img Miesiąc: grudzień 2015

24.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Barszcz Sosnowskiego – nabór wniosków 2016
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2016.  Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego (jst), i jednostki sektora finansów publicznych (jfsp) z województwa...
24.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Nabór wniosków na dofinansowanie w formie dotacji projektów polegających na bezpłatnej dystrybucji czasopism o tematyce ekologicznej do zachodniopomorskich szkół i ośrodków edukacji ekologicznej w roku 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, na realizację projektów, polegających na bezpłatnej dystrybucji czasopism o tematyce ekologicznej do zachodniopomorskich szkół i ośrodków edukacji ekologicznej w roku 2016. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia od 1 do 31 stycznia...
24.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Nabór wniosków w trybie ciągłym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na rok 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 1 stycznia do 30 października 2016...
22.12.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Dofinansowanie likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Płocka
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił dofinansowania dla Miasta Płocka na modernizację lokalnych źródeł ciepła. Zadanie to ma na celu likwidację niskiej emisji na terenie miasta Płocka i tym samym zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach z tzw. przekroczeniami. Fundusz przyznał na to zadanie dotację w wysokości 90.280,57 zł oraz pożyczkę preferencyjną w tej samej kwocie tj. 90.280,57...
22.12.2015
WFOŚiGW w Warszawie: 12,5 mln zł na realizację kluczowych inwestycji prowadzonych przez ZUOK w Kobiernikach
11 grudnia br. w płockim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której została podpisana umowa na finansowanie trzech ważnych inwestycji realizowanych w Zakładzie Utylizacji i Odpadów Komunalnych w Kobiernikach...
22.12.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
We współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzki Fundusz w Toruniu od 2011 roku realizuje program oczyszczania województwa z azbestu. Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko –...
22.12.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Ptaki w mieście – innowacyjna ścieżka ekologiczna w Toruniu
Toruń coraz częściej staje się miastem wytyczającym trendy w nowoczesnej edukacji ekologicznej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu swoją dotacją przyczynił się do powstania unikatowej w skali regionu ścieżki ekologiczno – dydaktycznej, która wraz z darmową aplikacją telefoniczną przybliża nam historię i walory turystyczne wyjątkowej toruńskiej dzielnicy – Bydgoskiego...
22.12.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz podsumował rok
Konferencją prasową w dniu 16 grudnia br.,  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podsumował wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na kolejny, 2016 rok zapowiedział również nową ofertę finansową, nie tylko dla samorządów, ale przede wszystkim dla osób...
22.12.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Nowe samochody dla policjantów z Wielkopolski
W dniu 16 grudnia 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego...
22.12.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Adam Krzyśków na czele Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adam Krzyśków – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie został wybrany Prezesem Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionej kadencji funkcję tę pełnił Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl