img Miesiąc: luty 2017

27.02.2017
WFOŚiGW we Wrocławiu: Na kominie wałbrzyskiej ciepłowni powstanie gniazdo dla sokołów wędrownych
Budowę sztucznego gniazda na 130 metrowym kominie ciepłowni w Wałbrzychu wesprze finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dom dla dzikich sokołów wędrownych, jednych z najrzadszych gatunków w Polsce, ma być gotowy już pod koniec...
27.02.2017
WFOŚiGW w Warszawie: Sześć programów na zadania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej – trwa nabór wniosków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki...
27.02.2017
WFOŚiGW w Warszawie: Ponad 400 tys. zł na konkursy i olimpiady ekologiczne
WFOŚiGW w Warszawie zakończył rozpatrywanie wniosków w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii”. Ostatecznie, po ocenie formalnej i merytorycznej, dotacyjne dofinansowanie ze środków Funduszu otrzymały 34 instytucje na łączną kwotę ponad 400 tys....
27.02.2017
WFOŚiGW w Katowicach: Podpisanie Umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Andrzej Pilot podpisał umowę pożyczki z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach na kwotę 18.367.500,00...
23.02.2017
WFOŚiGW w Olsztynie: Skorzystaj z okazji- usuń azbest!
W 2017 roku kontynuowane są działania związane z usuwaniem azbestu z Warmii i Mazurach. Tym razem na ten cel przeznaczono blisko 1,7 mln zł, z czego prawie 700 tys. zł stanowią środki z WFOŚiGW...
23.02.2017
WFOŚiGW w Olsztynie: Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 1 marca 2017 roku zostanie uruchomiony w systemie wniosków konkurs Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe/ Portal...
23.02.2017
NFOŚiGW: Zaproszenie na konferencję ws. możliwości finansowania inwestycji w zakresie sieci ciepłowniczych i chłodniczych
NFOŚiGW – Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego (JRPDE) 28 lutego 2017 r. organizuje konferencję pn. „Efektywność energetyczna – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Spotkanie jest adresowane do potencjalnych wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz w poddziałaniu 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej...
23.02.2017
WFOŚiGW w Poznaniu: Zaplanowano środki na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej na 2017 rok. Warunki do dofinansowania w zakresie występowania pomocy publicznej (kryteria dostępu 2.1 – 2.3) spełniło 169 wniosków kwalifikując się do zaplanowania przez Zarząd pomocy...
23.02.2017
WFOŚiGW w Poznaniu: Doradcy energetyczni na spotkaniach z mieszkańcami Wielkopolski
W wyniku pierwszego naboru w Programie Priorytetowym Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017” złożonych zostało blisko 600...
23.02.2017
WFOŚiGW w Poznaniu: Zakończenie oceny wniosków dla przedsięwzięć z zakresu ochrony i kształtowania przyrody
We wtorek 21 lutego 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu przyjął informację na temat zakończonej oceny wniosków według kryteriów dostępu dla przedsięwzięć z zakresu ochrony i kształtowania przyrody planowanych do realizacji w roku...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl