img Miesiąc: kwiecień 2018

30.04.2018
NFOŚiGW: 100 milionów złotych z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową poza granicami kraju
Wodno-ściekowym inwestycjom w zlewni rzeki Bug, czyli na terenie Białorusi i Ukrainy, dedykowany jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mający na celu poprawę i ochronę stanu wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce. Budżet tego działania to 100 milionów złotych, które zostanie rozdysponowane w formie preferencyjnych...
28.04.2018
NFOŚiGW: Ponad 5 milionów złotych z Unii Europejskiej dla Hrubieszowa na modernizację gospodarki wodno-ściekowej
Aglomeracja Hrubieszów w województwie lubelskim będzie modernizować i rozbudowywać swój system gospodarki wodno-ściekowej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz systemu informacji przestrzennej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel unijną dotację w wysokości ponad 5 mln...
27.04.2018
WFOŚiGW w Opolu: Zatwierdzono wniosek o pożyczkę dla Gminy Niemodlin
W dniu 23 kwietnia br. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie pożyczki na zadanie pn.: „Termomodernizacja Ośrodka Kultury z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V etap” dla Gminy Niemodlin do kwoty 1 518 400,00...
27.04.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: Fundusz w Gdańsku gospodarzem ogólnopolskiego spotkania zarządów NFOŚiGW i wfośigw oraz doradców energetycznych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował dwudniowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W wydarzeniu udział wzięły zarządy NFOŚIGW,  wfośigw oraz niemal 80 doradców energetycznych z całej...
27.04.2018
NFOŚiGW: Ponad 61 mln zł na bezpieczeństwo powodziowe Oświęcimia
Umowa o dofinansowania prac zwiększających bezpieczeństwo powodziowe tzw. Węzła Oświęcimskiego, w tym Muzeum Auschwitz-Birkenau, została podpisana 25 kwietnia br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Inwestycja z wykorzystaniem środków unijnych zostanie przeprowadzana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w ramach realizacji zadań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej...
27.04.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Spotkanie dla przedsiębiorców w Pyzdrach
Z inicjatywy Burmistrza Pyzdr  Przemysława Dębskiego oraz Starosty Wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, 5 kwietnia b.r. w Pyzdrach odbyło się spotkanie informacyjne o Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców z powiatu...
25.04.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: W Gdańsku powstaje kompleksowy zakład gospodarowania odpadami za 644 miliony złotych
W ciągu sześciu lat w Gdańsku powstanie zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych, którego moc przerobowa wyniesie 160 tysięcy ton rocznie. System zagospodarowania odpadów obejmie ponad milion mieszkańców Gdańska i okolicznych gmin. Inwestycję, która zakończy się w roku 2021, wsparł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacją ponad 353 milionów złotych z unijnego Funduszu...
25.04.2018
NFOŚiGW: Ponad 41 mln zł dotacji na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracji olsztyńskiej
Olsztyn otrzyma 41,5 mln zł unijnej dotacji na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. Pieniądze z Funduszu Spójności przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szeroko zakrojony projekt ma być realizowany wspólnie z sąsiednimi gminami Dywity...
23.04.2018
WFOŚIGW w Toruniu: Sesja popularno-naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne Polski” na UMK
W dniu 20 kwietnia 2018 roku w sali Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK, odbyła się sesja popularno-naukowa pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”. Inicjatorem tego wydarzenia był Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Posłem na Sejm RP Janem Krzysztofem...
21.04.2018
NFOŚiGW: Olsztyn z unijnym wsparciem unowocześni sieć ciepłowniczą
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Olsztyna otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 4 mln zł unijnego dofinansowania na dalszą modernizację sieci dystrybucji...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl