NFOŚiGW: Ponad 41 mln zł dotacji na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracji olsztyńskiej

25.04.2018

Olsztyn otrzyma 41,5 mln zł unijnej dotacji na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. Pieniądze z Funduszu Spójności przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szeroko zakrojony projekt ma być realizowany wspólnie z sąsiednimi gminami Dywity i Gietrzwałd.

Umowę w tej sprawie 23 kwietnia br. podpisali w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Olsztyn Sp. z o.o. Wiesław Pancer.

Dzięki wspomnianej inwestycji 2500 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę, a 60 kolejnych osób przyłączy się do sieci kanalizacyjnej. Zaplanowano m.in. realizację następujących przedsięwzięć: budowa kolektora sanitarnego i sieci kanalizacji sanitarnej w Olsztynie (3,78 km), przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – renowację kolektora w Olsztynie (0,23 km), budowa sieci wodociągowej w Olsztynie oraz w gminie Dywity (10,54 km), przebudowa sieci wodociągowej w gminie Dywity (1,97 km), wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku, w gminie Gietrzwałd, budowa punktu zrzutu nieczystości na Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie oraz działania informacyjno-promocyjne związane z projektem. Wszystkie wymienione działania będą realizowane w ramach 14 kontraktów (budowlanych, dostawczych i usługowych). Prace potrwają do końca 2020 r., a pełny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do stycznia 2022 r.

Całkowity koszt projektu to 80 065 839 zł, natomiast przekazane przez NFOŚiGW dofinansowanie wyniesie 41 497 538 zł. Źródłem dofinansowania projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które – w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Oprócz środków unijnych, plan finansowy przedsięwzięcia przewiduje zaangażowanie środków własnych beneficjenta.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl