img Miesiąc: maj 2016

25.05.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Podsumowanie pierwszego Dnia Otwartego Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu
W poniedziałek 23 maja odbył się pierwszy Dzień Otwarty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu skierowany...
25.05.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Rodzinnie i ekologicznie w Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska
Wojewódzki Fundusz w Toruniu zaprasza na „Śniadanie na trawie” organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony...
25.05.2016
WFoŚiGW w Kielcach: Pierwsze umowy w ramach Programu dla osób fizycznych podpisane
W  środę 18 maja b.r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dwóch beneficjentów z naszego województwa podpisało pierwsze umowy pożyczki w ramach Programu dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację...
25.05.2016
WFOŚiGW w Warszawie:„Co w Puszczy piszczy?”
W dniach 11 – 12 maja br. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się XXI edycja Konkursu pn. „Co w Puszczy piszczy”. Organizatorem ekologicznych zmagań był Kampinoski Park Narodowy i Nowodworski Ośrodek Kultury. Nagrody dla uczestników konkursu w postaci plecaków i tablic edukacyjnych ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
25.05.2016
WFOŚiGW w Warszawie: Ochronić mazowiecką przyrodę
Wiedząc jak ważne jest wsparcie przyrody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie finansuje zadania przyrodnicze. Dzięki dotacjom przekazywanym przez Fundusz możliwa jest realizacja zadań zmierzających do zachowania cennych siedlisk, ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, inwentaryzacji populacji gatunków ptaków, opracowania planów ochrony przyrody, zwiększania lesistości, pielęgnacji zieleni, w tym pomników przyrody,...
25.05.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Pieniądze na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej I rozdysponowane
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej cz. 1 w zakresie publikacji, wydawnictw, szkoleń, konkursów, olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów, sympozjów – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niskiej emisji, segregacji odpadów w roku...
24.05.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Pierwsza edycja ekoSTARTu już za nami!
Prawie tysiąc osób, w tym ponad czterystu zawodników przyjechało w ubiegłą niedzielę do Nowej Wsi w gminie Purda, aby wziąć udział w wyjątkowych zawodach – ekoSTARCIE Warmia i Mazury 2016. Po raz pierwszy rywalizowali ze sobą biegacze i rowerzyści. Było sportowo, ekologicznie, a wszystko w atmosferze rodzinnego pikniku i mnóstwa dobrej...
24.05.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Zapraszamy na bociani happening
Z okazji Dnia Bociana Białego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie organizuje wyjątkowy happening. We wtorek 31 maja zapraszamy przed siedzibę Funduszu przy ul. Św. Barbary 9 już od godziny 10. Do godziny 14. będziemy się uczyć o bocianach poprzez...
24.05.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Rola WFOŚiGW w Gdańsku we wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej
Zespół doradców energetycznych, podczas Dnia Otwartego WFOŚiGW w Gdańsku, spotkał się z przedstawicielami samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz przedsiębiorcami. W punkcie konsultacyjnym można było uzyskać kompleksową informację na temat działań energetycznych. Przedstawione zostały zadania Funduszu w zakresie działań poprawiających efektywność energetyczną, wspierania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia niskiej...
24.05.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Międzynarodowy projekt w ramach programu ERASMUS+
Podczas Dnia Otwartego WFOŚiGW w Gdańsku przedstawione zostały założenia, najważniejsze kwestie oraz pierwsze wnioski międzynarodowego projektu edukacyjnego, realizowanego w ramach programu ERASMUS+. W wykładach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz stowarzyszeń i przedsiębiorstw komunalnych z województwa...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl