img Miesiąc: listopad 2017

29.11.2017
WFOŚiGW w Olsztynie: Trzecia edycja targów energetycznych w Ostródzie
W dniach 29-30 listopada 2017 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Arena w Ostródzie, odbyła się III edycja Energy Expo Arena. Podczas targów Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie reprezentował wraz z Zespołem Doradców Energetycznych warunki prawne, techniczne i finansowe realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem programu „EWA...
28.11.2017
WFOŚiGW w Szczecinie: Ścieżka przyrodnicza – Jezioro lobeliowe Śmiadowo
Nad jeziorem Śmiadowo w gminie Borne Sulinowo powstała nowa ścieżka edukacyjna. Ma ponieść poziom wiedzy ekologicznej i zachęcić mieszkańców do wypoczynku nad jeziorem, znajdującym się na terenie Natura 2000. Inwestycję  – dotacją w wysokości ponad 15 tysięcy złotych – dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
28.11.2017
WFOŚiGW w Szczecinie: Fotowoltaika w Międzywodziu i Strzeżewie
Gmina Dziwnów będzie produkować prąd ze słońca. Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz oczyszczalni ścieków w Międzywodziu powstały instalacje...
28.11.2017
NFOŚiGW zaprasza na ostatnie w tym roku szkolenie dotyczące dotacji na projekty związane z dystrybucją ciepła i chłodu
To ostatnie dni zgłoszeń na szkolenie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie możliwości ubiegania się o unijne dofinansowane z POIiŚ 2014-2020: działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu lub podziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Szkolenie 4 grudnia jest dedykowane przedsiębiorcom, samorządom terytorialnym oraz spółdzielniom...
27.11.2017
WFOŚiGW w Poznaniu: Przyrodnicza rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie
Przedsięwzięcie „Przyrodnicza rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”  zostało zrealizowane przy znacznym wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dotacji udzielono w kwocie 80 tys. zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia to prawie 166 tys....
27.11.2017
NFOŚiGW: Warszawa rozbuduje system wodno-ściekowy za 1,2 mld zł.
Na terenie Warszawy, Pruszkowa i Serocka za 1,2 mld zł będzie realizowany nowy (szósty) etap wodno-ściekowego przedsięwzięcia, dofinansowanego przez NFOŚiGW kwotą 637 mln zł z Funduszu Spójności. W sumie, na sześć faz projektu, warszawskie MPWiK otrzyma ok. 3,3 mld zł, z czego dotychczas wypłacono 2,2 mld zł, a do 2023 r. dodatkowe wsparcie wyniesie 1,1 mld...
27.11.2017
WFOŚiGW w Poznaniu: Planowane nabory wniosków na 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu corocznie ustala plan naborów, w ramach których można składać wnioski o dotacje i pożyczki zgodnie z Regulaminem przypisanym do każdego...
25.11.2017
NFOŚiGW: Kołobrzeg zainwestuje 38 mln zł w gospodarkę wodno-ściekową
Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w Kołobrzegu będzie kosztowała 38 mln zł, ale 20 mln zł beneficjent otrzyma jako dotację z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu realizowany będzie do końca 2020...
23.11.2017
WFOŚiGW w Szczecinie: Zarybianie jeziora Wierzchowo przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie
Gmina Szczecinek przeprowadziła akcję zarybienia jeziora Wierzchowo narybkiem węgorza. Wartość inwestycji to niemal 138 tysięcy złotych, z czego 50% zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
23.11.2017
WFOŚiGW w Gdańsku: LED dla szkół
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił dwa konkursy, których celem jest ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, a także zwiększenie efektywności energetycznej w pomorskich przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych. Osiągnięcie tego efektu możliwe będzie poprzez zastąpienie starych, energochłonnych żarówek nowoczesnym oświetleniem w technologii LED. Zyska środowisko, ale i poprawią się warunki...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl