WFOŚiGW w Toruniu: „Zrozumieć przyrodę i odnawialne źródła energii”

26.06.2017

W Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku odbyła się konferencja „Zrozumieć przyrodę i odnawialne źródła energii” pod patronatem Ministra Środowiska, prof. dr. hab. Jana Szyszko.

W ramach konferencji zaplanowano wykłady, których tematyka porusza zagadnienia związane z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną, rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce oraz oceną stanu środowiska w województwie kujawsko-pomorskim. Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in. członkowie Zarządu WFOŚiGW w Toruniu – Pani Emilia Wojtczak, Pan Wojciech Kuliński oraz Pani Ksenia Żółtowska-Gimińska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – pani Małgorzata Walter oraz Pani Agnieszka Sosnowska,  a także pan Jan Surdyka – Wójt Gminy Zławieś Wielka. Część merytoryczną konferencji rozpoczął przedstawiciel Ministerstwa Środowiska – Pan Bartłomiej Hawryluk. Następnie wykład „Ochrona przyrody w lasach Kujaw i Pomorza” poprowadził Pan Janusz Kaczmarek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Kolejny wykład na temat „Ośrodki edukacji ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim” poprowadziła Pani Paulina Wruszczak, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kolejny wykład pn. „Odnawialne źródła energii w CEM w Górsku” wygłosił ks. dr Paweł Nowogórski. Konferencję zakończył wykład Pana Jacka Goszczyńskiego, przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na temat stanu powietrza w województwie kujawsko-pomorskim. Po konferencji odbyło się zwiedzanie Muzeum Regionalnego oraz innych obiektów CEM. Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

aktualności News icon

15.01.2021
Kolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy w walce z COVID-19
6,6 mln zł to kwota, którą w 2020 roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie zapobiegania i zwalczania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl