img Miesiąc: sierpień 2015

27.08.2015
NFOŚiGW: Odpowiedzialnie i proekologicznie w biznesie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w imieniu pozostałych organizatorów, zaprasza na 15 września 2015 r., w godz. 9:30-15:00 do siedziby Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, gdzie w sali „Pod Kopułą” odbędzie się konferencja pt. „Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola...
27.08.2015
NFOŚiGW: Konsultacje nowego programu „Ryś”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił do konsultacji projekt pilotażu nowego programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków...
27.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz w trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z Komendą Wojewódzką Policji prowadzą projekt: „WIDOCZNIE – EKOLOGICZNIE”. Ma on poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu...
25.08.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Water Concept Opera o tematyce ekologicznej
WFOŚIGW w Toruniu dofinansował główną instalację na  7 Bella SkyWay Festival. Animacja ujęta w wizję artystyczną poruszać będzie tematykę ekologiczną, którą stworzył uznany reżyser światła Bogumił...
25.08.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Dodatkowe pieniądze na organizację konkursów i olimpiad z edukacji ekologicznej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie każdego roku przeznacza na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ponad 3 mln zł w formie dotacji. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu mazowieckich podmiotów Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o uruchomieniu III naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji...
25.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Lepsza jakość wody pitnej w Kotłowie
Województwo pomorskie jest krajowym liderem w zakresie oczyszczania ścieków i stopnia skanalizowania gmin. Przyczyniły się do tego m.in. działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wsparcia finansowe udzielane przez Fundusz pomagają modernizować technologie uzdatniania wody pitnej, których wynikiem jest poprawa jej  jakości oraz przydatności do spożycia w gospodarstwach...
25.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: W Gdańsku jeże jeżdżą autobusem!
Na ulicach Gdańska i Sopotu można spotkać „jeżowy” autobus. Przyciągający wzrok napis „Uwaga! Jeże na drogach!!!” umieszczony na pojeździe ma uwrażliwić kierowców na te małe...
25.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy
W dniu 13 sierpnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żabno”.  Projekt realizuje  Gmina Brodnica. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego...
25.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu KAWKA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego pt. Poprawa jakości powietrza „Część 2) KAWKA –...
25.08.2015
WFOiŚiGW w Białymstoku: Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Na początku sierpnia br. zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka” dofinansowanego z Funduszu...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl