WFOŚiGW w Katowicach: Konkursy na szkolne pracownie ekologiczne

23.08.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił dwa konkursy dotyczących tworzenia szkolnych pracowni ekologicznych.

” ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2016 – przeznaczony dla szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Fundusz chce nagrodzić projekty ekopracowni, których przyszła realizacja pomoże uczniom z naszego regionu efektywnie i przyjemnie uczyć się i podnosić świadomość ekologiczną. Przewidywana pula nagród to 100.000 zł. Termin przyjmowania kart zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami upływa 15 września 2016 roku o godzinie 15.30. ZIELONA PRACOWNIA 2016 – przeznaczony dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, które zostaną nagrodzone w konkursie „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT”. Jego celem jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Dofinansowane zostaną projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie  zagospodarowania pracowni. Wnioski będą przyjmowanie od 10 do 21 października 2016 roku. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł. 20% kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. “ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2016

aktualności News icon

03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl