WFOŚiGW w Toruniu: Projekt „Lubię tu być… na zielonym” z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu

26.06.2017

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Realizację projektu wspiera WFOŚiGW w Toruniu udzielając dotacji do kwoty 2, 5 mln zł.

Projekt dotyczy realizacji zadań związanych z edukacją środowiskową, która prowadzona będzie na obszarach chronionych województwa, w szczególności Natura 2000, przy wykorzystaniu nowo powstałej infrastruktury edukacyjnej parków krajobrazowych. W ramach projektu zaplanowano udział dzieci i młodzieży w pięciodniowych pobytach na terenie „zielonych szkół”, jednodniowe wycieczki w tereny cenne przyrodniczo, wakacyjne warsztaty ekologiczne, szkolenia dla przedsiębiorców działających na terenach cennych przyrodniczo, współpracę ze szkołami podstawowymi i gimnazjami za pośrednictwem eko-liderów wyłonionych w szkołach. Zaplanowano również kampanie konkursowe dla młodzieży na kanałach i profilach społecznościowych, jak również study tour dla dziennikarzy. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020. Całkowity koszt projektu to kwota 4 999 952,00 zł, z czego: kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu to 2 500 000,00 zł.

aktualności News icon

15.01.2021
Kolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy w walce z COVID-19
6,6 mln zł to kwota, którą w 2020 roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie zapobiegania i zwalczania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl