NFOŚiGW w Olsztynie – porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Wilczęta

19.12.2018

Prawie trzy lata trwał budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góry w Gminie Wilczęta. Koszt inwestycji wyceniono na ponad milion złotych.

W gminie Wilczęta na 20 miejscowości 10 jest skanalizowanych. Powoli ten stan rzeczy ulega zmianie. Kilka dni temu oddano bowiem do użytku lokalną oczyszczalnię w miejscowości Górne.

– Wcześnie w tej miejscowości istniała instalacja, którą ciężko było nazwać oczyszczalnią – tłumaczy Bogusław Szczerba, wójt Gminy Wilczęta. – Teraz wszystko się zmieniło. Wybudowano bowiem nową instalację i sieć kanalizacyjną o długości 1114 mb. Według naszych założeń z ulepszonego oczyszczania ścieków skorzystają gospodarstwa domowe, które zamieszkują 153 osoby.

Całość zadania oszacowano na ponad 1,05 mln zł, z czego 945 tys. zł to pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota – prawie 106  tys. zł pochodzi ze środków gminy.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl