img Miesiąc: czerwiec 2018

29.06.2018
WFOŚiGW we Wrocławiu: 50 mln złotych dla samorządów z Dolnego Śląska dotkniętych suszą
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przygotował dwa programy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody do picia i zapobieganie deficytom wody, na obszarach dotkniętych suszą w 2015r., poprzez dofinansowanie niezbędnych przedsięwzięć służących zapewnieniu mieszkańcom dostępu do wody. Programy obejmują swoim zasięgiem gminy z terenu województwa dolnośląskiego, na obszarach których w 2015r. wystąpił znaczny niedobór wody i które zgłosiły ten fakt do Wojewody...
29.06.2018
WFOŚiGW w Szczecinie: Odbudować populację pszczół
W pierwszym kwartale 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizował nabór wniosków w ramach pilotażowego konkursu Odbudowa populacji pszczół. Fundusz, oferując beneficjentom wsparcie finansowe między innymi na zakup pszczelich rodzin i uli, ma na celu nie tylko zachowanie różnorodności biologicznej, ale także zapewnienie ciągłości istnienia pszczelego...
28.06.2018
WFOŚiGW we Wrocławiu: Narodziny czwórki sokołów wędrownych w lasach pod Miliczem. To jeden z najrzadszych gatunków w Polsce
Przyrodnicy odnaleźli w sztucznym gnieździe w milickich lasach młode drapieżniki: trzy samce...
28.06.2018
WFOŚiGW w Opolu: Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb...
28.06.2018
WFOŚiGW w Łodzi: WFOŚiGW w Łodzi ogłasza VII edycję Konkursu „EKOBELFRY” za rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska, prowadzących działania i rozpowszechniających dobre przykłady w tym zakresie w roku szkolnym...
27.06.2018
NFOŚiGW: 150 mln zł z NFOŚiGW na budowę stopnia wodnego na Odrze w Malczycach
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni 150 930 000 zł niskooprocentowanej pożyczki na ukończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach. Beneficjentem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację tego bardzo potrzebnego w regionie przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody...
27.06.2018
WFOŚiGW w Warszawie: I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”
W dniach 21-22 czerwca 2018 r., w siedzibie Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis...
26.06.2018
WFOŚiGW w Szczecinie: Ponad 100 miliardów złotych na kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych
Rusza ogólnopolski, rządowy Program „Czyste Powietrze”, z którego skorzystają także mieszkańcy Województwa...
26.06.2018
NFOŚiGW: Czystsze powietrze w Zambrowie – NFOŚiGW dofinansuje modernizację miejskiej ciepłowni
Ciepłownia w Zambrowie (woj. podlaskie) otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 6 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na przeprowadzenie gruntownej modernizacji. Zakład na początku 2019 r. będzie już pracował w trybie wysokosprawnej...
26.06.2018
NFOŚiGW: Ochrona zlewni Bugu – NFOŚiGW kontynuuje współpracę z Białorusią
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug, były tematem rozmów przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas wizyty studyjnej w Mińsku i Obwodzie Brzeskim na Białorusi w dniach 12-15 czerwca...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl