img Kategoria: Aktualności

15.11.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Otwarcie ścieżki przyrodniczej „Ostoja Konika Polskiego”
„Ostoja Koników Polskich” to atrakcja przyrodnicza, jedyne miejsce ich hodowli rezerwatowej na Dolnym Śląsku. Stado koników brykające po okolicznych łąkach i lasach liczy 68 sztuk. Aby edukować odwiedzających Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Nadleśnictwo Milicz przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przygotowało specjalną ścieżkę przyrodniczą pn. „Ostoja Koników Polskich”, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym żyje ten gatunek zwierząt. – Na trasie o długości...
14.11.2019
NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie: Geotermia jako narzędzie skutecznej walki ze smogiem. Inauguracja projektu „Laboratorium Pyrzyce”
Wypracowanie w Pyrzycach modelowego programu wykorzystania zasobów geotermalnych jako narzędzia wsparcia lokalnej społeczności w walce z niską emisją jest celem porozumienia zawartego między NFOŚiGW, spółką Geotermia Pyrzyce, gminą Pyrzyce, WFOŚiGW w Szczecinie oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. programu „Czyste Powietrze”. Dokument, inaugurujący projekt „Laboratorium Pyrzyce”, podpisano 14 listopada w Dniu Czystego Powietrza. Wnioski i rekomendacje z projektu realizowanego w Pyrzycach – zawierające również propozycje zmian przepisów prawa wspierających wykorzystanie zasobów...
14.11.2019
14 listopada – Dzień Czystego Powietrza
Od naszych codziennych wyborów zależy jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego przypadający 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także – dla środowiska. Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w naszym kraju ma niska emisja, której źródłem są przede wszystkim spaliny samochodowe oraz dym z nieefektywnych i nieekologicznych pieców w domach jednorodzinnych. Nierzadko...
12.11.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: O „Czystym Powietrzu” w Radiu Gdańsk
Prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko był gościem dnia w Radiu Gdańsk. Przedstawił szczegóły rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz przyczyny smogu w naszym kraju. Na Pomorzu mamy korzystniejszą sytuację niż w głębi Polski. Jesteśmy nad morzem, gdzie często wieje i zjawisko smogu występuje rzadziej. Są jednak takie miejscowości w naszym regionie, gdzie są one zauważalne – powiedział Maciej Kazienko. Wejherowo, Kościerzyna, Starogard Gdański – to przykłady pomorskich miejscowości, które mają...
08.11.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Informujemy, że zawieszamy nabór wniosków na ochronę i odbudowę populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w 2020 roku nie przewiduje naboru  wniosków na ochronę i odbudowę populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego. Informujemy PT Beneficjentów, że aktualnie w Polsce realizowany jest zatwierdzony przez Komisję Europejską Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022, w ramach którego możliwe jest ubieganie się o wsparcie finansowe w zakresie dotyczącym realizacji działań związanych z pszczelarstwem. Szczegółowe informacje oraz aktualne formularze wniosków zamieszczone są w Warunkach...
08.11.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Gala XX – jubileuszowej edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”
6 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta Gala XX –  jubileuszowej edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Do konkursu przystąpić mogły gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze...
06.11.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Ekowarsztaty dla dzieci i młodzieży
W Radzyniu Podlaskim trwa projekt pt.: „Edukacja ekologiczna – przyroda w mieście Radzyń Podlaski”. Finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie program organizowany jest przez Radzyński Ośrodek Kultury. Od października br. przez 12 miesięcy będą się odbywać spotkania o charakterze warsztatowo-edukacyjnym. Obejmują one zajęcia z fotografii przyrodniczej i wycieczki z przewodnikiem turystycznym. Roczny okres realizacji programu stanowi pełny cykl wegetacji, co pomaga w zrozumieniu procesów zachodzących w naturze. Przy okazji...
05.11.2019
GAZ-SYSTEM rozdaje granty na projekty ekologiczne. Patronat WFOŚiGW nad konkursem Fundusz Naturalnej Energii
Startuje jubileuszowa X edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii na projekty ekologiczne. Mogą brać w niej udział samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z terenu pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. zł. Konkurs, który zainicjował GAZ-SYSTEM, organizowany jest już po raz dziesiąty. Dotychczas dofinansowanie otrzymało łącznie ponad 160 projektów, realizowanych na terenie całej Polski. Dzięki nim zrealizowano wiele inwestycji...
04.11.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Działania ochronne w rezerwacie przyrody Miłachowo
W rezerwacie przyrody Miłachowo zakończyła się wycinka i wykaszanie odrośli tarniny, krzewów i roślinności zielnej. Zadanie wykonane zostało w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W rezerwacie Miłachowo na powierzchni 2,5 ha ręcznie wycięta została roślinność w celu zachowania i odtworzenia muraw kserotermicznych. Te cenne gatunki roślin zaczęły zanikać na skutek zaprzestania wypasu oraz gwałtownego rozwoju drzew...
31.10.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: O ekologii dla przedsiębiorców
Dnia 15.10.2019 roku w miejscowości Wysokie koło Kramska, Koło Gospodyń Wiejskich Podgór w ramach kampanii „Wspólnie o Funduszach Europejskich” zorganizowało warsztaty pt. „Przedsiębiorco działaj w Czystym Powietrzu”. Spotkanie zostało zorganizowane zarówno dla przedsiębiorców, jak i mieszkańców Gminy Kramsk. Podczas warsztatów Kinga Świtalska – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu omówiła założenia programów Czyste Powietrze oraz Mój Prąd. Uczestnicy dowiedzieli się także w jaki sposób przygotować dokumentację, aby aplikować o zewnętrzne źródła finansowania proekologicznych...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl