img Miesiąc: październik 2016

25.10.2016
WFOŚiGW w Opolu: Wręczono nagrody w konkursie plastycznym
W środę 19 października Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Piotr Soczyński wręczył dyplomy i nagrody w Konkursie plastycznym „W Trosce o Środowisko – przyroda widziana oczyma dziecka – edycja...
24.10.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Kolejne ekologiczne umowy w ramach RPO WZ 2014-2020
WFOŚiGW w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 18 października podpisał dwie kolejne umowy na dofinansowanie projektów proekologicznych. Z unijnych środków skorzystają: Gmina Kalisz Pomorski oraz Ochotnicza Straż Pożarna...
24.10.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: I Międzynarodowe Targi Floty Ekologicznej
Jak znaleźć odpowiednie narzędzia do podjęcia działań związanych z ochroną środowiska, optymalizacji kosztów czy wdrożeniem nowych technologii w firmie? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy Targów Ekoflota, które odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska...
24.10.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: 300 umowa z „Prosumenta” podpisana!
Pobudzenie świadomości ludzi tak, aby przy pomocy dostępnych technologii aktywnie włączyli się w proces budowy tzw. energetyki rozproszonej, która jest oparta na źródłach odnawialnych – to główne założenie programu „Prosument na Warmii i Mazurach”, który w naszym regionie wdraża WFOŚiGW w Olsztynie. W środę 19 października podpisano 300. umowę w ramach tego...
24.10.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Unijne środki dla samorządu, spółki i przedsiębiorstwa
W piątek 14 października w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał kolejne umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wziął udział m.in. marszałek Gustaw Marek...
24.10.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: Spółdzielcy w Miliczu wybudowali elektrownię solarną
Bezpłatna energia ze słońca produkowana przez panele fotowoltaiczne umożliwia oświetlenie części wspólnych budynku przy ul. Kopernika w Miliczu, m.in. klatek schodowych i korytarzy piwnicznych. Na takie inwestycje dla dolnośląskich spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot do podziału jest 25 mln złotych z programu...
24.10.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: Gmina Sobótka przystąpiła do remontu zbiornika wodnego i zapory w masywie Ślęży
Zrujnowany zalew w Ślężańskim Parku Krajobrazowym odzyska swoje funkcje przeciwpowodziowe, przyrodnicze i przeciwpożarowe. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył ponad milion złotych na remont, który potrwa do maja 2017...
24.10.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Nagrody w ramach XVII Edycji Konkursu o Puchar Recyklingu rozdane
Podczas pierwszego dnia targów Pol-Eco-System 2016 rozdano nagrody w konkursie o Puchar Recyklingu. Wojewódzki Fundusz w Toruniu ufundował nagrody dla laureatów z województwa...
24.10.2016
WFOŚiGW w Toruniu: „Birdwatching –pokochaj ptaki” – dofinansowanie ekologicznych warsztatów dla seniorów
Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprosiło najstarszych mieszkańców Bydgoszczy na zajęcia w ramach projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz w Toruniu – „Birdwatching – pokochaj...
24.10.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: POL – ECO – SYSTEM 2016
W dniach 11-14 października 2016 roku  w Poznaniu  odbyła się kolejna edycja targów...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl