NFOŚiGW i 14. WFOŚiGW: Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

29.04.2016

W czwartek 28 kwietnia 2016 r. podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim. Jest to projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy – ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na krajowy zasięg tego projektu. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego, w którym NFOŚiGW pełni rolę Partnera Wiodącego.

Partnerami umowy są następujące instytucje:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
 • Województwo Lubelskie.

Głównym celem Projektu jest wsparcie działań przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20. Projekt przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców energetycznych, którzy poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi służyć będą pomocą w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE. W ramach Projektu realizowane będą między innymi takie działania jak:

 • budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego;
 • usługi doradcze – działania doradcze związane m.in. z przygotowaniem, monitorowaniem i weryfikacją Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wspieraniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE oraz związane z poprawą jakości powietrza, w szczególności na terenach występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu;
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych;
 • budowa i funkcjonowanie platformy informatycznej.

Budżet Projektu wynosi prawie 129 mln zł. i jest w 100 % finansowany ze środków UE w ramach z POIiŚ 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl