img Miesiąc: lipiec 2016

26.07.2016
WFOŚiGW w Warszawie: WFOŚiGW w Warszawie finansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Od 1 lipca br. WFOŚiGW w Warszawie prowadzi nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O pieniądze mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. Pomoc finansowa może być udzielona w dwóch formach: dotacji...
26.07.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Zarząd rozdzielił środki na przedsięwzięcia związane z ochroną pszczół
W dniu 12 lipca 2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie Województwa Wielkopolskiego w roku...
26.07.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Nagroda dla Stacji Tankowania Gazem Ziemnym LNG/CNG w Śremie
Stacja Tankowania Gazem Ziemnym LNG/CNG należąca do PGK w Śremie Sp. z o.o. została nagrodzona w Konkursie Top Inwestycje Komunalne 2016, jako nowatorskie rozwiązanie tankowania metanem płynnym, które stwarza nowe możliwości dla rozwoju motoryzacji w naszym kraju i dla polskiej...
20.07.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące RPO WWM 2014-2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WWM 2014-2020 zaprasza na bezpłatne szkolenia z działań 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 RPO WiM...
20.07.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: W Spychowie dłubali łodzie
W sobotę 9 lipca zakończyła się siódma edycja warsztatów historyczno-ekologicznych „Święto Mazurskiej Dłubanki” organizowanych przez Nadleśnictwo Spychowo. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW...
20.07.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: II Turystyczno-Przyrodniczy Maraton Kajakowy Drawa 2016
W piątek 1 lipca 2016 roku odbył się II Turystyczno-Przyrodniczy Maraton Kajakowy Drawa, zorganizowany w ramach inauguracji sezonu turystycznego w gminie Drawno. Prawie 50 zawodników miało do pokonania trasę wynoszącą prawie 40 kilometrów, od Prostyni...
20.07.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: 51 lamp typu LED w gminie Potęgowo
Zakończyła się realizacja zadania „Budowa linii kablowej oświetlenia zewnętrznego  w miejscowości Darżyno w gminie Potęgowo”. Zainstalowanych zostało 51 lamp typu LED. Projekt uzyskał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
20.07.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Polsko-ukraiński obóz ekologiczny
44 osoby uczestniczyły w polsko – ukraińskim obozie ekologicznym. To dzieci i młodzież ze szkoły w Smętowie Granicznym oraz z Obwodu Lwowskiego na Ukrainie. Przebywały w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce – w Borach Tucholskich, na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego, nad Jeziorem Charzykowskim. Warsztaty ekologiczne dofinansowane zostały ze środków WFOŚiGW...
14.07.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Koło Łowieckie „Ryś” z Ełku dba o środowisko
W środę 6 lipca 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie I z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie Tadeusz Ratyński podpisał z przedstawicielami Koła Łowieckiego Ryś z Ełku umowę na docieplenie budynku stanicy...
14.07.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: W Spychowie dłubali łodzie
W sobotę 9 lipca zakończyła się siódma edycja warsztatów historyczno-ekologicznych „Święto Mazurskiej Dłubanki” organizowanych przez Nadleśnictwo Spychowo. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl