img aktualności

23.01.2020
NFOŚiGW testuje współpracę z samorządami przy „Czystym Powietrzu”
– Finansujemy projekt pilotażowy, realizowany wspólnie z władzami gmin Zabierzów (Małopolska) i Wilkowice (Śląsk), mający na celu mobilizację mieszkańców tych miejscowości do wymiany kopciuchów i termomodernizacji domów w ramach programu „Czyste Powietrze” – informuje Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. – W pilotażu chcemy wypracować optymalny model współpracy z samorządami w „Czystym Powietrzu”. Dzięki temu przyczynimy się również do pojawienia się zielonych kropek w obwarzanku Krakowa, jako że Zabierzów to jedna z gmin metropolii krakowskiej....
23.01.2020
WFOŚiGW we Wrocławiu: W gminie Kobierzyce powstała sieć kanalizacyjna o długości około 43 km
W podwrocławskiej gminie trwają duże inwestycje ekologiczne. Samorządowcy wybudowali już około 43 km sieci kanalizacyjnej z zaplanowanych 55 km. – Przeznaczyliśmy na nowe inwestycje ponad 53 mln złotych – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – W tej kwocie jest 13 mln złotych dotacji, pozostała część to nisko oprocentowana pożyczka – dodaje. Wartość całego zadania to około...
22.01.2020
„Czyste Powietrze. Zdrowy wybór. Twój wybór!” – nowe filmy edukacyjne
Jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze – o tym w nowym wideo-przewodniku dla beneficjentów. Zachęcamy do oglądania! Małe nie szkodzi, wysokie koszty, skomplikowane procedury, inni będą truć dalej – z tymi mitami dotyczącymi jakości powietrza mierzy się redaktor Tomasz...
22.01.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Bezpieczniej i z korzyścią dla środowiska – OSP w Rychnowie ma nowy wóz
2500-litrowy zbiornik piany, 250-litrowy na środek pianotwórczy i elektryczna wyciągarka są na wyposażeniu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, który trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie. To dla Strażaków-Ochotników duża radość, bo nowy pojazd zastąpi wyprodukowany 44 lata temu wóz, który aktualnie służy w OSP. – Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowie zyskała nowy samochód, dzięki któremu Strażacy szybciej dotrą na miejsce akcji i są...
21.01.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowy wóz Straży Gminnej w Kołbaskowie
Straż Gminna w Kołbaskowie ma nowy wóz, dzięki któremu będzie mogła na bieżąco monitorować obszary Natura 2000 na swoim terenie. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Efektem ekologicznym tego zadania jest możliwość prowadzenia szczegółowego monitoringu zagrożeń dla środowiska naturalnego m.in. na obszarach „Natura 2000”. Strażnicy Gminni – nowym wozem – będą kontrolować dzikie wysypiska i paleniska na terenie gminy, a także legalność wycinki drzew. Pojazd...
21.01.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Średni wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabowie
OSP w Żabowie ma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń, dzięki któremu Strażacy-Ochotnicy będą szybciej na miejscu akcji. Pojazd został uroczyście przekazany do służby w sobotę, 18 stycznia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansował zakup dotacją w wysokości 110 tysięcy złotych. – Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakupie nowych wozów w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Druga edycja...
20.01.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: List intencyjny z KW PSP w Gdańsku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku podpisali list intencyjny w zakresie dalszej współpracy. Podpisy na dokumentach złożyli: Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku oraz nadbryg. Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP. Sygnatariusze listu zadeklarowali wspólną działalność na rzecz przeciwdziałania poważnym awariom i klęskom żywiołowym oraz likwidacji ich skutków dla środowiska w województwie pomorskim.  Na ten cel WFOŚiGW w Gdańsku przeznaczy w tym roku...
17.01.2020
Ekologia i bezpieczeństwo – WFOŚiGW w Szczecinie wspiera Straż Pożarną
Wyposażanie zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia to jeden z priorytetów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W piątek, 17 stycznia, przedstawiciele jednostek PSP i OSP z całego regionu odebrali kluczyki do 9 nowych, kupionych między innymi przy wsparciu Funduszu, wozów ratowniczo-gaśniczych i pojazdów specjalistycznych. Dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, które będą służyć w stolicy regionu i w Stargardzie dofinansował WFOŚiGW w Szczecinie. Pozostałe trafią...
17.01.2020
WFOŚiGW w Poznaniu: Innowacyjne inwestycje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Inwestowanie w innowacje ma zawsze charakter długofalowy i wieloprojektowy. Największą wartość projektów innowacyjnych stanowią wiedza i kompetencje, które będą przydatne podczas realizacji kolejnych przedsięwzięć. PWiK Sp. z o. o. w Koninie z pewnością posiada tego typu doświadczenie gdyż od wielu lat współpracuje i korzysta ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. W latach 2016-2019 Fundusz dofinansował przedsięwzięcia realizowane przez spółkę kwotą przeszło 28 mln zł. Poniżej kilka przykładów inwestycji wdrażanych przez PWiK w Koninie...
17.01.2020
WFOŚiGW w Poznaniu: Coraz więcej gmin w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze
Program Priorytetowy Czyste Powietrze realizowany jest w WFOŚiGW w Poznaniu od 19 września 2018 r. Od tej pory do Funduszu wpłynęło około 8700 wniosków. Zainteresowanie Programem nie słabnie. Wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństwa wobec czego coraz więcej osób zainteresowanych jest wymianą nieefektywnych źródeł ciepła w swoich domach. Aby ułatwić właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych wnioskowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w jego realizację od lipca 2019 r. włączają...
13.01.2020
NFOŚiGW: Prawie 304 mln zł unijnego dofinansowania na wysokosprawną kogenerację
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz kolejny przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i spadku emisji gazów cieplarnianych. 41 przedsięwzięć otrzyma prawie 304 mln zł wsparcia na rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt projektów to niemal 816 mln zł. Dofinansowane inwestycje polegają na budowie lub modernizacji źródeł wysokosprawnej kogeneracji. To technologia stosowana w energetyce, która sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii, a jednocześnie pozwala uzyskać jej...
13.01.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Poczuj klimat!
Przez trzy lata Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizował  kampanię edukacyjną „Poczuj klimat”. Poruszała ona problem wpływu naszych codziennych nawyków, zachowań i wyborów konsumenckich na środowisko. Warunki życia na Ziemi stają się coraz trudniejsze. Wciąż docierają do nas informacje o kolejnych gatunkach zagrożonych wyginięciem, o ekstremalnych upałach, huraganach, suszach i nawalnych deszczach, o pływających wyspach śmieci na oceanach i o tym, że już niedługo w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb....
10.01.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Mobilne stanowisko operacyjne i nowy sprzęt WCZK
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zyskało nowe wyposażenie, dzięki któremu może jeszcze szybciej monitorować i reagować w przypadku zagrożeń środowiska, takich jak powodzie czy pożary. Zakup środków łączności i stworzenie mobilnego stanowiska operacyjnego dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który przekazał Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 650 tysięcy złotych w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa. Efektem ekologicznym zadania o nazwie: „Zakup audiowizualnych środków łączności na potrzeby stanowiska operacyjnego...
10.01.2020
WFOŚiGW we Wrocławiu: W gminie Zgorzelec powstała farma słoneczna z blisko 3,7 tysiącami paneli
– W gminie Zgorzelec ruszyła naziemna farma fotowoltaiczna o mocy prawie jednego megawata – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Fundusz wypłacił na tą inwestycję pożyczkę w wysokości ponad dwóch milionów złotych, która stanowi ponad połowę wartości całej inwestycji – dodaje. Farma wybudowana w miejscowości Sławnikowice składa się z blisko trzech tysięcy siedemset paneli fotowoltaicznych, które rocznie są...
10.01.2020
WFOŚiGW we Wrocławiu: Sokole reality-show w żmigrodzkich lasach. Zapewni je kamera z transmisją do internetu
Przy sztucznym gnieździe w żmigrodzkich lasach dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu została zainstalowana kamera internetowa. Dzięki niej internauci będą mogli podglądać życie sokołów wędrownych. Zapowiada się więc ciekawe, ekoedukacyjne reality-show. – Kamera w pierwszych dniach nowego roku zarejestrowała juz pierwszą wizytę sokolicy, która zawitała do podwrocławskich lasów aż z Czech – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Jej partnerem...
07.01.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Otrzymały je ekspertki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej: dr hab. inż. Sylwia Fudala – Książek, dr inż. Anna Remiszewska – Skwarek, dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni, a także spółka Wodociągi Słupsk oraz dziennikarz Kazimierz Netka. Sylwia Fudala – Książek, Anna Remiszewska – Skwarek, Aneta...
07.01.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Edukacja Ekologiczna, Ochrona Przyrody i usuwanie barszczu Sosnowskiego – można już składać wnioski o dofinansowanie
Od dziś Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie zadań dotyczących edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i likwidacji barszczu Sosnowskiego. W 2020 roku szczeciński Fundusz przeznaczy na takie działania niemal 4 miliony złotych. Najwięcej – łącznie 3 miliony złotych – zostanie przeznaczone na realizację najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Fundusz dofinansuje między innymi programy edukacyjne, budowę, modernizację i doposażenie...
02.01.2020
WFOŚiGW w Toruniu: Modernizacja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim
Ponad 1 mln 800 tys. złotych pożyczki otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim.   Wczoraj Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu  Ireneusz Stachowiak podpisał umowę z Prezesem szpitala Mariuszem Trojanowskim o udzieleniu pożyczki na modernizację szpitala. – Pozyskane od Funduszu pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków D,K,L i wymianę ogrzewania. Wymienione zostaną grzejniki i pompa ciepła – mówi Prezes Zarządu lecznicy Mariusz...
02.01.2020
WFOŚiGW w Toruniu: Kotłownię węglową zastąpiła gazowa
Ponad 600 tys. złotych pożyczki na modernizację starej ciepłowni otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Przedsiębiorstwo Komunalne w Gniewkowie. Pod koniec grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie kotłowni po przeprowadzonej modernizacji. – Kotłownia przy ulicy Pająkowskiego w Gniewkowie powstała w 1971 roku. Teraz dzięki pożyczce w wysokości ponad 600 tys. złotych, jakiej udzieliliśmy Przedsiębiorstwu Komunalnemu, przeszła gruntowną modernizację. Przypomnę, że trzy stare piece węglowe o mocy 1300 kW zostały zastąpione...
02.01.2020
WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorscy w Pruszczu Gdańskim!
Interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach kampanii „Pomorscy czują klimat” dotarła do Pruszcza Gdańskiego. Przez trzy tygodnie można ją oglądać w pobliżu Urzędu Miasta. Kampania „Pomorscy czują klimat” realizowana jest od trzech lat przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jej celem jest kształtowanie pozytywnych nawyków wśród mieszkańców województwa pomorskiego i odwiedzających nasz region turystów. Bohaterowie  – Rodzina Pomorskich – uświadamiają, jak ogromny wpływ na środowisko...
24.12.2019
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia: wiary, nadziei, pomyślności oraz szczęścia i radości w każdym dniu Nowego, 2020 Roku składa Konwent Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zespół ds. Informacji i Promocji WFOŚiGW...
23.12.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Eko-Inicjatywa laureatem nagrody Bursztynowego Mieczyka
Po raz 25. Wręczone zostały nagrody  Bursztynowego Mieczyka im Macieja Płażyńskiego. Kapituła, przyznając nagrody i wyróżnienia za działalność w 2019 roku, wzięła pod uwagę następujące kategorie: pomoc społeczna, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, kultura, społeczeństwo obywatelskie, edukacja i współpraca międzynarodowa. Uhonorowane zostały najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych województwa pomorskiego. Nagrodę w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, otrzymało stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna. Odebrała ją...
20.12.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Podsumowanie konferencji dla pracowników JST 18.12.2019
18 grudnia 2019 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja pn. „Nowe zadania realizowane przez starostów w sektorze gospodarki odpadami”. Konferencja i poprzedzające ją konsultacje były skierowane do Starostów oraz Urzędników Starostw Powiatowych, którzy wydają decyzje z zakresu gospodarki odpadami w imieniu Starosty. Konferencję otworzyła Wicewojewoda Wielkopolski, Aneta Niestrawska oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Jolanta Ratajczak. Prelekcje wygłosili: prof. Wojciech Radecki – Wprowadzenie...
19.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: zakup wozu dla OSP Tychowo
Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie ma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, który – dzięki wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie – został kupiony w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. OSP w Tychowie rocznie podejmuje ponad 100 interwencji na terenie gminy. Nowy, średni wóz z napędem 4×4 pozwoli Strażakom-Ochotnikom jeszcze sprawnej reagować w sytuacjach zagrożenia środowiska. Koszt zakupu wozu to niemal 850 tysięcy złotych, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
18.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował nowy wóz dla OSP Suchań
Ponad 4500-litrowy zbiornik wody, maszt oświetleniowy i dwuzakresowa autopompa – są na wyposażeniu nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, z którego korzystają Strażacy – Ochotnicy z OSP Suchań. Pojazd uroczyście przekazano do użytku w piątek, 13 grudnia. Kosztował ponad 850 tysięcy złotych, z czego 70 tys. zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pozostałe środki pochodziły między innymi z budżetu gminy Suchań oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...
18.12.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Eksperymenty i multimedia pomagają dzieciom w poznaniu tajemnic wody
Panoramiczne kino, eksperymenty chemiczne, makieta oceanicznego batyskafu, ekrany dotykowe i multimedialne instalacje. Za pomocą tych nowoczesnych środków edukacji uczniowie z 22 gmin poznają rolę wody w życiu przyrody oraz człowieka. To oferta dla uczestników projektu realizowanego we wrocławskim Hydropolis. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparł finansowo zadanie, dzięki któremu w tym roku zostanie przeszkolonych około 1850 osób. Zajęcia rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do początku grudnia....
18.12.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Forum Przemysłowe w Karpaczu: przyszłość należy do Odnawialnych Źródeł Energii
Podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu debatowano m.in. o perspektywach rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. W trakcie panelu o OZE Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz przedstawił ofertę finansową Funduszu na wsparcie instalacji czerpiących energię m.in. ze słońca oraz na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej. Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu zaprezentował efekty funkcjonowania Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej – modelowej inwestycji, która była wspierana...
18.12.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Nowy sprzęt dla WOPR-owców z Kruszwicy
Samochód, łódź, zapora oraz wyposażenie ratowniczo-medyczne to sprzęt, jaki otrzymało Nadgoplańskie Wodno- Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Uroczyste przekazanie zestawu mobilnego do ratownictwa wodnego odbyło się przy stanicy w Kruszwicy. Koszt nowego sprzętu wyniósł 250 tysięcy złotych. Zestaw mobilny do ratownictwa wodnego został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a także Gminy Kruszwica, Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A oraz Nadgoplańskiego...
18.12.2019
NFOŚiGW: Islandia, Liechtenstein i Norwegia inwestują w polskie eko-projekty
Islandia, Liechtenstein i Norwegia przeznaczają 150 tys. euro (ponad 646 tys. zł) na nawiązanie lub wzmacnianie współpracy z polskimi beneficjentami. Nabór wniosków na wspólne projekty w obszarze m.in. energii odnawialnej, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz adaptacji i łagodzenia zmian klimatu rozpocznie się 10 stycznia 2020 r. Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 30 września 2020 r. Lista projektów, które przejdą pozytywną ocenę podlega zatwierdzeniu...
18.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowy wóz dla OSP Osieki
Ochotnicza Straż Pożarna w Osiekach ma nowy samochód, który poprawi bezpieczeństwo w gminie Sianów – także w okresie wakacyjnym, gdy nad morzem wypoczywa więcej turystów. To możliwe dzięki dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego. Aktualnie OSP w Osiekach dysponuje wysłużonym, 36-letnim pojazdem, który lata świetności ma już za sobą i jest jednym z najstarszych wozów w gminie. Nowy samochód, przekazany Strażakom-Ochotnikom 14 grudnia, zwiększy możliwości OSP i wpłynie na poprawę...
13.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Prąd ze słońca dla Ekoprzedsiębiorstwa
Na terenie Oczyszczalni Ścieków Unieście zakończyła się budowa instalacji fotowoltaicznej, która jest głównym źródłem zasilania obiektu. Ekologiczną inwestycję Ekoprzedsiębiorstwa Mielno Sp. s o.o. dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Instalacja o powierzchni 1383 metrów kwadratowych składa się z 850 modułów o łącznej mocy 263,5 kWp, zamontowanych na wspornikach na gruncie. Panele zostały ustawione na konstrukcji pod kątem 30 stopni, pochylone w kierunku południowym. Planowany uzysk energii elektrycznej...
13.12.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Wsparcie dla wielkopolskich oddziałów straży pożarnej
W piątek 6 grudnia braliśmy udział w prezentacji mobilnego symulatora pożarów w Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu oraz w przekazaniu nowego wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Górce. Oba projekty były dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Symulator został dofinansowany ze środków przeznaczonych na projekty edukacji proekologicznej. Zakup wozu strażackiego ma z kolei zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Wielkopolski i ograniczyć skutki katastrof...
13.12.2019
NFOŚiGW wspiera powstanie kolejnych sześciu lokalnych strategii rozwoju elektromobilności
Prawie 300 tys. zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie gmin – Tyczyn (podkarpackie), Czemierniki (lubelskie), Wiśniew (mazowieckie) oraz Skierniewice, Błaszki i Działoszyn (łódzkie) – do efektywnego korzystania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Strategie rozwoju elektromobilności mają powstać do końca czerwca 2020 r. Łącznie to już 145 dofinansowanych projektów. Dotacyjne umowy podpisano podczas konferencji NFOŚiGW „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów” 11 grudnia 2019...
11.12.2019
Gotowy do każdej misji, bez emisji. Elektryczny bus dla MPGK Stargard z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie
Ekologiczny, ekonomiczny i w 100% elektryczny – jest nowy pojazd, kupiony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zarząd Funduszu podjął decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 240 tysięcy złotych na zakup samochodu i stacji ładowania. Nowy furgon zastąpi używany do tej pory przez MPGK samochód z napędem Diesla. Efektem ekologicznym jest uniknięcie emisji do atmosfery niemal pół tony dwutlenku węgla...
10.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: OSP Recz z nowym wozem
Z nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego cieszą się Strażacy-Ochotnicy z Recza. Zakup pojazdu w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych był możliwy dzięki niemal 300 tys. złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pojazd został przekazany jednostce OSP w sobotę, 7 grudnia. – Fundusz wspiera finansowo doposażenie jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt i środki techniczne, żeby Strażacy mogli szybko i skutecznie reagować w sytuacjach nadzwyczajnych...
09.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Strażacy-Ochotnicy z Węgorzyna będą szybciej na miejscu akcji
Napęd 4×4, 3500-litrowy zbiornik na wodę i 350-litrowy na środek pianotwórczy, autopompa i wyciągarka o napędzie elektrycznym są na wyposażeniu nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, który w sobotę, 7 grudnia, został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie. Zakup nowoczesnego pojazdu pożarniczego pozwoli OSP w Węgorzynie, która jest elementem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, sprawniej realizować zadania na terenie gminy i powiatu łobeskiego. Wóz kosztował ponad 800 tysięcy złotych, z czego 70 tysięcy złotych to dotacja...
09.12.2019
NFOŚiGW: 100 dni „Mojego Prądu” i zapowiedź drugiego naboru
Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni – to efekty kończącego się naboru w programie „Mój Prąd”. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu. Łączna zainstalowana moc to 73,5...
06.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: „Mały Strażak” Edycja II – wsparcie dla kolejnych jednostek OSP
Ponad 200 tysięcy złotych dla Strażaków-Ochotników z Ostrowca, Gwdy Wielkiej, Słowina, Białego Boru, Drozdowa, Krosina, Gorawina, Starnina i Rymania, a także Cychr i Mieszkowic. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach drugiej edycji Programu „Mały Strażak” 11 jednostek OSP kupi sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia. W piątek, 6 grudnia, Wiceminister Klimatu – Małgorzata Golińska, Czesław Hoc – Poseł na Sejm RP oraz Zarząd Funduszu przekazali...
06.12.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Gala Programu Stypendialnego
4 grudnia w Zamościu odbył się finał Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) ze szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego, projektu zrealizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Młodzi laureaci (35 osób) i ich nauczyciele-opiekunowie zdobyli nagrody w wysokości 3500 zł. Do programu, skierowanego do uczniów i nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników, przystąpiło 46 szkół z województwa lubelskiego. Formalne i merytoryczne wymagania określone w Regulaminie...
06.12.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorscy w Tczewie!
Interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach kampanii „Pomorscy czują klimat” dotarła do Tczewa. Przez trzy tygodnie można ją oglądać przy Bulwarze Nadwiślańskim. Kampania „Pomorscy czują klimat” realizowana jest od trzech lat przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jej celem jest kształtowanie pozytywnych nawyków wśród mieszkańców województwa pomorskiego i odwiedzających nasz region turystów. Bohaterowie  – Rodzina Pomorskich – uświadamiają, jak ogromny wpływ na środowisko mają nasze...
04.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Mały Mikołaj #Wychodzi ze smogu!
Dom małego Mikołaja z Redostowa zmieni się nie do poznania! Przejdzie gruntowny remont: ściany zostaną docieplone, a budynek będzie ogrzewany nowoczesnym systemem elektrycznym, który – co kluczowe dla zdrowia dziecka – nie emituje szkodliwych pyłów do powietrza. To wszystko dzięki dotacji w wysokości 47,7 tysiąca złotych w ramach Programu „Czyste Powietrze”, a także kampanii #WychodzęZeSmogu, realizowanej przez Fundację Czyste Powietrze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w środę, 4...
03.12.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Fotowoltaika w Ośrodku Hodowli Zarodowej
Prawie 330 tys. złotych w formie preferencyjnych pożyczek otrzyma z WFOŚiGW w Toruniu Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach. Fundusze te zostaną wykorzystane na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych w czterech gospodarstwach, co pozwoli na obniżenie kosztów energii. Pieniądze na realizację inwestycji zaplanowanej przez Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach pochodzą z Programu „Słonecznik” 2018-2019. Przedsięwzięcie znacznie obniży koszty zużycia prądu i jednoczenie umożliwi w przyszłości podłączenie pomp do nawadniania gruntów. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana w Chotelu w gminie Izbica...
03.12.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Płyną pieniądze na Czyste Powietrze
70 mln złotych dotacji i 8 mln złotych pożyczek tyle wynoszą udzielone przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze dla 4460 wnioskodawców. Wartość wypłaconych środków w ramach refundacji poniesionych kosztów wynosi 22 mln złotych. Zainteresowanie wymianą starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania, termomodernizacje budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych jest coraz większe. Codziennie wpływa do nas prawie 30 wniosków o dofinansowanie....
03.12.2019
WFOŚiGW w Toruniu: EKO–ORŁY po raz drugi rozdane
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA oraz Miasto i Gmina Piotrków Kujawski – to zwycięzcy II edycji Konkursu EKO-ORŁY. Przyznane zostały  także wyróżnienia. Nagrody zwycięzcom wręczyli: Prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak i Dyrektor ds. Administracji i Promocji – Dyrektor Biura Małgorzata Przybylska. W miniony piątek w siedzibie WFOŚiGW w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w II edycji Konkursu na najbardziej zaangażowanego w działalność ekologiczną Beneficjenta WFOŚiGW...
02.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowoczesny wóz dla Strażaków–Ochotników z Bielkowa
Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie będzie jeszcze szybciej reagować na zagrożenia środowiska. W sobotę, 30 listopada, jednostce został przekazany nowy, średni wóz ratowniczo-gaśniczy kupiony w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazał na zakup samochodu 380 tysięcy złotych dotacji. – Strażacy-Ochotnicy do sprawnego wypełniania swojej misji potrzebują nowoczesnego i niezawodnego sprzętu, który pozwala szybko reagować na zagrożenia. Dzięki nowemu wozowi w gminie...
29.11.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Badanie wędrówek ptaków w pasie nadmorskim Gdańska
Aglomeracja trójmiejska jest jedynym istotnym dużym obszarem o zwartej zabudowie w pasie całego południowego Bałtyku, przez który przebiega szlak migracyjny ptaków. Tak wynika z właśnie zakończonych badań przeprowadzonych przez Pomorskie Towarzystwo Hydrologiczno-Przyrodnicze. Projekt otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dotychczas fakt istnienia szlaku migracyjnego nad aglomeracją był pomijany. A w dokumencie „Korytarze ekologiczne województwa pomorskiego” wręcz negowany – piszą autorzy badań Michał...
29.11.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Szkolenia pracowników OPS
22 listopada br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się przedostatnie w tym roku szkolenie skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, prowadzone przez doradców energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu. Pracownicy socjalni, z racji wykonywanej pracy mają bezpośredni kontakt z osobami najuboższymi. Informacje oraz zdobytą podczas szkoleń wiedzę, mogą zatem przekazać swoim podopiecznym.  Zakres szkolenia dotyczy różnych aspektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w istniejących budynkach, zarówno inwestycyjnych, jak i bezkosztowych. Wdrożenie przedstawianych podczas szkoleń...
29.11.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: 50 – lecie Zakładu Klimatologii UAM
W dniach 21-23 listopada br. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii. Konferencja miała na celu podsumowanie osiągnięć i dotychczasowej działalności Zakładu, jak również zwrócenie uwagi na badania dotyczące klimatu Polski i Europy prowadzone w ośrodkach naukowych w Polsce. Z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii UAM w Poznaniu, kierownikowi Zakładu – prof. dr hab. Leszkowi Kolendowiczowi, gratulacje i życzenia złożyła Prezes...
29.11.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?
Warsztaty dotyczące finansowania i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim – za nami! Zostały zorganizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w czwartek, 28 listopada. Warsztaty to element projektu „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?”. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa zachodniopomorskiego, a jego celem jest aktywizacja społeczeństwa dla gospodarki niskoemisyjnej poprzez bezpośrednie angażowanie odbiorcy. Logika projektu zakłada wykorzystanie różnorodnych narzędzi edukacyjnych w powiązany ze sobą...
28.11.2019
WFOŚiGW w Gdańsku na Pomorskim Eko Forum
W Centrum Kongresowo – Wystawienniczym AMBEREXPO w Gdańsku odbyło się Pomorskie Eko Forum. To jedna z największych debat środowiskowych w województwie pomorskim. Konferencja dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie.  Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego....
20.11.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Energia nowoczesnych miast
Elektromobilność, smart cities, zrównoważony transport i sieci inteligentne w energetyce – to hasło konferencji, zorganizowanej 19-20 listopada w Szczecinie przez spółkę ENEA. Uczestnicy mogli poznać między innymi możliwości uzyskania dofinansowania na zakup pojazdów elektrycznych i stacji ładowania, oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który objął wydarzenie honorowym patronatem. Przedstawiciele Ministerstwa Energii, świata nauki i biznesu, w tym spółek energetycznych – zaprezentowali informacje dotyczące m.in. finansowania rozwoju...
18.11.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: W trosce o groszek wielkoprzylistkowy
Zakończyły się prace nad oceną populacji groszku wielkoprzylistkowego w rezerwacie przyrody Opalenie. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Rezerwat Opalenie leży na Kociewiu, w gminie Gniew. Zajmuje 8,61 ha powierzchni. Część rezerwatu porasta stuletni las świerkowy, resztę las mieszany z licznymi gatunkami roślin ciepłolubnych, w tym groszkiem wielkoprzylistkowym. Stanowisko groszku w „Opaleniu”...
15.11.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Otwarcie ścieżki przyrodniczej „Ostoja Konika Polskiego”
„Ostoja Koników Polskich” to atrakcja przyrodnicza, jedyne miejsce ich hodowli rezerwatowej na Dolnym Śląsku. Stado koników brykające po okolicznych łąkach i lasach liczy 68 sztuk. Aby edukować odwiedzających Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Nadleśnictwo Milicz przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przygotowało specjalną ścieżkę przyrodniczą pn. „Ostoja Koników Polskich”, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym żyje ten gatunek zwierząt. – Na trasie o długości...
14.11.2019
NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie: Geotermia jako narzędzie skutecznej walki ze smogiem. Inauguracja projektu „Laboratorium Pyrzyce”
Wypracowanie w Pyrzycach modelowego programu wykorzystania zasobów geotermalnych jako narzędzia wsparcia lokalnej społeczności w walce z niską emisją jest celem porozumienia zawartego między NFOŚiGW, spółką Geotermia Pyrzyce, gminą Pyrzyce, WFOŚiGW w Szczecinie oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. programu „Czyste Powietrze”. Dokument, inaugurujący projekt „Laboratorium Pyrzyce”, podpisano 14 listopada w Dniu Czystego Powietrza. Wnioski i rekomendacje z projektu realizowanego w Pyrzycach – zawierające również propozycje zmian przepisów prawa wspierających wykorzystanie zasobów...
14.11.2019
14 listopada – Dzień Czystego Powietrza
Od naszych codziennych wyborów zależy jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego przypadający 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także – dla środowiska. Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w naszym kraju ma niska emisja, której źródłem są przede wszystkim spaliny samochodowe oraz dym z nieefektywnych i nieekologicznych pieców w domach jednorodzinnych. Nierzadko...
12.11.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: O „Czystym Powietrzu” w Radiu Gdańsk
Prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko był gościem dnia w Radiu Gdańsk. Przedstawił szczegóły rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz przyczyny smogu w naszym kraju. Na Pomorzu mamy korzystniejszą sytuację niż w głębi Polski. Jesteśmy nad morzem, gdzie często wieje i zjawisko smogu występuje rzadziej. Są jednak takie miejscowości w naszym regionie, gdzie są one zauważalne – powiedział Maciej Kazienko. Wejherowo, Kościerzyna, Starogard Gdański – to przykłady pomorskich miejscowości, które mają...
08.11.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Informujemy, że zawieszamy nabór wniosków na ochronę i odbudowę populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w 2020 roku nie przewiduje naboru  wniosków na ochronę i odbudowę populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego. Informujemy PT Beneficjentów, że aktualnie w Polsce realizowany jest zatwierdzony przez Komisję Europejską Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022, w ramach którego możliwe jest ubieganie się o wsparcie finansowe w zakresie dotyczącym realizacji działań związanych z pszczelarstwem. Szczegółowe informacje oraz aktualne formularze wniosków zamieszczone są w Warunkach...
08.11.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Gala XX – jubileuszowej edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”
6 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta Gala XX –  jubileuszowej edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Do konkursu przystąpić mogły gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze...
06.11.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Ekowarsztaty dla dzieci i młodzieży
W Radzyniu Podlaskim trwa projekt pt.: „Edukacja ekologiczna – przyroda w mieście Radzyń Podlaski”. Finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie program organizowany jest przez Radzyński Ośrodek Kultury. Od października br. przez 12 miesięcy będą się odbywać spotkania o charakterze warsztatowo-edukacyjnym. Obejmują one zajęcia z fotografii przyrodniczej i wycieczki z przewodnikiem turystycznym. Roczny okres realizacji programu stanowi pełny cykl wegetacji, co pomaga w zrozumieniu procesów zachodzących w naturze. Przy okazji...
05.11.2019
GAZ-SYSTEM rozdaje granty na projekty ekologiczne. Patronat WFOŚiGW nad konkursem Fundusz Naturalnej Energii
Startuje jubileuszowa X edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii na projekty ekologiczne. Mogą brać w niej udział samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z terenu pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. zł. Konkurs, który zainicjował GAZ-SYSTEM, organizowany jest już po raz dziesiąty. Dotychczas dofinansowanie otrzymało łącznie ponad 160 projektów, realizowanych na terenie całej Polski. Dzięki nim zrealizowano wiele inwestycji...
04.11.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Działania ochronne w rezerwacie przyrody Miłachowo
W rezerwacie przyrody Miłachowo zakończyła się wycinka i wykaszanie odrośli tarniny, krzewów i roślinności zielnej. Zadanie wykonane zostało w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W rezerwacie Miłachowo na powierzchni 2,5 ha ręcznie wycięta została roślinność w celu zachowania i odtworzenia muraw kserotermicznych. Te cenne gatunki roślin zaczęły zanikać na skutek zaprzestania wypasu oraz gwałtownego rozwoju drzew...
31.10.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: O ekologii dla przedsiębiorców
Dnia 15.10.2019 roku w miejscowości Wysokie koło Kramska, Koło Gospodyń Wiejskich Podgór w ramach kampanii „Wspólnie o Funduszach Europejskich” zorganizowało warsztaty pt. „Przedsiębiorco działaj w Czystym Powietrzu”. Spotkanie zostało zorganizowane zarówno dla przedsiębiorców, jak i mieszkańców Gminy Kramsk. Podczas warsztatów Kinga Świtalska – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu omówiła założenia programów Czyste Powietrze oraz Mój Prąd. Uczestnicy dowiedzieli się także w jaki sposób przygotować dokumentację, aby aplikować o zewnętrzne źródła finansowania proekologicznych...
31.10.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne
Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie wraz ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, dnia 22 października b.r. zorganizował Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne pn. „Energia odnawialna energią przyszłości”. Prezentacji wprowadzającej pt. „Rozwój energetyki odnawialnej, kierunki i perspektywy” dokonała Kinga Świtalska – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu.  Kolejne wystąpienie dotyczyło możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Dodatkowo dla uczestników Forum przed budynkiem gnieźnieńskiego starostwa uruchomione zostało specjalne pokazowe stanowisko...
28.10.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Nowe samochody dla WIOŚ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku otrzymał 8 samochodów. Zakupione one zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz budżetu wojewody pomorskiego. Pracownicy Pomorskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dbają o bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców całego regionu. Do przeprowadzania kontroli potrzebny im jest ciężki, specjalistyczny sprzęt. A do jego transportu – odpowiednie samochody. Dwa nowe pojazdy przekazane zostały do delegatury w Słupsku, sześć pozostanie w siedzibie w Gdańsku. Dzięki...
24.10.2019
Zawnioskuj online o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”
Miliard złotych – to budżet programu „Mój Prąd”. Do tej pory wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było składać jedynie w formie papierowej. Teraz można to zrobić online – na portalu GOV.pl. Dzisiaj (21 października 2019 r.) w resorcie cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa – Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z udziałem Prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego i Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego – na temat nowej...
24.10.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Nowy sprzęt dla strażaków z powiatu człuchowskiego
To było prawdziwe święto dla strażaków z powiatu człuchowskiego! Otrzymali dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, jeden używany, łódź ratowniczą oraz sprzęt techniczny. Zakup wyposażenia był możliwy m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku. Ale po kolei … Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Wykorzystywany on będzie przede wszystkim w wypadkach czy kolizjach drogowych. To bardzo dobry pojazd. Dla nas to przeskok do innej epoki...
24.10.2019
WFOŚiGW w Gdańsku wyróżniony!
Nagroda dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku! Fundusz wyróżniony został za całokształt działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zaangażowanie i starania w konkursie EMAS Awards 2019, a także za współpracę nad powstaniem przewodnika „Wspieranie przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym – dobre przykłady organizacji zarejestrowanych w EMAS”. Wyróżnienie z rąk Andrzeja Szwedy – Lewandowskiego – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odebrał Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku. Nagroda wręczona została...
21.10.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Prawo a ochrona zasobów biosfery – wyzwania i tendencje
18 października br. w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ochrona użytkowa zasobów biosfery”. Spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Katedrę Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie było realizacją potrzeby profesjonalnej dyskusji na temat kierunków zmian wdrażanych w przepisach, których celem jest ochrona zasobów biosfery. Wobec ogólnoświatowych wyzwań związanych z kurczącymi się zasobami naturalnymi, działalnością nowo...
21.10.2019
WFOŚIGW w Lublinie partnerem akcji „Drzewko za makulaturę”
19 października br. WFOŚiGW w Lublinie po raz kolejny razem z „Kurierem Lubelskim” oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie wziął udział w akcji rozdawania drzewek w zamian za makulaturę.   Mieszkańcy Lublina dostarczyli blisko 23 tony makulatury dostając w zamian 3,5 tys. młodych drzewek. Po sadzonki ustawiały się kolejki chętnych. W akcji można było wziąć udział nie tylko indywidualnie, uczestniczyły w nim wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola. „Dołączyć może każdy, a przy odrobinie...
17.10.2019
Park WFOŚiGW w Toruniu tematem konferencji
Uczestnicy XV Konferencji Naukowo -Technicznej” Zieleń Miejska-naturalne bogactwo miasta” odwiedzili Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego zwiedzania parku okalającego budynek przy ulicy Fredry 8. Następnie goście przeszli do auli, gdzie odbyła się konferencja. Uczestników konferencji powitał Zastępca Prezesa Zarządu Dariusz Wrzos, który przypomniał, że nie po raz pierwszy Fundusz uczestniczy w tej konferencji. Podczas spotkania goście obejrzeli prezentacje poświęcone...
16.10.2019
Termomodernizacja zabytkowych obiektów XIII-wiecznego kościoła w Poznaniu dzięki wsparciu z NFOŚiGW
Najstarsza świątynia lewobrzeżnej części Poznania – kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia, wraz z przylegającymi obiektami – zostanie poddana gruntownej termomodernizacji. Poznański Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 4,7 mln zł dotacji i przeszło 524 tys. zł pożyczki na poprawę efektywności energetycznej zabytkowych budynków. Udzielenie wsparcia finansowego umożliwia program priorytetowy Poprawa jakości powietrza, Część 2)...
16.10.2019
Dotacja z NFOŚiGW na innowacyjną metodę usuwania farmaceutyków ze ścieków
Spółka Wodociągi Jaworzno, która opracuje autorski sposób oczyszczania ścieków z substancji chemicznych stosowanych w lekach oraz innych wyrobach farmaceutycznych, otrzyma 2 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Metoda ozonowania ścieków, o stabilnej skuteczności, pozwala na usuwanie ze ścieków substancji szkodliwych, bez tworzenia kancerogennych produktów ubocznych. Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjną technologią ozonowania ścieków rozpoczną się montażem stanowiska badawczego usytuowanego w pobliżu wylotu ścieków oczyszczonych w oczyszczalni...
16.10.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Powstanie nowa ekologiczna Instalacja Oczyszczania Spalin w Elektrociepłowni w Polkowicach
– Ponad 83 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umożliwi kompleksową modernizację oraz montaż instalacji m.in. filtrów, wentylatorów i kanałów odprowadzania spalin w elektrociepłowni w Polkowicach – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu. W uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie tego zadania uczestniczyli przedstawicie Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu – Łukasz Kasztelowicz, Prezes; Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes oraz Zarządu „Energetyki” sp. z o. o. w Lubinie –...
16.10.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Owce jako „żywe kosiarki” pomagają chronić cenne łąki w Karkonoskim Parku Narodowym
Na łąkach Karkonoskiego Parku Narodowego jest wypasane stado 70 owiec. Ekolodzy nie mają jednak żadnych powodów do niepokoju. Apetyt zwierząt nie zagrozi rosnącym w Parku cennym roślinom. Owce w roli „żywych kosiarek” pomagają w ochronie półnaturalnych łąk chronionych także w europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. Projekt wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – Gdyby nie interwencja człowieka i wypasy owiec, łąki zarosłyby krzewami i drzewami. Te...
16.10.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Badania smogu i stanu środowiska Dolnego Śląska w najnowocześniejszym w Polsce laboratorium
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparł budowę i wyposażenie nowej siedziby Inspekcji Ochrony Środowiska. To kwota ponad 2,7 mln złotych, która została przeznaczona m.in. na zakup specjalistycznych komór zabezpieczających pracowników IOŚ przed działaniem trucizn i niebezpiecznych gazów. Inspekcja dysponuje obecnie najnowocześniejszym w Polsce laboratorium, w którym prowadzi monitoring stanu środowiska całego naszego regionu. Do laboratorium trafiają próbki z całorocznych pomiarów prowadzonych w 29 stacjach rozlokowanych...
15.10.2019
WFOŚiGW na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu
Wspólne stoisko, punkt informacyjny, konkursy ekologiczne i wystawa. To działania zrealizowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (9-11.10.2019 r.). – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są na pierwszej linii walki o poprawę jakości środowiska, bo każdy człowiek chce oddychać czystym powietrzem” – mówił Piotr Woźny, Prezes NFOŚiGW podczas uroczystego otwarcia...
14.10.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Trzydzieści gmin podpisało już porozumienie
Golub-Dobrzyń jest trzydziestym samorządem, który zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze. Dziś Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz przy asyście skarbnika urzędu Iwony Górskiej podpisał dokumenty z Prezesem Funduszu Ireneuszem Stachowiakiem. Na mocy porozumienia, gmina zobowiązuje się do udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosków właścicielom domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić przestarzałe ogrzewanie na nowe, ocieplić budynek, czy dokonać wymiany okien...
14.10.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Symulatory nie tylko dla najmłodszych
W sali edukacyjnej „Ognik” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbył się pokaz działania dwóch mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych i ekologicznych. Zakup urządzeń sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Sprzęt kosztował 102 tysiące złotych. W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli m.in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbrygadier Janusz Halak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu...
14.10.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorscy w Sztumie!
Rodzina Pomorskich dotarła do kolejnej pomorskiej miejscowości – Sztumu. W centrum miasta, na Placu Wolności prezentowana jest interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach kampanii „Poczuj klimat”, realizowanej przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. „Poczuj klimat” to edukacyjno-informacyjna kampania, której celem jest uświadomienie mieszkańcom Pomorza i turystom odwiedzającym region jak ogromny wpływ na środowisko mają nasze codzienne wybory i zachowania. Kampania porusza tematy związane z gospodarką o obiegu...
14.10.2019
WFOŚiGW w Gdańsku na Pomorskim Kongresie Kół Gospodyń Wiejskich
W województwie pomorskim odbyły się trzy spotkania w ramach Pomorskiego Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich: Brusach, Czarnej Dąbrówce i Lubichowie. Zorganizowane zostały przy wsparciu i współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktywnie uczestniczyli w nich pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przedstawili informacje o programach dla polskiej wsi. Uczestnicy kongresu dowiedzieli się jak pozyskać środki na wymianę źródeł ciepła i ocieplenie budynku jednorodzinnego w ramach programu...
14.10.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Piece
Piece – wieś na Kociewiu, w gminie Kaliska. Aktywnie działa tu Ochotnicza Straż Pożarna. I właśnie strażacy opanowali stadion sportowy. Na stadionie bowiem uroczyście został im przekazany lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd, o którym zawsze marzyli. 25 strażaków ochotników z Pieców często jest wzywanych do stłuczek, kolizji i wypadków drogowych. Wieś leży bowiem blisko głównych dróg krajowych. Do tej pory na wyposażeniu OSP był 40 – letni wyeksploatowany samochód. Nie spełniał...
09.10.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Bezpieczniej i bardziej ekologicznie dzięki nowym wozom dla OSP
4,5 mln zł na nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych dla 17 jednostek OSP na Pomorzu Zachodnim W Koszalinie umowy dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Osiek, Wilkowic, Barzowic, Tychowa, Nowego Worowa, Drawna, Rogowa i Recza wręczył wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. W ramach umów przekazanych dziś w Szczecinie przez wojewodę Tomasza Hinca dofinansowanie na wozy trafi do jednostek  OSP w Maszewie, Rychnowie, Sarbinowie, Rowie, Ładzinie, Żabowie, Kolinie, Bielkowie...
04.10.2019
Likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych w Kaliszu przy wsparciu z NFOŚiGW
Kalisz będzie czystszy i bezpieczniejszy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał ponad 5 mln zł na utylizację odpadów chemicznych składowanych w granicach miasta. Do tej pory te nielegalnie przetrzymywane substancje i materiały zagrażały zdrowiu mieszkańców Kalisza. Projekt pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” będzie kosztował łącznie ponad 10 mln zł. Inwestycja finansowana w połowie ze środków własnych NFOŚGW pozwoli zutylizować 3...
04.10.2019
Borne Sulinowo zyska kotłownię miejską zasilaną biomasą dzięki wsparciu z NFOŚiGW
Ponad 14 mln zł preferencyjnej pożyczki ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli na wybudowanie nowej kotłowni miejskiej w Bornem Sulinowie w województwie zachodniopomorskim. Zakład będzie wytwarzał energię cieplną ze źródeł odnawialnych. Dofinansowany projekt pn. „Budowa kotłowni miejskiej zasilanej biomasą wraz z przyłączeniem do sieci” ma być zrealizowany do końca bieżącego roku. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie niemal 23,4 mln zł. Udostępnienie niskooprocentowanej pożyczki...
04.10.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Obserwuję, badam, chronię…
3 października br. w Zwierzyńcu odbyła się konferencja dla uczestników Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Program Stypendialny, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, został zorganizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Warunkami zdobycia stypendium są zarówno bardzo dobre wyniki z zakresu edukacji (wysokie oceny z przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia, geografia, udział w olimpiadach), jak i wykonanie szeregu...
04.10.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Doradcy na Szczycie Gospodarczym w Siedlcach
Już po raz piąty  na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach miał miejsce Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu. Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. W ramach zaplanowanych debat przeprowadzono dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Inauguracją...
02.10.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Współpraca na rzecz idei ekologicznego projektowania
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w Lublinie oraz Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury w Warszawie podpisały list intencyjny dotyczący współpracy. Będzie ona obejmować promowanie idei zrównoważonego i ekologicznego projektowania architektonicznego, uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska naturalnego i wartość przestrzeni wspólnej. Ze strony lubelskiego funduszu dokument, zapowiadający różnorodne wspólne działania, podpisał Paweł Gilowski – prezes Zarządu, LPNT S.A. reprezentowali: Marcin Wieczorek – prezes zarządu i Paweł...
02.10.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Zachodniopomorski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w Lekowie
Lokalne przysmaki, konkurs „Słodkie Smaki Regionów” i występy artystyczne – najaktywniejsze mieszkanki województwa w sobotę, 28 września, spotkały się w Lekowie na Zachodniopomorskim Kongresie Kół Gospodyń Wiejskich Uczestnicy spotkania mogli poznać bogatą ofertę finansowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich, ale również działań związanych z ochroną środowiska na obszarach wiejskich. Pracownicy WFOŚiGW w Szczecinie przedstawili informacje o programach: Czyste Powietrze, Mój Prąd i Agroenergia. Paweł Mirowski – Prezes Zarządu Funduszu – w obecności...
02.10.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: 8 tysięcy ton mniej azbestu!
88 pomorskich gmin otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”. Konkurs przygotowany został w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Ogólnopolski program priorytetowy realizowany jest ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, czyli zmniejszenie do minimum oddziaływania azbestu...
27.09.2019
NFOŚiGW podpisuje pierwsze umowy na dofinansowanie lokalnych strategii rozwoju elektromobilności
Pierwsze umowy na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem lokalnych strategii rozwoju elektromobilności podpisuje z beneficjantami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach udzielonego wsparcia NFOŚiGW zrefunduje 100 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę Jaktorów w województwie mazowieckim oraz Miasto Radzyń Podlaski w województwie lubelskim.   Strategia Gminy Jaktorów przewiduje m.in. budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach usługowych i handlowych oraz wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych na już...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl