img Miesiąc: grudzień 2018

21.12.2018
Szkolenie dotyczące finansowania projektów LIFE – 9 stycznia w NFOŚiGW
Aspekty finansowe wniosków o dofinansowanie z Programu LIFE 2018 i 2019 w podprogramie na rzecz środowiska oraz realizacja projektów – to tematy bezpłatnego szkolenia, na które 9 stycznia 2019 r. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy spotkania mogą też liczyć na indywidualne...
20.12.2018
NFOŚiGW dofinansuje z POIiŚ wielką inwestycję JSW KOKS SA – blok energetyczny opalany gazem koksowniczym.
Aż 220 mln zł zainwestuje śląska spółka JSW KOKS w energetyczne i zarazem ekologiczne przedsięwzięcie – budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym. Projekt wesprze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj (19 grudnia 2018 r.) w siedzibie Funduszu podpisano umowę na 134 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...
19.12.2018
NFOŚiGW w Poznaniu – szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
W dniu 14 grudnia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej...
19.12.2018
NFOŚiGW w Poznaniu – nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Głuszynie
14 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie, gm. Kraszewice, połączone ze spotkaniem...
19.12.2018
NFOŚiGW w Olsztynie – porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Wilczęta
Prawie trzy lata trwał budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góry w Gminie Wilczęta. Koszt inwestycji wyceniono na ponad milion...
19.12.2018
NFOŚiGW w Olsztynie – modernizacja budynku kurii
Prawie 1, 27 miliona złotych będzie kosztowała termomodernizacja budynku Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej przy ul. Pieniężnego w Olsztynie. Znaczna część inwestycji zostanie pokryta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
19.12.2018
Nowy etap wdrażania programu Czyste Powietrze – NFOŚiGW podpisał z funduszami wojewódzkimi umowę o udostępnianiu środków
W Sali Kolumnowej Ministerstwa Środowiska– w obecności szefa resortu Ministra Henryka Kowalczyka – 18 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda podpisał z funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnianiu środków na realizację zadań określonych w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Porozumienie sygnowane przez prezesów wszystkich 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej opiewa na kwotę 875 mln zł dotacji oraz 185 mln zł...
17.12.2018
WFOŚiGW w Katowicach – COP24
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bierze aktywny udział w 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu...
17.12.2018
Zabytkowe obiekty sakralne przejdą termomodernizację dzięki wsparciu z NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże prawie 12 mln zł na projekty termomodernizacji zabytkowych budynków w czterech parafiach: Wszystkich Świętych w Warszawie przy placu Grzybowskim, Sanktuarium Kalwaryjskiego pw. Św. Mikołaja w Wielu, Wszystkich Świętych w Brusach oraz budynków należących do Archidiecezji Wrocławskiej na słynnym Ostrowie Tumskim – najstarszej części...
13.12.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – Opłaty za korzystanie ze środowiska.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną – nawet w niewielkim stopniu – z ingerencją w środowisko zobowiązani są do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Obowiązek ten dotyczy również jednostek organizacyjnych, czyli fundacji,...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl