WFOŚiGW w Olsztynie: Zakończono pierwsze nabory wniosków w ramach RPO WiM na lata 2014-2020

27.04.2016

330 wniosków złożyli beneficjenci z Warmii i Mazur w ramach pierwszych konkursów Osi Priorytetowej 4 i Osi Priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W nowej perspektywie wdrażane są cztery działania: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.  Alokacja środków we wszystkich czterech konkursach wynosi ponad 390 mln zł. Zdecydowana większość pieniędzy – ponad 290 mln zł – dotyczy wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Pierwsze konkursy ogłoszono 27 stycznia, a 29 lutego rozpoczął się nabór wniosków.  W środę 30 marca zakończono nabór wniosków w ramach dwóch konkursów z Osi Priorytetowej 4, działanie 4.2 oraz Osi Priorytetowej 5, działanie 5.3. W sumie złożono 50 projektów,  z czego osiem projektów dotyczyło ochrony bioróżnorodności biologicznej. Z kolei w środę 13 kwietnia zakończono nabór w konkursach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz Osi Priorytetowej 5, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Zdecydowanie najwięcej wniosków złożono w działaniu dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii-  271 projektów. Teraz złożone dokumenty sprawdzane są  pod względem formalnym.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl