WFOŚiGW w Katowicach: Temat bomb ekologicznych nadal aktualny

23.08.2016

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach zdecydowała o udzieleniu Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Tarnogórskiego promesy dofinansowania do kwoty 16.772.820 zł na zadanie „Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”.

Termin ważności promesy  upływa z końcem roku. Celem przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie poprzez składowanie na Centralnym Składowisku Odpadów  w Tarnowskich Górach ok. 153 tys. m3 odpadów zalegających na zwałowiskach, w tym również skażonego gruntu oraz gruzu po wyburzeniach obiektów budowlanych pozostałych na terenie zlikwidowanych Zakładów  Chemicznych „Tarnowskie Góry”.

Tereny po byłych Zakładach to największa bomba ekologiczna województwa śląskiego. Sprawa rekultywacji odpadów po Zakładach Chemicznych ciągnie się od 1994 roku. Dotychczas unieszkodliwiono 70 % odpadów, jednak pozostałe nadal zagrażają zbiornikowi wód podziemnych, z którego wodę pije ponad milion mieszkańców. Na jego dokończenie potrzeba około 100 mln zł oraz dobrej woli wszystkich zainteresowanych podmiotów. Fundusz również jest wśród zainteresowanych.

 

aktualności News icon

03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl