WFOŚiGW w Opolu: Zakończono wielomilionowy projekt pn.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”

27.11.2015

17 października br. Pan Edward Gondecki – I zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wziął udział w uroczystym zakończeniu projektu pn.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”, który został zrealizowany przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjne-go Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zrealizowany przez Wodociągi i Kanalizację „HYDROKOM” Sp. z o.o. projekt zapewni bezawaryjną dostawę wody, wydobywaną z kilku studni głębinowych i objętą nowoczesną metoda biomonitoringu SYMBIO, który ma na celu ostrzeganie przed nagłymi zanieczyszczeniami ujęć wody. W roli bioindykatorów wykorzystuje się małże słodkowodne, które zanurzone w wodzie podłączone są elektrodami do systemu komputerowego, który informuje o ewentualnej zmianie jakości wody.

Ponadto w ramach projektu wybudowano blisko 17 km sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Ligocie Dolnej, zmodernizowano zabytkową stację uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku oraz zakupiono samochód do udrażniania i czyszczenia kanalizacji wart 1 milion 400 tysięcy złotych.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl