WFOŚiGW w Poznaniu: Pieniądze na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej I rozdysponowane

25.05.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej cz. 1 w zakresie publikacji, wydawnictw, szkoleń, konkursów, olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów, sympozjów – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niskiej emisji, segregacji odpadów w roku 2016.

Po wnikliwej ocenie zakwalifikowanych do dofinansowania w formie dotacji zostało  85 wniosków na kwotę  blisko 3 mln zł. Niestety ograniczona ilość środków finansowych przeznaczonych na edukację ekologiczną oraz bardzo duża ilość wniosków (blisko 200)  nie pozwoliła zaspokoić wszystkich potrzeb wnioskodawców. Środki zostały zaplanowane na działania związane  m.in.  z publikacjami, edukacją dzieci i młodzieży poprzez konkursy i olimpiady wiedzy ekologicznej, a także szkolenia, warsztaty i konferencje. Wszystkie zakwalifikowane projekty (pełna lista znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu) mają za zadanie propagować działania proekologiczne, promować nowoczesne rozwiązania i technologie OZE oraz podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl