WFOŚiGW w Gdańsku: Rola WFOŚiGW w Gdańsku we wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej

24.05.2016

Zespół doradców energetycznych, podczas Dnia Otwartego WFOŚiGW w Gdańsku, spotkał się z przedstawicielami samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz przedsiębiorcami. W punkcie konsultacyjnym można było uzyskać kompleksową informację na temat działań energetycznych. Przedstawione zostały zadania Funduszu w zakresie działań poprawiających efektywność energetyczną, wspierania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia niskiej emisji.

-Pomoc oferowana przez doradców energetycznych jest bezpłatna i wszechstronna.  Wsparcie w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji na terenie województwa pomorskiego, proponowanie dostępnych na rynku źródeł finansowania, przeprowadzanie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji oraz  weryfikacji  i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej, szkolenia dla energetyków samorządowych – możliwości współpracy jest wiele. – Celem działań doradców energetycznych jest poprawa efektywności energetycznej w gminach, a co za tym idzie obniżenie zużycia energii. Wszystko to przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. A to jest jednym z głównych zobowiązań Polski jako członka Wspólnoty Europejskiej – wyjaśnia Zdzisław Czucha – ekspert w Zespole Doradców Energetycznych działających przy WFOŚiGW w Gdańsku.

Podczas Dnia Otwartego Zdzisław Czucha przedstawił proces powstawania nowej siedziby Funduszu, omówił zastosowane rozwiązania oraz efekty, które zostały osiągnięte. Podczas zwiedzania nowego budynku goście mogli zwiedzić kotłownię, instalacje PV, zapoznać się z metodą przewietrzania budynku, a także systemem zarządzania obiektem. Marcin Gregorowicz – inspektor w Zespole Doradców Energetycznych  zaprezentował rolę systemu doradztwa w województwie pomorskim.

Korzyści z pracy doradców energetycznych odczują wszyscy mieszkańcy województwa pomorskiego. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza mają bowiem niebagatelny wpływ na zdrowie i komfort życia Pomorzan. Zysk ludzie odczują też w kieszeni. Mniejsze będą bowiem wydatki na energię i to zarówno ponoszone przez mieszkańców, jak i przez gminy oraz przedsiębiorców. Skorzysta też na tym gospodarka. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii spowoduje powstanie nowych miejsc pracy. Przyczyni się również do wzrostu konkurencyjności firm i przedsiębiorstw.  – Aktualnie opiniujemy plany gospodarki niskoemisyjnej dla gmin. Recenzujemy dla nich także audyty energetyczne, specyfikację istotnych warunków zamówienia. Nasza praca to proces ciągły i wieloletni  – przekonuje Marcin Gregorowicz.

Doradcy energetyczni zaprezentowali, na przykładzie nowej siedziby Funduszu, różne rozwiązania energooszczędne. Jest to bowiem jeden z niewielu budynków użyteczności publicznej o wysoko zaawansowanych parametrach energetycznych.

 

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl