chrobrego
Zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Stargardzie prace pielęgnacyjne na terenie wpisanego do rejestru zabytków parku im. Bolesława Chrobrego uzyskały dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Prace w obydwu etapach zadania polegały na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, usunięciu posuszu i założeniu wiązań w koronach drzew. Kompleksowa pielęgnacja spowoduje poprawę stanu zdrowotnego drzewostanu na terenie parku i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób odwiedzających park i plac zabaw. Prace pielęgnacyjne objęły...
08.06.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Gdynia czeka na jerzyki!
Zamiast jerzyków – wróble. W wieży na gdyńskich Karwinach to właśnie wróble uwiły sobie gniazda. Jest jednak nadzieja, że wkrótce jerzyki się pojawią … Budowa wieży lęgowej dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jerzyki są jednymi z najszybszych ptaków na świecie – potrafią latać z prędkością ponad 120 km/h. Żywią się owadami chwytanymi w locie. Rocznie jerzyki spędzają w powietrzu nawet 10 miesięcy. W tym...
05.06.2020
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szczecinku ze wsparciem WFOŚiGW w Szczecinie
Docieplenie dachu, stropodachu i podłogi, wstawienie nowych – energooszczędnych okien i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – takie prace przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie są prowadzone w budynkach sali gimnastycznej i zaplecza Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku. Dzięki inwestycji budynek, w którym ćwiczą uczniowie, nie tylko zmieni się wizualnie, ale także będzie bardziej przyjazny środowisku. Efektem ekologicznym będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery: dwutlenku węgla (o...
05.06.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Moja Woda, czyli nawet 5000 zł dotacji
Nawet 5 000 zł dofinansowania na przydomowe instalacje, które magazynują wody opadowe – taką dotację będzie można otrzymać z programu Moja Woda. Nabór wniosków rusza od lipca. Ogólnopolski budżet programu wynosi 100 milionów zł. Pozwoli to sfinansować około 20 000 mikroinstalacji wodnych. – To powszechny, prosty i tani sposób na retencję deszczówki. Dzięki temu zaoszczędzony zostanie milion metrów sześciennych wody rocznie. To szczególnie ważne w kontekście łagodzenia...
04.06.2020
Nowy program Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie
„Człowiek – jego miejsce i rola w środowisku – edukacja ekologiczna w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku – edycja 2020” to nazwa programu, w ramach którego położone nad jeziorem Trzesiecko Centrum zrealizuje program edukacyjny i zbuduje formikarium. Dziś w koszalińskim Biurze Funduszu podpisano umowę dofinansowania z przedstawicielami Powiatu Szczecineckiego. Głównym celem zadania jest podniesienie wiedzy ekologicznej na temat podwodnego życia organizmów, wpływu warunków środowiskowych na funkcjonowanie ekosystemów oraz bezpośrednie odkrywanie...
04.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo: dozowniki do dezynfekcji rąk w biurach Funduszu
Zagrożenie koronawirusem sprawiło, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, musiał szybko podjąć skuteczne działania, by chronić Pracowników, a także Beneficjentów odwiedzających biura Funduszu. WFOŚiGW w Szczecinie – reagując na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 wyposażył wszystkie Biura: w Szczecinie (ul. Solskiego 3 i ul. Waryńskiego 17), Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111) i Punkt Obsługi Osób Fizycznych Szczecinku (Plac Wolności 8) w bezdotykowe i bezpieczne dozowniki do dezynfekcji rąk. Fundusz, mając na uwadze...
04.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Od 1 lipca 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Moja Woda
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w odpowiedzi na liczne telefony i duże zainteresowanie Beneficjentów Programem Priorytetowym Moja Woda informuje, że nabór wniosków w ramach ww. Programu zostanie uruchomiony od dnia 1 lipca 2020 r. Niezbędne dokumenty, w tym wzór wniosku o dofinansowanie, będzie można znaleźć na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce: Konkursy i nabory wniosków. W ramach Programu Moja Woda każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys....
03.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Ekologiczna energia dla ujeżdżalni w Budzistowie
Na dachu ujeżdżalni w Budzistowie w gminie Kołobrzeg zostały zamontowane 163 panele o mocy 305Wp każdy. Instalację fotowoltaiczną dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,72 kWp został także zamontowany inwerter o mocy 50 kW przekształcający produkowany prąd o napięciu stałym na prąd o napięciu sieciowym. Nowa instalacja wyprodukuje 42262 kWh ekologicznej energii rocznie. Koszt inwestycji to 156 tysięcy złotych w formie pożyczki ze...
02.06.2020
Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu. „Chciałbym, aby powstawało jak najwięcej małych zbiorników wodnych. Z programu „Moja Woda” będzie można uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe...
02.06.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Nowy sprzęt dla pomorskich straży ochotniczych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansuje pomorskie OSP i WOPR. Straż będzie mogła kupić specjalistyczny sprzęt, ratujący życie i ułatwiający przeprowadzanie akcji w najtrudniejszych warunkach. Gdański WFOŚiGW ogłosił nabory wniosków na dwie inicjatywy – Florian i Florek. Mają wspomóc pomorskie Ochotnicze Straże Pożarne oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wozy z Floriana Florian to inicjatywa, w ramach której pomorskie Ochotnicze Straże Pożarne oraz Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe mogą...
01.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Stacja Uzdatniania Wody w Bobolicach przejdzie modernizację
Ponad 400 mieszkańców Bobolic skorzysta z lepszej jakości wody dzięki modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Mickiewicza. Dziś w koszalińskim biurze Funduszu – w obecności Roberta Stępnia – Zastępcy Prezesa Zarządu – została zawarta umowa między WFOŚiGW w Szczecinie, a Spółką Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Modernizacja SUW jest realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Planowane są między innymi wymiana pokrycia dachowego stacji, modernizacja istniejących 3 studni wierconych, montaż...
01.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Obserwuj przyrodę i gwiazdy z TOEE
Chętnie odwiedzany przez uczniów z całego regionu Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu przeprowadzi nowe warsztaty: „Przyroda i zjawiska atmosferyczne – obserwacje w TOEE”, a na łące naprzeciwko tarasu ustawi modele zwierząt w skali 1:1. To wszystko dzięki dofinansowaniu na 2020 rok ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W planach jest przeprowadzenie autorskich i unikatowych warsztatów ekologicznych pod wspólną nazwą „Przyroda i zjawiska atmosferyczne – obserwacje w TOEE”. To szansa,...
01.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: „Pokaż jak słowem – chronisz przyrodę!” i weź udział w konkursie z okazji Dnia Dziecka!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie: „Pokaż jak słowem – chronisz przyrodę!”. Zadaniem jest stworzenie wiersza lub hasła promującego ochronę środowiska. Termin składania prac: 14 czerwca do północy! Powerbanki, kubki termiczne, bidony, zestawy plastyczne czy eko-zabawki – takie nagrody chcemy wręczyć laureatom w trzech kategoriach wiekowych: (I – przedszkole, II – klasy 0-3, III – klasy 4-8). Osobno będziemy oceniać najciekawsze wiersze...
29.05.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Kwiatowe dywany w Parku Zdrojowym w Połczynie-Zdroju
Aksamitki, begonie, żeniszek meksykański i wieczniezielony bukszpan – łącznie ponad 13 tysięcy roślin – zostanie zasadzonych na terenie Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju. To część projektu realizowanego przez Gminę przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Celem zadania „Realizacja założeń parkowych w Parku Zdrojowym w Połczynie-Zdroju poprzez odtworzenie barokowego charakteru części francuskiej” jest przywrócenie parkowi jego historycznego charakteru. Istniejące partery zostaną objęte ramami z bukszpanu, a na terenie...
28.05.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: W trosce o groszek wielkoprzylistkowy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał umowę z prof. Jackiem Herbichem na ocenę stanu populacji groszku wielkoprzylistkowego w rezerwacie przyrody Opalenie. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, prowadzonego przez WFOŚiGW w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Rezerwat Opalenie leży na Kociewiu, w gminie Gniew. Zajmuje 8,61 ha powierzchni. Część rezerwatu porasta stuletni las świerkowy, resztę las mieszany z licznymi gatunkami roślin ciepłolubnych,...
28.05.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Bezpieczniej dla mieszkańców i środowiska dzięki inwestycji w sieć kanalizacyjną na wyspie Uznam
Niemal 25 tysięcy osób skorzysta z sieci kanalizacyjnej, która powstanie w ramach projektu: „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93”. Inwestycję prowadzoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zadanie obejmuję wymianę sieci kanalizacyjnej i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Powstanie prawie 1200 metrów sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ponad 600 metrów kanalizacji...
28.05.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Usuwanie barszczu Sosnowskiego – ważne zmiany w regulaminie naboru wniosków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce związanym z rozprzestrzenianiem się groźnego dla życia koronawirusa SARS-CoV-2 postanowił wydłużyć termin składania wniosków na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego do dnia 31.07.2020 r. Podstawą uzyskania dofinansowania na prowadzenie prac jest posiadanie przez Beneficjenta aktualnej inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego oraz programu usuwania. Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) i jednostki sektora finansów...
27.05.2020
NFOŚiGW: Eko Dziennikarz po raz czwarty. Nowe zasady konkursu. Pula nagród 30 tys. zł
Czyste powietrze, odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami – to tematyka publikacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych, za które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej doceni dziennikarzy w czwartej odsłonie swojego corocznego konkursu. Do wygrania 30 tys. zł za najciekawsze materiały opublikowane między 1 stycznia 2019 r. a 30 czerwca 2020 r. Termin zgłoszeń mija 30 sierpnia br. „Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz” to ogólnopolski konkurs, pod patronatem...
27.05.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowa wieża widokowa w Nadleśnictwie Kliniska
Nad rzeką Iną, w pobliżu zagrody pokazowej konika polskiego, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, została wybudowana drewniana wieża widokowa, która już niedługo zostanie udostępniona odwiedzającym malowniczą Puszczę Goleniowską. Z tarasu będzie można podziwiać meandry rzeki Iny oraz łąki storczykowe na terenie Nadleśnictwa Kliniska. Wieża to element programu działań związanych z edukacją leśną prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, z którego oferty korzystają uczniowie m.in. ze Szczecina,...
27.05.2020
NFOŚiGW: Nowość w programie „Mój Prąd”: możliwość składania wniosków on-line przez pełnomocnika
Dla wszystkich, którzy nie mają profilu zaufanego czy e-dowodu, a chcą skorzystać z 5 tysięcy złotych dotacji na przydomową fotowoltaikę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotował kolejne ułatwienie w programie „Mój Prąd”. To możliwość składnia elektronicznych wniosków na gov.pl przez pełnomocnika. – Nowa opcja w „Moim Prądzie” ma na celu maksymalne poszerzenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje. Rozstając się z końcem marca z papierowymi...
26.05.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Trzy miliony złotych na eko-inwestycje w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych – nabór jeszcze do 30 czerwca
Jeszcze do 30 czerwca zachodniopomorscy Beneficjenci mogą składać wnioski w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Pula środków to 3 miliony złotych, a do wyboru jest 7 linii pożyczkowych – także na zakup samochodów, skuterów i rowerów elektrycznych. Nowością jest m.in. ujednolicenie kosztów kwalifikowanych oraz wymagań technicznych na poszczególne przedsięwzięcia z nową wersją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Udogodnieniem dla Beneficjentów jest też skrócenie czasu...
25.05.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Edukacja ekologiczna w Szczecinku – z dofinansowaniem
Nowy program edukacyjny i kolejne eksponaty. Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zrealizuje projekt: ,,Człowiek – jego miejsce i rola w środowisku”. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy ekologicznej na temat podwodnego życia organizmów, wpływu warunków środowiskowych na funkcjonowanie ekosystemów oraz bezpośrednie odkrywanie praw występujących w środowisku. W ramach zadania szczecinecka placówka kupi zestawy akwaryjne, a także materiały do budowy formikarium, czyli miejsca,...
22.05.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Prąd ze słońca dla koszalińskiego MEDEN-INMEDu
Trwa montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków MEDEN – INMED Sp. z o.o. w Koszalinie. Instalacja na 4 obiektach będzie składać się łącznie z 640 paneli o łącznej mocy 198,4 kWp. Ekologiczną inwestycję – pożyczką w wysokości 905 tysięcy złotych – wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Oprócz paneli montowane sa falowniki oraz rozdzielnie prądu stałego i przemiennego. Efektem ekologicznym inwestycji będzie uniknięcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery...
21.05.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Czyste Powietrze w Pruszczu Gdańskim
Gmina Pruszcz Gdański podpisała list intencyjny z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze jest niezwykle interesujący i korzystny dla mieszkańców. Włączenie gminy z pewnością wpłynie na jego jeszcze szersze wykorzystanie. Przeprowadzimy akcję informacyjną wśród naszych mieszkańców i zaczniemy działać na szeroką skalę. Co szczególnie ważne, ogromną zachętą jest uproszczona procedura – wyjaśnia Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański....
20.05.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Przelewickie arboretum z nowymi drogami
Łatwiej i bezpieczniej można dotrzeć do pięknych i cennych przyrodniczo roślin w popularnym wśród mieszkańców Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Cztery kilometry dróg na terenie parku ma nową nawierzchnię. Remont, przebudowę i budowę nowych ścieżek dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dyrekcja i pracownicy Ogrodu nową inwestycją pochwalili się podczas Dnia Otwartego, który – w dobie pandemii COVID-19 – został zorganizowany w internecie. Z pośrednictwem mediów społecznościowych można wziąć udział...
19.05.2020
Ekologia i monitoring zagrożeń. WFOŚiGW w Szczecinie ze wsparciem dla Sanepidu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie kupiła miernik do pomiaru dawek i skażeń promieniotwórczych po zdarzeniach radiacyjnych. Wcześniej Fundusz dofinansował zakup samochodu elektrycznego, z którego korzystają pracownicy Sanepidu. WSSE w Szczecinie współpracuje ze służbami Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego. Nowy, przenośny spektrometr promieniowania z detektorem i zewnętrzną sondą do wykrywania skażeń alfa/beta/gamma pozwoli na szybki pomiar skażeń promieniotwórczych w razie ewentualnego zagrożenia radiacyjnego, pomoże zlokalizować jego...
15.05.2020
WFOŚiGW we Wrocławiu: Wiatraki i magazyny energii za blisko 100 milionów złotych. Pod Wrocławiem powstaje unikalny projekt na Dolnym Śląsku i w Polsce
Blisko 47 milionów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na cztery elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 10 MW to pierwszy etap nowych inwestycji w podwrocławskim Gaju Oławskim. W planach jest jeszcze budowa czterech magazynów energii. To ważne informacje przekazane podczas spotkania, w którym uczestniczył m.in. Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Nowe inwestycje pochłoną łącznie blisko 100 milionów złotych....
08.05.2020
Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
Od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program), nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie, nowy regulamin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł...
30.04.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Plastik a pandemia
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od lat namawia, aby nie używać toreb foliowych na zakupy, plastikowych naczyń jednorazowych czy słomek. Przekonuje, że warto wodę pić z kranu, a nie z plastikowych butelek. Plastikiem zanieczyszczone są morza i oceany. Realna jest groźba, że za kilka lat pływać w nich będzie więcej tworzyw sztucznych niż ryb. Zagrożeniem są nie tylko reklamówki, butelki i słomki. Wielkim problemem jest mikroplastik, który trafia do przewodu...
30.04.2020
WFOŚiGW we Wrocławiu: Przyrodniczy sukces w walce o życie najstarszego drzewa w Polsce
Dolny Śląsk. Liczący około tysiąc trzysta lat, obumierający cis „Henryk” w Henrykowie Lubańskim wypuścił zielone pędy i igły. To efekt prowadzonych od lat działań samorządowców z gminy Lubań, którzy ratują przed uschnięciem to cenne drzewo. W realizacji tej akcji pomógł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – Fundusz przed kilku laty przekazał gminie Lubań ponad 12 tys. złotych m.in. na zakup instalacji...
30.04.2020
WFOŚiGW we Wrocławiu: Narodziny czterech sokołów wędrownych w Dolinie Baryczy! Zobacz zdjęcia maluchów w gnieździe
Para sokołów wędrownych ze żmigrodzkich lasów dochowała się potomstwa. Pierwszy pisklak wykluł się w Dzień Ziemi. To na razie puszyste, piszczące kulki, ale wyrosną z nich skrzydlate drapieżniki, które podczas polowania mogą rozwijać prędkość ponad 300 km na godzinę. Projekt ratowania i zasiedlania sokołów wędrownych w sztucznych gniazdach, wspierany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przynosi dobre efekty. Przyrodnicy oceniają, że młode ptaki spędzą w gnieździe do 6...
29.04.2020
WFOŚiGW w Szczecinie przeznaczy 4,5 mln zł na nową kanalizację w Sławsku
Dziś w koszalińskim biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w obecności Zastępcy Prezesa Zarządu – Roberta Stępnia przedstawiciele Gminy Sławno: Wójt Ryszard Stachowiak oraz Skarbnik Renata Litwin – podpisali umowę dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie. Dzięki niej Gmina otrzymała ponad 4,5 miliona złotych na realizację zadania: „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Sławsko w Gminie Sławno”. Gmina będzie mogła dokończyć rozpoczętą inwestycję, której...
29.04.2020
Azbestu coraz mniej. Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020). Jest to kolejna 13. już edycja tego konkursu, w ramach którego Fundusz wspiera samorządy w ich staraniach o zmniejszenie do minimum oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko, a więc i lepszą jakość życia mieszkańców Pomorza. Dotychczas WFOŚiGW w Gdańsku w ramach tego konkursu udzielił  21 mln zł dofinansowania na usunięcie i unieszkodliwienie 36 500 ton...
28.04.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Jest pandemia. Dbaj o środowisko!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od lat przekonuje, że należy zrezygnować z plastikowych toreb, czy naczyń jednorazowych, a także oszczędzać wodę. Warunki życia na Ziemi stają się coraz trudniejsze. Wciąż docierają do nas informacje o suszach, pożarach lasów, ekstremalnych upałach, huraganach i nawalnych deszczach, kolejnych gatunkach zagrożonych wyginięciem, wyspach śmieci na oceanach. Do większości niekorzystnych zmian w środowisku przyczynia się człowiek. Czy poprzez nasze działania możemy je zatrzymać? Z pewnością jest...
27.04.2020
Znamy zwycięzców konkursu „WIOSENNE EKO-RYSOWANIE”
Ania z Brzozówki, Kacper z Włocławka i Barbara z Torunia – to laureaci naszego konkursu pn. „WIOSENNE EKO-RYSOWANIE”.  Zainteresowanie udziałem w konkursie było bardzo duże, gdyż łącznie wpłynęło prawie 80 prac.  Najpierw, przez dwa tygodnie, były prowadzone przez WFOŚiGW w Toruniu warsztaty plastyczne pn. „EKO-RYSOWANIE NA EKRANIE”. Ich zwieńczeniem był właśnie konkurs pn. „WIOSENNE EKO-RYSOWANIE”. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie pracy plastycznej dowolną techniką z wykorzystaniem minimum pięciu elementów poznanych podczas...
22.04.2020
O Ziemię dba się tu-nie tylko w jej dniu! WFOŚiGW w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym!
Zadanie: dowolną techniką przedstawić hasło: O Ziemię dba się tu-nie tylko w jej dniu. Termin składania prac: 4 maja do północy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca: #ZostańWDomu i weź udział w konkursie plastycznym z okazji Dnia Ziemi! Autorzy najciekawszych prac w 3 kategoriach wiekowych (I – przedszkole, II – klasy 0-3, III – klasy 4-8) dostaną nagrody, między innymi: powerbanki, kubki termiczne, bidony, zestawy plastyczne czy eko-zabawki!...
21.04.2020
Prezes Marcin Osowski w Forum Panoramy TVP3 Gdańsk
Marcin Osowski – prezes WFOŚiGW w Gdańsku był gościem Forum Panoramy w TVP3 Gdańsk. Opowiadał o pomocy szpitalom walczącym z epidemią, udziale w akcji „Zostań w domu” oraz realizacji programu Czyste Powietrze. Rozmowę poprowadził redaktor Piotr Świąc. 40 000 zł – taką kwotę przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na utylizację zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa. Pieniądze trafią do 7. Szpitala Marynarki...
20.04.2020
Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu – warsztaty on-line
22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. W tym roku wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizujemy warsztaty on-line...
16.04.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: O alejach przydrożnych
Zakończyła się rewitalizacja cennych przyrodniczo alei przydrożnych w gminie Bytów. Prace dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Aleje są niezwykle cennym elementem przyrody i krajobrazu. Bardzo często tworzą je stare drzewa, które pamiętają stu, a nawet dwustuletnią historię. Latem ich cień daje ochłodę, zimą chronią przed wiatrem i śnieżnymi zaspami. Choć te najcenniejsze przyrodniczo drzewa stanowią jedną z wizytówek naszego...
16.04.2020
WFOŚiGW we Wrocławiu: Pompy ciepła ogrzeją zabytkowy klasztor w Trzebnicy
Pocysterski klasztor w Trzebnicy ma nowe, proekologiczne źródło ogrzewania. Ciepło z ziemi dla zabytkowego, barokowego budynku dostarczą trzy pompy ciepła i kocioł gazowy. Nowe inwestycje wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – Inwestycje zmniejszą emisję gazu cieplarnianego CO2 o ponad 200 ton w ciągu roku – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Do ogrzania jest niebagatelna powierzchnia tego kompleksu budynków, która wynosi...
15.04.2020
Zostań w domu z WFOŚiGW w Gdańsku i … uszyj z firanki woreczek na zakupy
WFOŚiGW w Gdańsku uczestniczy w akcji #zostanwdomu i podsuwa pomysły, jak kreatywnie – z myślą o środowisku oczywiście – zagospodarować wolny czas. Tym razem o podzielenie się swoimi sugestiami poprosiliśmy Alicję Żarkiewicz z pracowni MAMYWENE. Alicja i jej siostra Aga. Na co dzień przekonują, że radykalne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów jest możliwe. Jest możliwe, a do tego szalenie twórcze. Prowadzą warsztaty z upcyklingu, podczas których uczą jak z firanek uszyć woreczki na warzywa czy owoce,...
14.04.2020
WFOŚiGW w Gdańsku w walce z COVID-19
40 000 zł dla 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku na utylizację zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku włącza się  w ogólnopolską akcję pomocy szpitalom walczącym z epidemią. Inicjatywie patronuje Ministerstwo Klimatu i Agencja Rezerw Materiałowych. WFOŚiGW w Gdańsku przekaże wsparcie finansowe na unieszkodliwianie skażonych odpadów medycznych. Maseczki, kombinezony ochronne wykorzystywane przez pracowników służby zdrowia muszą być zagospodarowane...
09.04.2020
WFOŚiGW w Toruniu: Kolejny rekord w Czystym Powietrzu – ponad sto milionów dla Beneficjentów!!!
Ponad 100 mln złotych przyznanych dotacji i 10 mln złotych z tytułu pożyczek– tak wyglądają najnowsze dane dotyczące realizacji  Programu Czyste Powietrze przez  WFOŚiGW w Toruniu. WFOŚiGW w Toruniu znajduje się w czołówce pod względem środków przyznanych na wymianę ogrzewania czy termomodernizację budynków. Ponad  6600 wniosków, złożonych w ramach Programu Czyste Powietrze, pomyślnie przeszło weryfikację i zostało zatwierdzone przez Zarząd. Kwota przyznanych dotacji na wymianę przestarzałego ogrzewania czy docieplenie budynków przekroczyła niebagatelną sumę 100...
09.04.2020
NFOŚiGW: Pięć zmian dla polskich wnioskodawców LIFE
Dofinansowanie LIFE i NFOŚiGW dla wszystkich do 95%, pożyczka na koszt niekwalifikowany, skrócenie czasu rozpatrywania wniosku, ułatwienia we wnioskowaniu o krajowe wsparcie oraz wsparcie eksperckie na etapie przygotowania aplikacji – to propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla polskich podmiotów szukających wsparcia z unijnego Programu LIFE. – Będzie szybciej i prościej. Odpowiadamy na potrzeby instytucji, które mają pomysły na innowacyjne projekty w dziedzinie środowiska lub klimatu. Oferujemy krajową dotację na współfinansowanie oraz pomoc w opracowaniu koncepcji...
08.04.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Zachodniopomorskie szpitale z pomocą na walkę z COVID-19
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie oraz Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie otrzymają łącznie 250 tysięcy złotych na utylizację odpadów medycznych, w tym ubrań ochronnych oraz maseczek, wykorzystywanych przez personel medyczny w walce z koronawirusem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie angażuje się w ogólnopolską akcję pomocy szpitalom walczącym z epidemią COVID-19. Inicjatywie patronuje Ministerstwo Klimatu i Agencja Rezerw Materiałowych. „Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni Medykom, którzy codziennie wykonują...
07.04.2020
Wojewódzkie Fundusze razem w walce z COVID-19
Ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa – to wkład szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w walkę ze skutkami COVID-19. Inicjatywa realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Agencji Rezerw Materiałowych. „Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni Medykom, którzy codziennie wykonują ogromną pracę, opiekując się chorymi na COVID-19, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie....
07.04.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Program pożyczek dla Osób Fizycznych – nabór wniosków od 15 kwietnia 2020 r.
Informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji Programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby na rok 2020. Nabór wniosków w Programie ma charakter ciągły i trwa od 15.04.2020 r. do 30.06.2020 r. lub do wyczerpania środków. Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru. Alokacja środków w programie wynosi 3 000 000 zł (trzy miliony złotych). Dokumenty są do pobrania tutaj:...
06.04.2020
NFOŚGW: Nabór do Programu LIFE 2020 rozpoczęty. Jego budżet to 450 mln euro
Przedsiębiorcy, NGO-sy, samorządy, instytuty, uczelnie i wszyscy inni, którzy mają pomysł na eko-projekt i rozwiązanie ważnego europejskiego problemu środowiskowego lub klimatycznego już teraz mogą ustawiać się w blokach startowych po unijne pieniądze. Komisja Europejska ogłosiła nowe rozdanie w Programie LIFE. – Polscy beneficjenci dostaną dodatkowe wsparcie: krajowe współfinansowanie i pomoc w przygotowaniu wniosku – zapowiada Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Unijny LIFE i wsparcie NFOŚiGW to nawet do 95% dofinansowania dla najlepszych projektów....
01.04.2020
Dla ludzi i środowiska: pieniądze na walkę z zakwaszeniem gleb – rusza kolejny nabór wniosków
Odczyn gleby to jedna z jej najważniejszych właściwości, która wpływa między innymi na przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny. Problem nadmiernego zakwaszenia gleb na terenie Polski jest skutkiem zarówno czynników bezpośrednio związanych z działalnością człowieka, jak i geologicznych, biochemicznych i klimatycznych. Aby walczyć ze zjawiskiem zakwaszania gleb Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują ogólnopolski program dotacji dla rolników na regeneracyjne wapnowanie gleb. Dziś w całym...
01.04.2020
Cykl warsztatów EKO-RYSOWANIE NA EKRANIE organizowany przez WFOŚiGW w Toruniu
Edukacja ekologiczna połączona z dobrą zabawą – to główny cel naszej akcji pod hasłem: EKO-RYSOWANIE NA EKRANIE. WFOŚiGW w Toruniu w ten sposób zachęca dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do pozostania w domu w czasie kwarantanny. Dla wytrwałych przygotowaliśmy nagrody. WFOŚiGW w Toruniu na Facebooku, przygotował dla najmłodszych niespodziankę. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10.00 prowadzone są dla najmłodszych warsztaty online z rysunku. Tematyka zajęć jest oczywiście związana z przyrodą i ochroną środowiska. W ten sposób toruński Fundusz...
01.04.2020
Zostań w domu … i skorzystaj z pomysłów WFOŚiGW w Gdańsku
Wszyscy mamy teraz dużo wolnego czasu. Spędzamy go w naszych czterech ścianach. Zostać w domu to bowiem obecnie najlepsza rzecz, którą możemy zrobić. Warto jednak ten czas produktywnie wykorzystać. Ale jak to wykonać? Oto kilka naszych propozycji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od lat namawia, aby dawać rzeczom drugie życie. Nie wyrzucać, ale naprawiać, przerabiać, wykorzystać w inny sposób. Zaglądamy do szafy Na początek porządek w szafach. Może...
01.04.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Zintegrowany system zarządzania w UCK
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku zakończyła się realizacja projektu badawczo-rozwojowego, którego celem była poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. W pięciu budynkach UCK zainstalowany został innowacyjny System Zarządzania Energią BMS (Building Management System), stanowiący istotny element inteligentnego budownictwa. W jednym z budynków przeprowadzono ponadto termomodernizację – z wykorzystaniem wełny mineralnej i styropianu ocieplono ściany zewnętrzne gmachu. Inwestorem przedsięwzięcia było Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizujące projekt we...
01.04.2020
WFOŚiGW w Toruniu: WIOSENNE EKO-RYSOWANIE z… super nagrodami
Wiosna zawitała w przyrodzie już na dobre, dlatego WFOŚiGW w Toruniu zaprasza dzieci do udziału w konkursie pod hasłem: WIOSENNE EKO-RYSOWANIE. Aby wziąć w nim udział wystarczy przygotować kartkę, przybory do rysowania lub malowania i wykonać pracę plastyczną, na której pokazana zostanie przyroda w nowej, wiosennej odsłonie. Warunkiem udziału w konkursie jest wykorzystanie przynajmniej pięciu elementów, jakie pojawiły się podczas warsztatów prowadzonych na naszym Facebooku pn. EKO-RYSOWANIE NA EKRANIE Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mieszkających...
01.04.2020
WFOŚiGW w Toruniu: Wiosna zawitała w województwie kujawsko-pomorskim
Z powodu kwarantanny, nie wszyscy mogą wybrać się na wiosenny spacer i obserwować budzącą się do życia przyrodę. WFOŚiGW w Toruniu przygotował wiosenną fotorelację, by każdy przebywając w domu mógł zobaczyć piękno przyrody budzącej się do życia w województwie...
30.03.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Projekty 2019 – skuteczne działania RDOŚ w Szczecinie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecnie zrealizowała wiele projektów pozwalających na poprawę sytuacji ekologicznej zachodniopomorskiego środowiska naturalnego. Realizując swoje działania statutowe, korzysta ze wsparcia zewnętrznego, pozwalającego na poszerzenie obszaru skutecznych działań, w tym z dofinansowania WFOŚiGW w Szczecinie. Dzięki dofinansowaniom przyznawanym ze źródeł zewnętrznych takich jak: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, program LIFE+, stają się możliwe aktywne działania w zakresie ochrony...
30.03.2020
#Zostanwdomu i oglądaj… Filmotekę Antysmogową
Podczas epidemii akcja i hasło #zostanwdomu jest bardzo ważne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. WFOŚiGW we Wrocławiu przygotował na ten trudny czas propozycję oglądania w domu na ekranie komputera ekoedukacyjnych materiałów wideo. „Filmoteka Antysmogowa” to zbiór kilkudziesięciu programów, spotów i animacji, które zostały dofinansowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Oto kilka tytułów: „Dr Haust i tajemnice smogu”, „Dotlenieni”, „Dolnośląski Smog Blog”. Różna jest forma tych filmowych produkcji, lecz łączy je jedna...
30.03.2020
NFOŚiGW: Od 31 marca tylko e-wnioski w „Moim Prądzie”. Będziemy sprawniej przyznawać dopłaty
Łatwo, szybko i bez błędów. Zgodnie z zapowiedziami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przechodzi na wnioski online w programie „Mój Prąd”. – Od 31 marca papier w „Moim Prądzie” staje się przeszłością – mówi Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. – Kanał elektroniczny na gov.pl to sposób na szybsze uzyskanie pieniędzy na domową fotowoltaikę. Żeby złożyć wniosek online wystarczy mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód. Papierowe wnioski...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl