WFOŚiGW w Szczecinie: Nabór wniosków w trybie ciągłym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na rok 2016

24.12.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 1 stycznia do 30 października 2016 r.

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji poprawności formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawierają dokumenty opublikowane na stronie internetowej. Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Pliki do pobrania:
Regulamin II naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu edukacji ekologicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2016
Regulamin II naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu ochrony przyrody w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2016

Wnioski do pobrania:

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:
1. Wniosek o dofinansowanie przesięwzięcia inwestycyjnego dla JST
2. Wniosek o dofinansowanie przesięwzięcia nieinwestycyjnego dla JST
3. Załączniki do wniosku
4. Druk zapotrzebowania
5. Druk rozliczenia projektu
6. Druk rozliczenia kosztu całkowitego

Dla pozostałych podmiotów:
1. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla przedsiębiorców i innych podmiotów niebędących jst
2. Wniosek o dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego dla przedsiębiorców i innych podmiotów niebędących jst
3. Załączniki do wniosku
4. Druk zapotrzebowania
5. Druk rozliczenia projektu
6. Druk rozliczenia kosztu całkowitego

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl