WFOŚiGW w Gdańsku: Rozwój sieci ciepłowniczej szansą ograniczenia niskiej emisji

25.08.2016

W Kościerzynie od lat przekraczany jest dopuszczalny poziom pyłów oraz benzoapirenu – wynika z corocznych badań przeprowadzanych przez WIOŚ w Gdańsku. Wiele szkodliwych substancji powstaje na skutek spalania węgla i śmieci w domowych paleniskach. Właśnie zakończyła się realizacja projektu „KAWKA w Kościerzynie. Rozwój sieci ciepłowniczej szansą ograniczenia niskiej emisji – 2 etap”. W miejscach, w których występowały znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, zlikwidowanych zostało 28 kotłowni.

Budynki podłączone zostały do miejskiej sieci ciepłowniczej. Rocznie o prawie 4 tony zmniejszyła się emisja pyłów do atmosfery, 302 tony – dwutlenku węgla i 5 ton dwutlenku siarki. Przeprowadzone zostały kampanie edukacyjne ukazujące korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z  eliminacji niskiej emisji. Akcje te miały uświadomić mieszkańcom zagrożenia, które powstają na skutek spalania odpadów w kotłach grzewczych.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Kawka dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” oraz ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy Kawka.

Koszt inwestycji wyniósł około 1 400 000 zł, w tym 415 000 zł to dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 526 000 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pozostała kwota to środki własne gminy.

Był to drugi etap projektu „KAWKA w Kościerzynie. Rozwój sieci ciepłowniczej szansą na ograniczenia niskiej emisji”. Podczas pierwszego etapu zlikwidowanych zostało 20 pieców węglowych, 20 budynków podłączonych zostało do miejskiej sieci ciepłowniczej. Rocznie o prawie 6 ton zmniejszyła się emisja pyłów do atmosfery, 482 tony dwutlenku węgla, dwutlenku siarki o 8 ton.

aktualności News icon

03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl