WFOŚiGW w Opolu: Pożyczka dla Powiatu Nyskiego

29.09.2015

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie pożyczki dla Powiatu Nyskiego.

W dniu 29 września 2015 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu został zatwierdzony wniosek o udziele-nie pożyczki na zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Za-kładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach – etap I” dla Powiatu Nyskiego do kwoty 1 876 600,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach prowadzi działalność w dwóch wolnostojących budynkach szpitala, wykona-nych w technologii tradycyjnej przed 1927 r. (część północna budynku A jest po remoncie kapitalnym wykonanym w 1980 r.). Oba budynki są 4 kondygnacyjne, częściowo podpiwniczone.

Budynek A pokryty jest dachem płaskim, o poszyciu papowym, nad ostatnią kondygnacją znajduje się przestrzeń stropodachu. Przy ścianach zachodniej i południowej znajdują się tara-sy, a przy ścianie wschodniej balkony.

Budynek B pokryty jest dachem dwuspadowym, o konstrukcji drewnianej i poszyciu papo-wym. Przy ścianach od strony zachodniej i wschodniej występują tarasy, balkony i podcienia.

Budynki ogrzewane są instalacją centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni szpitalnej, znaj-dującej się w osobnym budynku. Kotłownia jest wyposażona w dwa kotły parowe, a ciepła woda użytkowa do budynku jest dostarczana z kotłowni lokalnej.

Zakres zaplanowanych robót termomodernizacyjnych I etapu obejmuje ocieplenie stropoda-chów, ścian, ościeży, ścian fundamentowych oraz wymianę stolarki otworowej.

Etap II planowany do realizacji w 2016 r. będzie dotyczył modernizacji źródła ciepła. Plano-wana jest budowa dwóch niezależnych kotłowni gazowych dla każdego budynku oraz mo-dernizacja instalacji c.o.

aktualności News icon

11.05.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu z dofinansowaniem
Do końca 2022 roku potrwa przebudowa ulicy 1 Maja na świnoujskiej wyspie Karsibór. W ramach inwestycji powstanie nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna o łącznej długości...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl