img Miesiąc: październik 2015

29.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Porozumienie w sprawie POIiŚ 2014-2020 podpisane!
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu zostało podpisane w dniu 28 października podczas IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pn.: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się...
29.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz na Targach Pol-Eco-System 2015 w Poznaniu
We wtorek, 27 października odbyło się oficjalne otwarcie Międzynarodowych Targów Poznańskich Pol-Eco-System 2015, które są jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska. Podczas uroczystego otwarcia zostały wręczone nagrody honorujące dobre praktyki i innowacje dla ochrony środowiska w Polsce. Nagrody wręczał m.in. Minister Środowiska Maciej H....
28.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wziął udział w IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się...
28.10.2015
WFOŚiGW w Opolu: Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji do wysokości 904 100,00 zł
W dniu 26 października 2015 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie – etap I” dla Uniwersytetu Opolskiego do kwoty 904 100,00...
27.10.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Sesja referatowa konferencji „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta” zorganizowana w siedzibie Funduszu w Toruniu
W dniach 7-9.10.2015 r. Toruń stał się miejscem debaty na temat roli zieleni w rewitalizowanej infrastrukturze miejskiej. XI edycja konferencji z cyklu „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”, która odbyła się pod nazwą „Zieleń w rewitalizacji przestrzeni publicznej”, została zorganizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW...
27.10.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz z ofertą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
W dniu 22 października br. w Poznaniu odbyło się Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości w Poznaniu, które poświęcone było problematyce profesjonalnego zarządzania nieruchomościami oraz prezentacji produktów i rozwiązań dedykowanych tej branży. Podczas konferencji Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Hanna Grunt przedstawiła prezentacje nt.: „Wsparcie finansowe i merytoryczne WFOŚiGW w Poznaniu dla działań z zakresu oszczędzania energii – oferta finansowa i doradztwo...
27.10.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Próbny rozruch w konińskiej spalarni
Konińska spalarnia odpadów komunalnych w dniu 16 października br. oficjalnie przekazała do Rozruchu Próbnego i Testów Gwarancyjnych Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Oddanie inwestycji przewidziano na 21 grudnia tego...
27.10.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: ZUOK w Olsztynie oficjalnie otwarty
W czwartek 22 października odbyło się uroczyste zakończenie budowy największej instalacji odpadowej i zarazem największej inwestycji ostatnich lat na Warmii i Mazurach- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów...
27.10.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz ponownie Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej przewidziano 206 mln euro na środowisko przyrodnicze oraz efektywność...
27.10.2015
NFOŚiGW: Samorządy dostaną wsparcie na energooszczędne budynki
Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznacza 290 mln zł z programu Lemur. 19 października ruszyła druga edycja programu. Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl