img Miesiąc: sierpień 2016

30.08.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Pieniądze na Przedsięwzięcia Pozostałe zostały rozdysponowane
We wtorek 2 sierpnia 2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie Przedsięwzięć Pozostałych w zakresie: monitoringu środowiska, zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii, innych zadań tj. tych, które nie są objęte ogłoszonymi regulaminami naboru wniosków opublikowanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu, do realizacji w 2016...
30.08.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Seminarium dotyczące efektywności energetycznej w Złotowie
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Złotowa, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu – Magdalena Żelichowska, wzięła udział w seminarium pt. Efektywność energetyczna obiektów w ramach programów...
30.08.2016
WFOŚiGW w Łodzi: Konwent Prezesów Funduszy
W czwartek 25 sierpnia w WFOŚiGW w Łodzi odbył się Konwent Prezesów Funduszy z całego kraju, podczas którego podpisano aneksy do umowy z NFOŚiGW dotyczącej Projektów Doradztwa...
28.08.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Prawie milion złotych z UE na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bornem Sulinowie
Pierwsza umowa o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w naszym województwie – podpisana. Dzięki ponad 916 tys. złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku rozbuduje stację uzdatniania wody w Bornem...
25.08.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Materiały ze szkoleń RPO WiM 2014-2020
W środę 10 sierpnia odbyło się ostatnie z cyklu trzech szkoleń dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych. Tym razem tematem przewodnim były zagadnienia dotyczące prawidłowego złożenia i wypełnienia wniosku...
25.08.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz ogłosił nowy konkurs „Zielona Klasa 2016”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił nowy konkurs „Zielona Klasa 2016”. Alokacja środków wynosi 1 mln zł, a o pieniądze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie...
25.08.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Święto bałtyckich skarbów
Ryby zawładnęły całym Helem. W tej nadmorskiej miejscowości odbył się bowiem Dzień Ryby. Mieszkańcy i turyści – jak co roku – tłumnie odwiedzili półwysep. Atrakcji było co...
25.08.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Rozwój sieci ciepłowniczej szansą ograniczenia niskiej emisji
W Kościerzynie od lat przekraczany jest dopuszczalny poziom pyłów oraz benzoapirenu – wynika z corocznych badań przeprowadzanych przez WIOŚ w Gdańsku. Wiele szkodliwych substancji powstaje na skutek spalania węgla i śmieci w domowych paleniskach. Właśnie zakończyła się realizacja projektu „KAWKA w Kościerzynie. Rozwój sieci ciepłowniczej szansą ograniczenia niskiej emisji – 2 etap”. W miejscach, w których występowały znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, zlikwidowanych zostało 28...
23.08.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Konkursy na szkolne pracownie ekologiczne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił dwa konkursy dotyczących tworzenia szkolnych pracowni...
23.08.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Temat bomb ekologicznych nadal aktualny
Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach zdecydowała o udzieleniu Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Tarnogórskiego promesy dofinansowania do kwoty 16.772.820 zł na zadanie „Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl