WFOŚiGW w Poznaniu: Pomoc finansowa na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2017 roku

28.03.2017

We wtorek 14 marca 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył złożone do dnia 1 grudnia 2016 roku wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne i zaplanował pomoc w formie pożyczek w kwocie 132,26 mln zł, natomiast w formie dotacji 2,98 mln zł.

Środki te przeznaczone zostały na modernizacje oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, termomodernizację budynków, budowę instalacji odnawialnych źródeł energii, rozbudowę systemów selektywnej zbiorki odpadów.  Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie. Obecnie trwa procedura oceny wniosków inwestycyjnych złożonych po dniu 1 grudnia 2016 r., wnioski te będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków przez Fundusz. Lista wniosków przyjętych do dofinansowania dostępna na stronie www.wfosgw.poznan.pl

 

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl