WFOŚiGW we Wrocławiu: Otwarcie ścieżki przyrodniczej „Ostoja Konika Polskiego”

15.11.2019

„Ostoja Koników Polskich” to atrakcja przyrodnicza, jedyne miejsce ich hodowli rezerwatowej na Dolnym Śląsku. Stado koników brykające po okolicznych łąkach i lasach liczy 68 sztuk. Aby edukować odwiedzających Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Nadleśnictwo Milicz przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przygotowało specjalną ścieżkę przyrodniczą pn. „Ostoja Koników Polskich”, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym żyje ten gatunek zwierząt.

– Na trasie o długości 1,2 km umieszczono tablice i interaktywne zestawy edukacyjne prezentujące świat przyrody, w której żyją półdzikie konie. Ścieżka warta jest około 50 tys. zł, w tym dotacja z Funduszu wyniosła blisko 30 tys. złotych – mówi Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Interaktywne zestawy ekoedukacyjne wciągają odwiedzających w wir przyrodniczych łamigłówek i zabaw. Szczególną atrakcją nowej ścieżki jest przestrzenny model z przekrojem mrowiska. W pobliżu ścieżki są stanowiska chronionego gatunku owada Kozioroga dębosza na stuletnich dębach. – Lasy Państwo udostępniają lasy turystom, wyznaczają ścieżki na których można aktywnie wypoczywać i poznawać przyrodę – mówi Janusz Łabuda, Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz. – Las ma pozytywny wpływ na zdrowie, jest miejscem relaksu i odpoczynku, zarówno fizycznego i psychicznego – dodaje. Tematyka tablic i zestawów edukacyjnych to m.in.: „Koniki Polskie” – tablica opisująca historię gatunku koni zasiedlających polskie i dolnośląskie lasy, „Jak rośnie las”, „Co w trawie piszczy – mrowisko i jego mieszkańcy”, „Kozioróg dębosz”, „Daglezja zielona” – opis gatunków drzew obcego pochodzenia rosnących w naszych lasach, a także zagrożeń jakie powodują dla rodzimej przyrody oraz zestaw edukacyjny – „Tropy”, który pomoże rozpoznawać gatunki zwierząt na podstawie pozostawianych przez nie śladów. Organizatorzy planują, że w ciągu roku ścieżkę odwiedzi około 3 tys. osób. Koniki Polskie są jedyną rodzimą prymitywną rasą koni, wywodzącą się bezpośrednio od wymarłych, dzikich koni Tarpanów. Jeszcze w XVIII wieku można było spotkać je na lesistych terenach Polski, Litwy i Prus. Koniki na terenie nadleśnictwa Milicz przebywają na otwartej przestrzeni, opieka ogranicza się do podawania siana w zimie. Ostoja w Dolinie Baryczy uczestniczy w „Programie hodowli zachowawczej koników polskich”. Prowadzone są tu badania przez pracowników i studentów weterynarii z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem programu jest zachowane rasy i jej pierwotnych cech odziedziczonych po tarpanach. Szczególne zalety koników polskich to: dobre zdrowie, płodność, niewybredność pokarmowa, odporność, wytrwałość i łagodne usposobienie. Koniki są wykorzystywane do pielęgnacji krajobrazu jako „naturalne kosiarki”. Zwierzęta z uwagi na swoją łagodność i inteligencję uczestniczą w zajęciach z hipoterapii oraz do pracy z dziećmi. Takie zajęcia są prowadzone również w Dolnie Baryczy.

aktualności News icon

11.05.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu z dofinansowaniem
Do końca 2022 roku potrwa przebudowa ulicy 1 Maja na świnoujskiej wyspie Karsibór. W ramach inwestycji powstanie nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna o łącznej długości...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl