img Miesiąc: wrzesień 2015

29.09.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Konserwacja alei lipowej w powiecie świeckim
Ruszyły prace konserwatorskie przy Alei lipowej, drzew objętych ochroną prawną w formie pomnika przyrody rosnących przy drodze powiatowej nr 1211C na odcinku...
29.09.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Przebudowa Ujęcia Wody w Trzaskach
Dzięki środkom pozyskanym z WFOŚIGW w Toruniu możliwa będzie przebudowa stacji uzdatniania wody Nr 2, zaopatrującej w wodę część gminy i miasto...
29.09.2015
WFOŚiGW w Opolu: Pożyczka dla Powiatu Nyskiego
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie pożyczki dla Powiatu...
29.09.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek OSP z gminy Goniądz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansował zadanie pn.: „Podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz, poprzez zakup sprzętu...
29.09.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Ciepło, tanio i ekologicznie
Do rozpoczęcia sezonu grzewczego pozostało jeszcze trochę czasu, ale warto przemyśleć czy obsługujący nas system spełnia oczekiwania. Wrzesień to dobry moment, by dokonać ewentualnych zmian i przejść na bardziej wydajne i ekologiczne źródło uzyskania ciepła – pompy ciepła. Pomoc finansową w tym zakresie oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
29.09.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Gmina Nasielsk kolejnym beneficjentem unijnych środków
21 września 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Nasielsk” realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –...
29.09.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Tworzymy Atmosferę w Poznaniu
Poznań to kolejne miasto na mapie do którego zawitała Strefa Dobrej Atmosfery. W sobotę, 26 września na poznańskiej Cytadeli odbyła się ekoimpreza, której celem było propagowanie ekologicznych postaw wśród społeczeństwa oraz pokazanie, w jaki sposób indywidualne decyzje mogą przyczynić się do poprawy...
29.09.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Otwarto targowisko miejskie w Śremie
W środę, 16 września br. uroczyście otwarto zmodernizowane targowisko miejskie w Śremie. Koszt przebudowy śremskiego Targowiska Miejskiego wyniósł niemal 10 mln zł, w tym 198.967,00 zł to umarzalna (15%) pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
29.09.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Na ratunek kuropatwie
Ponad 800 kuropatw wypuszczono w piątek 25 września w powiecie szczycieńskim. Inicjatorem akcji było Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodnicze wraz z myśliwymi. Działanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
29.09.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Do jeziora Śniardwy wpuszczono ponad 64 tys. małych węgorzy
Do największego jeziora w Polsce – Śniardwy – wpuszczono prawie 500 kg narybku węgorza. Akcja zarybienia została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl