img Miesiąc: marzec 2017

30.03.2017
Katowice dostaną 175 mln zł, a Opole 73 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Katowicach będzie kosztowało 345 mln zł, z czego wsparcie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wyniesie 175 mln zł. Z kolei kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu pochłonie 149 mln zł przy kwocie 73 mln zł z unijnego dofinansowania. NFOŚiGW podpisał dzisiaj umowy dotyczące tych dwóch...
28.03.2017
NFOŚiGW: Ponad 7,7 mln zł na przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Dotacje i pożyczki przewidział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pierwszego w tym roku naboru do programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”. W sumie do rozdysponowania jest ponad 7,7 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 3 kwietnia do końca października...
28.03.2017
WFOŚiGW w Olsztynie: Etap wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
W piątek  24 marca w Olsztynie po raz szesnasty odbył się  etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół gimnazjalnych „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
28.03.2017
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkania dla beneficjentów w Zalesiu i Manowie
Coroczne spotkania, zorganizowane już po raz siódmy przez WFOŚiGW w Szczecinie, to okazja do przedstawienia beneficjentom możliwości finansowania projektów ekologicznych – zarówno ze środków Funduszu, jak i pochodzących z Unii Europejskiej. W konferencjach w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu i Ośrodku Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie wzięło udział ponad 200...
28.03.2017
WFOŚiGW w Szczecinie: OSP Wołczkowo z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym
Jest dostosowany do akcji poszukiwawczo-ratowniczych, pracy przy katastrofach budowlanych, gruzowiskach i osuwiskach, wybuchach gazu, dużych pożarach czy wypadkach drogowych. Nowy wóz, kupiony dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego, 18 maca br. trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej...
28.03.2017
WFOŚiGW w Kielcach: Projekt edukacyjny „Z Naturą w Sercu – Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”
W sobotę 11 marca 2017 roku w Zagrodzie Edukacyjnej „Wiśniowe Wzgórze” w miejscowości Dębno (gmina Nowa Słupia) odbyła się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego  pn. „Z Naturą w Sercu – Świętokrzyskie Źródła...
28.03.2017
WFOŚiGW w Poznaniu: Zakończono ocenę wniosków i zaplanowano pomoc finansową
Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu 23 marca rozpatrzył listę wniosków spełniających warunki do  dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z ochroną  i kształtowaniem przyrody w 2017...
28.03.2017
WFOŚiGW w Poznaniu: Pomoc finansowa na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2017 roku
We wtorek 14 marca 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył złożone do dnia 1 grudnia 2016 roku wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne i zaplanował pomoc w formie pożyczek w kwocie 132,26 mln zł, natomiast w formie dotacji 2,98 mln...
28.03.2017
WFOŚiGW w Poznaniu: Dofinansowanie projektu dotyczącego jakości powietrza w gminie Czerwonak
Dofinansowanie projektu „Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2017 oraz zakup i posadowienie stacji monitoringu jakości powietrza w gminie...
23.03.2017
Zapraszamy na ekoSTART 2017
Nad formą i zdrowiem zawsze warto popracować, zwłaszcza pod okiem doświadczonych trenerów i dietetyków. Czas zadbać o siebie, swoją kondycję i sylwetkę oraz zmienić nawyki żywieniowe. Znakomitą do tego okazją będzie projekt „Obudź borsuka” przygotowany we współpracy z WFOŚiGW w Olsztynie, który składa się z dwóch...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl