WFOŚiGW w Warszawie: Gmina Nasielsk kolejnym beneficjentem unijnych środków

29.09.2015

21 września 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Nasielsk” realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Beneficjentem projektu jest Gmina Nasielsk. Umowę podpisali Artur Dąbrowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie i Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska. Głównym celem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,035 km, która pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 820 osób. Wartość projektu opiewa na kwotę 7.636.745,98 zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ stanowi wartość 3.934.321,14 zł.

Podpisana umowa jest już 66 umową jaką WFOŚiGW w Warszawie podpisał jako Instytucja Wdrażająca POIiŚ na terenie Województwa Mazowieckiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

aktualności News icon

11.05.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu z dofinansowaniem
Do końca 2022 roku potrwa przebudowa ulicy 1 Maja na świnoujskiej wyspie Karsibór. W ramach inwestycji powstanie nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna o łącznej długości...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl