WFOŚiGW w Toruniu: Przebudowa Ujęcia Wody w Trzaskach

29.09.2015

Dzięki środkom pozyskanym z WFOŚIGW w Toruniu możliwa będzie przebudowa stacji uzdatniania wody Nr 2, zaopatrującej w wodę część gminy i miasto Inowrocław. 

W Trzaskach znajdują się dwie stacje: Nr 1 pracuje od 1905 r., a jej ciąg technologiczny składa się z ociekaczy Pfiefkiego (napowietrzanie ociekowe) i filtrów powolnych, Nr 2 została wybudowana na przełomie lat 60 i 70 – tych i oparta jest na tej samej technologii, a jedyną różnicą jest filtracja pośpieszna. Zadanie polegać będzie na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody Nr 2 (kompleksowa modernizacja budynku stacji i zmiana technologii uzdatniania), budowie zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej i przebudowie chlorowni. W wyniku modernizacji planowana wydajność stacji uzdatniania wody na dzień zakończenia zadania wzrośnie z Q dśr  5 280 m3/dobę na  8 400 m3/dobę a z Q dmax 6 000 m3/dobę  na 10 080  m3/dobę.

aktualności News icon

11.05.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu z dofinansowaniem
Do końca 2022 roku potrwa przebudowa ulicy 1 Maja na świnoujskiej wyspie Karsibór. W ramach inwestycji powstanie nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna o łącznej długości...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl