img Miesiąc: czerwiec 2017

28.06.2017
NFOŚiGW: Ostatnie dni zgłoszeń na konkurs NFOŚiGW. Na eko dziennikarzy czeka 15 tys. zł do podziału
30 czerwca br. mija termin zgłoszeń na pierwszą edycję konkursu dla dziennikarzy, którzy w minionym (2016) roku opublikowali materiały w prasie, radiu, telewizji lub w Internecie na temat działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na eko dziennikarzy czekają: nagroda główna w wysokości 10 tys. zł i wyróżnienie – 5 tys. zł. Konkursowi patronuje Stowarzyszenie Dziennikarzy...
28.06.2017
NFOŚiGW: II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu
Polskie doświadczenia w budowaniu systemu finansowania ochrony środowiska w kraju oraz efekty 28-letniej działalności NFOŚiGW przedstawił Prezes Zarządu Kazimierz Kujda podczas II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu na Ukrainie. W spotkaniu 23-25 czerwca uczestniczyło kilkaset osób, a polskiej delegacji przewodniczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Na polsko-ukraińskim wydarzeniu rozmawiano przede wszystkim o odbudowie znaczenia regionu Karpat oraz o makroregionalnej strategii rozwoju tej części...
26.06.2017
WFOŚiGW w Olsztynie: W Olsztynie rozmawiano o pompach ciepła
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i istniejący przy nim  Zespół Doradców Energetycznych był organizatorem bezpłatnej konferencji „Dobre praktyki z wykorzystania pomp ciepła – technologie pomp ciepła”, która odbyła się 26 czerwca...
26.06.2017
WFOŚiGW w Poznaniu:„Czysta energia dla miast i gmin”
W czwartek 22 czerwca w Urzędzie Miasta w Poznaniu odbyła się konferencja zorganizowana w ramach trwającej akcji Poznański Dzień Energii. Organizatorem spotkania było Miasto Poznań we współpracy z Philipsem, Veolią, Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią, Politechniką Poznańską, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
26.06.2017
WFOŚiGW w Toruniu: „Zrozumieć przyrodę i odnawialne źródła energii”
W Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku odbyła się konferencja „Zrozumieć przyrodę i odnawialne źródła energii” pod patronatem Ministra Środowiska, prof. dr. hab. Jana...
26.06.2017
WFOŚiGW w Toruniu: Projekt „Lubię tu być… na zielonym” z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu
Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Realizację projektu wspiera WFOŚiGW w Toruniu udzielając dotacji do kwoty 2, 5 mln...
24.06.2017
WFOŚiGW w Katowicach: 10 milionów dla Kalet
Prawie 6 milionów złotych pożyczki i niecałe 4 miliony dotacji, na takie kwoty podpisana została umowa pomiędzy Funduszem, a gminą Kalety na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek wraz...
22.06.2017
WFOŚiGW w Katowicach: Kumulacja ekopracowni
We wtorek 20 czerwca 2017 r. uroczyście otwarto trzy nowe pracownie na terenie Gminy Będzin. W II edycji Konkursu Zielona Pracownia 2016 Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Miejski Zespół Szkół nr 2 otrzymały nagrody finansowe za przygotowane projekty o wysokości ponad 20 000 zł, a następnie dofinansowanie w formie dotacji do łącznej kwoty ok. 90 000...
22.06.2017
WFOŚiGW w Szczecinie: Dobra woda dla mieszkańców gminy Świeszyno
Po 9 miesiącach budowy, 13 czerwca br. oddano do użytku Stację Uzdatniania Wody w Czersku Koszalińskim. Budynek stacji został zmodernizowany i rozbudowany. Unowocześniona została technologia poboru i uzdatniania wody, spełniającej normy dla wody przeznaczonej...
22.06.2017
WFOŚiGW w Szczecinie: System zbiórki odpadów komunalnych w Koszalinie jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 9 czerwca br. podpisał umowę z Gminą Miasto Koszalin na dofinansowanie zadania „Wyposażenie  nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz ...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl