img Miesiąc: listopad 2015

30.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Pyrzycach
Mieszkańcy Pyrzyc mogli poznać szczegóły, dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie na temat możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie Unii Europejskiej – 30 listopada br. odbyło się w Sali Widowiskowo-Kinowej Pyrzyckiego Domu...
30.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: XIV Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Barzkowicach – ze wsparciem Funduszu
XIV edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Z ekologią na co dzień”, organizowanego przy współudziale Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się 20 listopada br. w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wśród fundatorów nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.11.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Restytucja sokoła wędrownego w województwie kujawsko-pomorskim
W Polsce sokół wędrowny jest gatunkiem prawnie chronionym, wpisanym  do Czerwonej Księgi Zwierząt. Stowarzyszenie Na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” jest organizacją, która od lat zajmuje się kompleksową ochroną osobników tego...
27.11.2015
WFOŚiGW w Toruniu: 30-lecie Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Rok 2015 to ważna data w kalendarium Tucholskiego Parku Krajobrazowego, który obchodzi 30 – lecie...
27.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 – odbyło się w Gryficach
Mieszkańcy Gryfic mogli dowiedzieć się, w jaki sposób pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na działania z zakresu ochrony środowiska. 26 listopada br. w Gryfickim Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne nt. RPO WZ...
27.11.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz na ratunek rodzinom pszczelim!
Z uwagi na narastający problem wymierania pszczół, którym  zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru Wniosków na przedsięwzięcia związane z ratowaniem pszczół oraz ich...
27.11.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Zatwierdzenie do dofinansowania projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”
W dniu 19.11.2015r. decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego wybrano do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pn. „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, zgłoszony w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...
27.11.2015
WFOŚiGW w Opolu: Zakończono wielomilionowy projekt pn.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”
17 października br. Pan Edward Gondecki – I zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wziął udział w uroczystym zakończeniu projektu pn.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”, który został zrealizowany przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjne-go Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.11.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz wyróżniony za współpracę przy tworzeniu KSRG
W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na Warmii i Mazurach oraz podsumowanie projektów: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” i „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”....
27.11.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Podsumowanie piątej edycji konkursu „Eko-Sołectwo”
W piątek 20 listopada w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie odbyło się podsumowanie V edycji konkursu „Eko-Sołectwo...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl