img Miesiąc: styczeń 2019

11.01.2019
NFOŚiGW – Innowacyjny projekt producenta osłonek białkowych dofinansowany przez NFOŚiGW.
Poprawa efektywności energetycznej przy suszeniu osłonek kolagenowych – taki będzie efekt dofinansowania przez NFOŚiGW projektu firmy Fabios SA w Białce. Uruchomienie innowacyjnego procesu produkcyjnego przyniesie istotne zyski środowiskowe: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a w konsekwencji redukcję emisji dwutlenku...
11.01.2019
WFOŚiGW w Poznaniu – Podsumowanie pierwszego cyklu szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.
Ostatnim spotkaniem w Koninie, w dniach 7 i 8 stycznia, zakończył się pierwszy cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych. Organizowane na terenie całej Polski, w tym Wielkopolski w ramach projektu Doradztwa Energetycznego, szkolenia energetyków gminnych przeznaczone są dla osób rekomendowanych przez gminy do pełnienia roli osoby, która będzie skupiała całość zagadnień związanych z obszarem energii na poziomie...
11.01.2019
WFOŚiGW w Poznaniu – Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie.
Gmina Nowe Miasto nad Wartą podpisała z Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Poznaniu umowę  pożyczki  na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie” na kwotę 5 043 115,32 zł. Przedsięwzięcie obejmuje   budowę nowej biologiczno – mechanicznej    oczyszczalni  ścieków wraz  z modernizacją i adaptacją obiektów wchodzących   w   skład   istniejącej oczyszczalni ścieków. Przewidywany termin realizacji  to listopad 2019...
10.01.2019
WFOŚiGW w Szczecinie – 4,5 miliona złotych na działania proekologiczne.
Realizacja programów edukacyjnych, ochrona cennych gatunków roślin i zwierząt, zakup uli i pszczelich rodzin, a także usuwanie groźnej dla zdrowia rośliny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 7 stycznia rozpoczął nabory wniosków w ramach edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, odbudowy populacji pszczół i likwidacji barszczu Sosnowskiego. Fundusz w 2019 roku przeznaczy na te działania niemal 4,5 miliona...
10.01.2019
WFOŚiGW w Szczecinie – Pierwsze w Polsce elektryczne radiowozy dla Policji – kupione przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie.
Nowoczesne, ekonomiczne, a co najważniejsze – przyjazne środowisku. Cztery pojazdy elektryczne zasiliły flotę Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Z pierwszych w Polsce radiowozów na prąd skorzystają funkcjonariusze ze Szczecina i Szczecinka. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera rozwój...
10.01.2019
WFOŚiGW w Olsztynie – Umowa na dofinansowanie termomodernizacji klasztoru w Spręcowie.
Do końca września 2019 roku ma zakończyć się termomodernizacja Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie. W czwartek, 3 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania tego...
10.01.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Nagroda WFOŚiGW w Gdańsku w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ufundował nagrodę w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. Wręczona ona została podczas gali Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w Europejskim Centrum Solidarności. Laureatem została Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko nagrodę przekazał na ręce prezes FRUG Marzeny Chojnackiej....
10.01.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Pierwsze umowy w ramach „Czystego Powietrza” podpisane!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawarł pierwsze umowy z beneficjentami programu „Czyste Powietrze”. Podpisanych zostało 17 umów o dotację na łączną kwotę 178 000 zł. Zrealizowane zostaną zadania polegające na montażu nowego, ekologicznego źródła ciepła: kotła gazowego, kotła na biomasę, pompy ciepła. Są to pierwsze umowy w ramach programu priorytetowego, zatem przechodzimy do historii. A wszystko to w trosce o czyste powietrze naszego miasta, regionu i kraju – powiedział prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej...
03.01.2019
NFOŚiGW – Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice otrzyma 57 mln zł dotacji na budowę kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę.
Ograniczenie smogu oraz uzyskanie przez Kalisz statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – to główne korzyści, jakie przyniesie budowa kogeneracyjnego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice. Inwestycja wsparta ze środków europejskich przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwi wyłączenie z eksploatacji części przestarzałych urządzeń wytwórczych opalanych węglem. Będzie to ważny czynnik w tworzeniu stabilności energetycznej w mieście i okolicy, a także w skali całego województwa...
02.01.2019
NFOŚiGW wydłuża nabór wniosków o dotacje dla samorządów na rozwój elektromobilności.
Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł. Powiaty, gminy oraz ich związki wnioski o dotacje mogą składać od 15 października 2018 r. do 4 lutego 2019...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl