WFOŚiGW w Warszawie: Ochronić mazowiecką przyrodę

25.05.2016

Wiedząc jak ważne jest wsparcie przyrody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie finansuje zadania przyrodnicze. Dzięki dotacjom przekazywanym przez Fundusz możliwa jest realizacja zadań zmierzających do zachowania cennych siedlisk, ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, inwentaryzacji populacji gatunków ptaków, opracowania planów ochrony przyrody, zwiększania lesistości, pielęgnacji zieleni, w tym pomników przyrody, itp.

W 2016 r. WFOŚiGW w Warszawie przygotował 4 programy z zakresu ochrony przyrody:

  • 2016-OP-21 Zadania z zakresu ochrony przyrody;
  • 2016-OP-22 pn. Wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  • 2016-OP-23 pn. Zwiększenie lesistości poprzez zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  • 2016-OP-24 pn. Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego.

Każdy z tych programów skierowany jest do różnych grup wnioskodawców. Pieniądze można otrzymać w formie dotacji od 50 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych. W bieżącym roku Fundusz na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony przyrody przeznaczył ponad 5 mln zł. Nabór wniosków trwa do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 30 września. W przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania termin ten jest przedłużony do 31 października br. Wnioski można składać w centrali biura Funduszu w Warszawie oraz w wydziałach zamiejscowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Wnioski dostępne są na www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta/Programy 2016.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl