WFOŚiGW w Kielcach: Projekt edukacyjny „Z Naturą w Sercu – Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”

28.03.2017

W sobotę 11 marca 2017 roku w Zagrodzie Edukacyjnej „Wiśniowe Wzgórze” w miejscowości Dębno (gmina Nowa Słupia) odbyła się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego  pn. „Z Naturą w Sercu – Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”.

Zadanie jest realizowane przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach w oparciu o założenia, warunki i wymogi zawarte w ogłoszonym przez WFOŚiGW w Kielcach konkursie pn. „Z Naturą w Sercu – Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”.  Celem projektu jest upowszechnienie metod/form/narzędzi edukacji ekologicznej, które sprzyjają m.in.: wypełnieniu w psychofizycznym rozwoju dzieci niedoboru kontaktów z przyrodą, budowaniu bliskich relacji dzieci z przyrodą, a także przedstawienie możliwości wykorzystania w edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju potencjału obszarów cennych przyrodniczo – potencjału przyrodniczego i ludzkiego w społecznościach lokalnych. Koordynatorami merytorycznymi projektu będą dr Elżbieta Buchcic oraz dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach ww. przedsięwzięcia edukacyjnego odbędzie się 11 zajęć warsztatowych prowadzonych przez społeczności lokalne z 4 gmin: Masłów, Łączna, Bieliny, Bodzentyn, które zostały wybrane do realizacji projektu przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach. W konferencji inauguracyjnej wzięli udział m.in. nauczyciele, liderzy/animatorzy edukacji ekologicznej prowadzących edukację ekologiczną w różnych jednostkach na terenie województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz koordynatorzy merytoryczni projektu.

 

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl