WFOŚiGW w Poznaniu: Pomoc finansowa na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2017 roku

28.03.2017

We wtorek 14 marca 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył złożone do dnia 1 grudnia 2016 roku wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne i zaplanował pomoc w formie pożyczek w kwocie 132,26 mln zł, natomiast w formie dotacji 2,98 mln zł.

Środki te przeznaczone zostały na modernizacje oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, termomodernizację budynków, budowę instalacji odnawialnych źródeł energii, rozbudowę systemów selektywnej zbiorki odpadów.  Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania planowanej pomocy, każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualnie. Obecnie trwa procedura oceny wniosków inwestycyjnych złożonych po dniu 1 grudnia 2016 r., wnioski te będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków przez Fundusz. Lista wniosków przyjętych do dofinansowania dostępna na stronie www.wfosgw.poznan.pl

 

aktualności News icon

15.01.2021
Kolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy w walce z COVID-19
6,6 mln zł to kwota, którą w 2020 roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie zapobiegania i zwalczania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl