img Miesiąc: kwiecień 2016

29.04.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Fundusz partnerem Konkursu o Puchar Recyklingu
52 wręczone puchary, 11 przyznanych tytułów „Tygrysa Recyklingu” i 315 przekazanych  statuetek. To bilans ostatnich szesnastu lat funkcjonowania konkursu o Puchar...
29.04.2016
NFOŚiGW i 14. WFOŚiGW: Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
W czwartek 28 kwietnia 2016 r. podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –...
29.04.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Termomodernizacja sopockich przedszkoli
Dwa zabytkowe przedszkola w Sopocie zmieniły się nie do poznania. Placówka nr 1 przy ul. J. Kasprowicza oraz Przedszkole nr 4 „Nad Potokiem” przy ul. Obodrzyców poddane zostały kompleksowej termomodernizacji. Inwestycje dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
29.04.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Jak skorzystać na odnawialnych źródłach energii?
W czwartek 21 kwietnia w Leszczyńskim Centrum Biznesu miała miejsce konferencja: „Jak skorzystać na odnawialnych źródłach energii?”, w której udział wzięło ponad 100 osób – przedsiębiorców, samorządowców, inwestorów prywatnych...
29.04.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Są pieniądze na przedsięwzięcia inwestycyjne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Gospodarki Wodnej, Gospodarki Wodno-Ściekowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Powierzchni Ziemi, Ochrony Powietrza wraz z OZE oraz Ochrony Przed Hałasem planowanych do realizacji w 2016...
28.04.2016
WFOŚiGW w Warszawie: „Palący temat – niska emisja” – festyn Dnia Ziemi ‘2016 za nami
W niedzielę, 24 kwietnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 16 raz uczestniczył w finałowym festynie Dnia Ziemi. Po raz kolejny Pole Mokotowskie w Warszawie stało się gigantyczną osadą instytucji działających w strefie ochrony...
28.04.2016
WFOŚiGW w Warszawie: Uroczyste otwarcie obchodów Dnia Ziemi 2016
W czwartek 21 kwietnia Artur Dąbrowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie otworzył wspólnie z organizatorami obchody Światowego Dnia Ziemi 2016 w Polsce. W konferencji przygotowanej przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej (głównego organizatora) wzięli również udział sponsorzy, patroni honorowi i medialni...
28.04.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz partnerem 25. Konkursu Dziennikarz Roku
Już po raz 25. Zostali wyróżnieni najlepsi szczecińscy dziennikarze. Uroczysta gala, podsumowująca plebiscyt, odbyła się 22 kwietnia br. w studio Telewizji Polskiej w Szczecinie. Jednym z partnerów wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.04.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Zakończono pierwsze nabory wniosków w ramach RPO WiM na lata 2014-2020
330 wniosków złożyli beneficjenci z Warmii i Mazur w ramach pierwszych konkursów Osi Priorytetowej 4 i Osi Priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.04.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: IX Pomorski Kongres Obywatelski „Lepsze życie Pomorzan”
Na Politechnice Gdańskiej odbył się IX Pomorski Kongres Obywatelski pod hasłem „Lepsze życie Pomorzan”.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku był partnerem Forum, odbywającego się w ramach...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl