img Kategoria: Aktualności

16.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Mieszkańcy Konina otrzymają wsparcie przy Programie Priorytetowym Czyste Powietrze
W dniu 06 września b.r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak oraz Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, podpisali Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Mieszkańcy Konina mogą skorzystać z pomocy przy aplikowaniu o środki na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynku czy też zastosowanie odnawialnych źródła energii. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przy ul....
16.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: O funduszach dla samorządów
06 września b.r. w auli Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie zorganizowano kolejne Forum Samorządowe. W wydarzeniu licznie wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz przedsiębiorcy z regionu. Tematyka spotkania dotyczyła możliwych do pozyskania środków finansowych na inwestycje proekologiczne.  Do udziału w Forum została zaproszona również Prezes Zarządu – Jolanta Ratajczak oraz Zastępca Prezesa Zarządu – Aleksandra Durkowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. O możliwościach wsparcia merytorycznego, jak i finansowego...
16.09.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: „Mały Strażak” – 9 jednostek OSP z północy województwa zawarło umowy z Funduszem
Specjalistyczne ubrania, rękawice, pilarki, agregaty, hełmy i inny sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania zdrowia i życia zyskają Strażacy z 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego regionu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na poprawę bezpieczeństwa i jeszcze sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych – przeznaczy w tym roku w ramach Programu „Mały Strażak” 300 tysięcy złotych. O zasadach programu i możliwościach, jakie oferuje, mówili Małgorzata Golińska – Wiceminister Środowiska,...
13.09.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Zatoka Ekopiratów: otwarcie zmodernizowanego placu zabaw przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powstała „Zatoka Ekopiratów”. Plac zabaw dla dzieci pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu wzbogaci się o nowe proekologiczne elementy. Nad placem została wybudowana stalowa, ażurowa konstrukcja, którą obsadzono bluszczem. Roślinność utworzy zielone ściany i dach, które będą dawały cień i ochronę przed słońcem. Bluszcz jest rośliną antysmogową, która wychwytuje...
13.09.2019
NFOŚiGW: Ponad 44 mln zł dla Kartuz na oczyszczenie jezior!
Kartuzy, miasto malowniczo położone w Szwajcarii Kaszubskiej, jeszcze tej jesieni rozpocznie rekultywację jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze tę inwestycję ponad 44 mln zł unijnej dotacji. To niemal jedna czwarta rocznego budżetu gminy Kartuzy, który w 2019 r. wynosi blisko 197 mln zł. Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże...
13.09.2019
Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW
Nadmierny pobór wody podziemnej i straty wody w sieci wodociągowej – to lokalne problemy środowiskowe, które rozwiąże wdrożenie projektu pn. Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej miasta Ząbki. Zostanie on przeprowadzony (wraz z fazą badawczo- rozwojową) do końca sierpnia 2021 r. dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpisanie umowy regulującej wsparcie z NFOŚiGW dla inwestycji w Ząbkach odbyło się w Warszawie z udziałem Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa...
13.09.2019
WFOŚiGW w Lublinie: Roślina – źródło materiału badawczego – międzynarodowa interdyscypli-narna konferencja w Nałęczowie
W dniach 10-12 września br. w Nałęczowie odbyła się szósta edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. Plant – the source of research material. W tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie włączył się w organizację tego wydarzenia. Konferencja gromadzi naukowców z różnorodnych dziedzin, których wspólnym obiektem badawczym są rośliny. Przedsięwzięcie pozwala na wymianę doświadczeń i najnowszych osiągnięć w międzynarodowym interdyscyplinarnym gronie. W trakcie konferencji wysłuchano wykładów i prezentacji z zakresu...
11.09.2019
Lider Ochrony Środowiska – zgłoszenia do 15.09.2019 r.
Ogólnopolski Konkurs Lider Ochrony Środowiska organizowany jest z inicjatywy Ministra Środowiska a jego celem jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, produktów, usług, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, podwyższając tym samym jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. Dodatkowo konkurs upowszechnia pozytywne wzorce oraz metody osiągania sukcesów gospodarczych poprzez zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące ochronie przyrody. Konkurs...
11.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Trwa konkurs na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz studentów. Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów będzie trwać do 27.09.2019 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 października 2019 r., a wręczenie nagród będzie miało miejsce w ramach finału Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2019, który odbędzie się 10 października br. podczas...
10.09.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Kolejna Sobota z Czystym Powietrzem
W sobotę, 31 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbył się Dzień Otwarty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  Pracownicy Funduszu udzielili porad dla ok. 20 potencjalnych beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, a także ponad 40 konsultacji telefonicznych dotyczących  warunków przyznania pomocy finansowej. W tym dniu podpisano 10 umów o dofinansowanie w ramach Programu. Podobnie jak wcześniejsze Dni Otwarte Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, tak...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl