img Miesiąc: wrzesień 2016

26.09.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: „Zielone biuro” Funduszu na Starym Mieście
W dniach 16-22 września Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  aktywnie uczestniczył w obchodach Europejskiego Tygodnia  Zrównoważonego...
26.09.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Wozy strażackie dla OSP w Dygowie i Czerninie
Dwa lekkie wozy strażackie wraz ze sprzętem – trafią do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie i Czerininie. Umowa dofinansowania ze środków RPO WZ 2014-2020 została podpisana 21 września br. przez Jacka Chrzanowskiego – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Marcina Tekiela – Prezesa OSP...
26.09.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowa wiata edukacyjna w Ośrodku Edukacji Ekologicznej PZŁ w Manowie
W czwartek 22 września. została oddana do użytku wiata edukacyjna w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie. Miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć dotyczących ekologii, zostało wybudowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
26.09.2016
NFOŚiGW: Materiały promocyjno-informacyjne przygotowane w ramach polskich projektów LIFE
NFOŚiGW przygotował na swojej stronie internetowej nowy dział udostępniający materiały promocyjno-informacyjne przygotowane w ramach polskich projektów LIFE, współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu od 2009 r. Różne formy materiałów, posegregowane według dziedziny i formy, mają przybliżyć wiadomości z zakresu problematyki projektów LIFE. To też merytoryczne źródło, które ułatwi przekazywanie tej wiedzy młodzieży...
26.09.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Kolejne umowy RPO i prezentacja dotycząca koszalińskiej siedziby WFOŚiGW w Szczecinie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zorganizował 19 września br. konferencję, dotyczącą dofinansowań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz stanu zaawansowania prac związanych z budową nowej siedziby koszalińskiego Biura...
26.09.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: O energii z energią w Poznaniu!
Pierwszy Poznański Dzień Energii już za nami. W sobotę  10 września na terenie Parku im. J. Kasprowicza przy hali Arena odbył się piknik rodzinny, którego celem było kształtowanie świadomości energetycznej...
26.09.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016.r., poz.672 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie Województwa Wielkopolskiego dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW...
26.09.2016
WFOŚiGW w Warszawie: „Odpadowo-śmieciowo” podczas Warszawskich Dni Recyklingu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie już po raz siódmy aktywnie przyłączył się do finału Warszawskich Dni...
22.09.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Mieszkańcy Dębna skorzystają z nowej sieci kanalizacyjnej
Nowa kanalizacja deszczowa powstanie w ulicach: Kościuszki i Pułaskiego w Dębnie. WFOŚiGW w Szczecinie, który pośredniczy we wdrażaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, 9 września 2016r. podpisał umowę dofinansowania z Gminą...
22.09.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Umowa na dofinansowanie sieci kanalizacyjnej w Stepnicy – podpisana
W środę 21 września br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarł z Gminą Stepnica umowę na dofinansowanie ze środków RPO WZ...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl