img Miesiąc: listopad 2019

29.11.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Badanie wędrówek ptaków w pasie nadmorskim Gdańska
Aglomeracja trójmiejska jest jedynym istotnym dużym obszarem o zwartej zabudowie w pasie całego południowego Bałtyku, przez który przebiega szlak migracyjny ptaków. Tak wynika z właśnie zakończonych badań przeprowadzonych przez Pomorskie Towarzystwo Hydrologiczno-Przyrodnicze. Projekt otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dotychczas fakt istnienia szlaku migracyjnego nad aglomeracją był pomijany. A w dokumencie „Korytarze ekologiczne województwa pomorskiego” wręcz negowany – piszą autorzy badań Michał...
29.11.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: Szkolenia pracowników OPS
22 listopada br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się przedostatnie w tym roku szkolenie skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, prowadzone przez doradców energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu. Pracownicy socjalni, z racji wykonywanej pracy mają bezpośredni kontakt z osobami najuboższymi. Informacje oraz zdobytą podczas szkoleń wiedzę, mogą zatem przekazać swoim podopiecznym.  Zakres szkolenia dotyczy różnych aspektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w istniejących budynkach, zarówno inwestycyjnych, jak i bezkosztowych. Wdrożenie przedstawianych podczas szkoleń...
29.11.2019
WFOŚiGW w Poznaniu: 50 – lecie Zakładu Klimatologii UAM
W dniach 21-23 listopada br. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii. Konferencja miała na celu podsumowanie osiągnięć i dotychczasowej działalności Zakładu, jak również zwrócenie uwagi na badania dotyczące klimatu Polski i Europy prowadzone w ośrodkach naukowych w Polsce. Z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii UAM w Poznaniu, kierownikowi Zakładu – prof. dr hab. Leszkowi Kolendowiczowi, gratulacje i życzenia złożyła Prezes...
29.11.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?
Warsztaty dotyczące finansowania i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim – za nami! Zostały zorganizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w czwartek, 28 listopada. Warsztaty to element projektu „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?”. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa zachodniopomorskiego, a jego celem jest aktywizacja społeczeństwa dla gospodarki niskoemisyjnej poprzez bezpośrednie angażowanie odbiorcy. Logika projektu zakłada wykorzystanie różnorodnych narzędzi edukacyjnych w powiązany ze sobą...
28.11.2019
WFOŚiGW w Gdańsku na Pomorskim Eko Forum
W Centrum Kongresowo – Wystawienniczym AMBEREXPO w Gdańsku odbyło się Pomorskie Eko Forum. To jedna z największych debat środowiskowych w województwie pomorskim. Konferencja dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie.  Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego....
20.11.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Energia nowoczesnych miast
Elektromobilność, smart cities, zrównoważony transport i sieci inteligentne w energetyce – to hasło konferencji, zorganizowanej 19-20 listopada w Szczecinie przez spółkę ENEA. Uczestnicy mogli poznać między innymi możliwości uzyskania dofinansowania na zakup pojazdów elektrycznych i stacji ładowania, oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który objął wydarzenie honorowym patronatem. Przedstawiciele Ministerstwa Energii, świata nauki i biznesu, w tym spółek energetycznych – zaprezentowali informacje dotyczące m.in. finansowania rozwoju...
18.11.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: W trosce o groszek wielkoprzylistkowy
Zakończyły się prace nad oceną populacji groszku wielkoprzylistkowego w rezerwacie przyrody Opalenie. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Rezerwat Opalenie leży na Kociewiu, w gminie Gniew. Zajmuje 8,61 ha powierzchni. Część rezerwatu porasta stuletni las świerkowy, resztę las mieszany z licznymi gatunkami roślin ciepłolubnych, w tym groszkiem wielkoprzylistkowym. Stanowisko groszku w „Opaleniu”...
15.11.2019
WFOŚiGW we Wrocławiu: Otwarcie ścieżki przyrodniczej „Ostoja Konika Polskiego”
„Ostoja Koników Polskich” to atrakcja przyrodnicza, jedyne miejsce ich hodowli rezerwatowej na Dolnym Śląsku. Stado koników brykające po okolicznych łąkach i lasach liczy 68 sztuk. Aby edukować odwiedzających Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Nadleśnictwo Milicz przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przygotowało specjalną ścieżkę przyrodniczą pn. „Ostoja Koników Polskich”, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym żyje ten gatunek zwierząt. – Na trasie o długości...
14.11.2019
NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie: Geotermia jako narzędzie skutecznej walki ze smogiem. Inauguracja projektu „Laboratorium Pyrzyce”
Wypracowanie w Pyrzycach modelowego programu wykorzystania zasobów geotermalnych jako narzędzia wsparcia lokalnej społeczności w walce z niską emisją jest celem porozumienia zawartego między NFOŚiGW, spółką Geotermia Pyrzyce, gminą Pyrzyce, WFOŚiGW w Szczecinie oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. programu „Czyste Powietrze”. Dokument, inaugurujący projekt „Laboratorium Pyrzyce”, podpisano 14 listopada w Dniu Czystego Powietrza. Wnioski i rekomendacje z projektu realizowanego w Pyrzycach – zawierające również propozycje zmian przepisów prawa wspierających wykorzystanie zasobów...
14.11.2019
14 listopada – Dzień Czystego Powietrza
Od naszych codziennych wyborów zależy jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego przypadający 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także – dla środowiska. Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w naszym kraju ma niska emisja, której źródłem są przede wszystkim spaliny samochodowe oraz dym z nieefektywnych i nieekologicznych pieców w domach jednorodzinnych. Nierzadko...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl