WFOŚiGW w Kielcach: Projekt edukacyjny „Z Naturą w Sercu – Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”

28.03.2017

W sobotę 11 marca 2017 roku w Zagrodzie Edukacyjnej „Wiśniowe Wzgórze” w miejscowości Dębno (gmina Nowa Słupia) odbyła się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego  pn. „Z Naturą w Sercu – Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”.

Zadanie jest realizowane przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach w oparciu o założenia, warunki i wymogi zawarte w ogłoszonym przez WFOŚiGW w Kielcach konkursie pn. „Z Naturą w Sercu – Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”.  Celem projektu jest upowszechnienie metod/form/narzędzi edukacji ekologicznej, które sprzyjają m.in.: wypełnieniu w psychofizycznym rozwoju dzieci niedoboru kontaktów z przyrodą, budowaniu bliskich relacji dzieci z przyrodą, a także przedstawienie możliwości wykorzystania w edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju potencjału obszarów cennych przyrodniczo – potencjału przyrodniczego i ludzkiego w społecznościach lokalnych. Koordynatorami merytorycznymi projektu będą dr Elżbieta Buchcic oraz dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach ww. przedsięwzięcia edukacyjnego odbędzie się 11 zajęć warsztatowych prowadzonych przez społeczności lokalne z 4 gmin: Masłów, Łączna, Bieliny, Bodzentyn, które zostały wybrane do realizacji projektu przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach. W konferencji inauguracyjnej wzięli udział m.in. nauczyciele, liderzy/animatorzy edukacji ekologicznej prowadzących edukację ekologiczną w różnych jednostkach na terenie województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz koordynatorzy merytoryczni projektu.

 

aktualności News icon

15.01.2021
Kolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy w walce z COVID-19
6,6 mln zł to kwota, którą w 2020 roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie zapobiegania i zwalczania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl