WFOŚiGW w Opolu: Zatwierdzono wniosek o pożyczkę dla Gminy Niemodlin

27.04.2018

W dniu 23 kwietnia br. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie pożyczki na zadanie pn.: „Termomodernizacja Ośrodka Kultury z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V etap” dla Gminy Niemodlin do kwoty 1 518 400,00 zł.

Budynek Ośrodka Kultury w Niemodlinie pochodzi z lat 60-tych XX wieku i został wykonany w technologii tradycyjnej. Przegrody nie spełniają obecnych wymogów w zakresie izolacyjności cieplnej, a istniejące instalacje są w znacznym stopniu wyeksploatowane lub
niesprawne. Budynek ogrzewany jest kotłem węglowym o niskiej sprawności, emitującym do atmosfery znaczne ilości CO2 i pyłu. Grzejniki, w większości żeliwne lub z rur stalowych ożebrowanych i gładkich oraz stalowe przewody c.o. są „zakamienione”. W złym stanie technicznym znajduje się także instalacja oświetleniowa, wentylacja mechaniczna jest niesprawna i brakuje instalacji klimatyzacji. Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury odbywa się etapami. Wymiana stolarki i ślusarki otworowej została już wykonana. Inwestycja objęta przedmiotową pożyczką obejmuje w szczególności docieplenie ścian budynku i posadzek, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wymianę kotła węglowego na kondensacyjny kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji c.o. oraz wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED. W wyniku inwestycji nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło o 562,6 GJ/rok i energię elektryczną do oświetlenia o 42,0 GJ/rok oraz zmniejszy się emisja do atmosfery pyłu i CO2 o 71,216 Mg/r.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl