img Miesiąc: październik 2015

29.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Porozumienie w sprawie POIiŚ 2014-2020 podpisane!
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu zostało podpisane w dniu 28 października podczas IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pn.: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się...
29.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz na Targach Pol-Eco-System 2015 w Poznaniu
We wtorek, 27 października odbyło się oficjalne otwarcie Międzynarodowych Targów Poznańskich Pol-Eco-System 2015, które są jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska. Podczas uroczystego otwarcia zostały wręczone nagrody honorujące dobre praktyki i innowacje dla ochrony środowiska w Polsce. Nagrody wręczał m.in. Minister Środowiska Maciej H....
28.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wziął udział w IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się...
28.10.2015
WFOŚiGW w Opolu: Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji do wysokości 904 100,00 zł
W dniu 26 października 2015 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie – etap I” dla Uniwersytetu Opolskiego do kwoty 904 100,00...
27.10.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Sesja referatowa konferencji „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta” zorganizowana w siedzibie Funduszu w Toruniu
W dniach 7-9.10.2015 r. Toruń stał się miejscem debaty na temat roli zieleni w rewitalizowanej infrastrukturze miejskiej. XI edycja konferencji z cyklu „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”, która odbyła się pod nazwą „Zieleń w rewitalizacji przestrzeni publicznej”, została zorganizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW...
27.10.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz z ofertą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
W dniu 22 października br. w Poznaniu odbyło się Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości w Poznaniu, które poświęcone było problematyce profesjonalnego zarządzania nieruchomościami oraz prezentacji produktów i rozwiązań dedykowanych tej branży. Podczas konferencji Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Hanna Grunt przedstawiła prezentacje nt.: „Wsparcie finansowe i merytoryczne WFOŚiGW w Poznaniu dla działań z zakresu oszczędzania energii – oferta finansowa i doradztwo...
27.10.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Próbny rozruch w konińskiej spalarni
Konińska spalarnia odpadów komunalnych w dniu 16 października br. oficjalnie przekazała do Rozruchu Próbnego i Testów Gwarancyjnych Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Oddanie inwestycji przewidziano na 21 grudnia tego...
27.10.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: ZUOK w Olsztynie oficjalnie otwarty
W czwartek 22 października odbyło się uroczyste zakończenie budowy największej instalacji odpadowej i zarazem największej inwestycji ostatnich lat na Warmii i Mazurach- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów...
27.10.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz ponownie Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej przewidziano 206 mln euro na środowisko przyrodnicze oraz efektywność...
27.10.2015
NFOŚiGW: Samorządy dostaną wsparcie na energooszczędne budynki
Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznacza 290 mln zł z programu Lemur. 19 października ruszyła druga edycja programu. Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl