WFOŚiGW w Poznaniu: Seminarium dotyczące efektywności energetycznej w Złotowie

30.08.2016

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Złotowa, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu – Magdalena Żelichowska, wzięła udział w seminarium pt. Efektywność energetyczna obiektów w ramach programów zewnętrznych.

Spotkanie miało miejsce 4 sierpnia 2016 r. w sali audytoryjno -kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie. Tematyka seminarium, ustalona z Urzędem Miejskim w Złotowie, była bardzo szeroka i obejmowała zagadnienia dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, dobrych praktyk w zakresie likwidacji niskiej emisji w istniejących budynkach, możliwych działań lokalnych i indywidualnych na terenie gmin, a także Planów gospodarki niskoemisyjnej. Omówiono także temat finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej ze środków unijnych (w ramach POIiŚ na lata 2014–2020) oraz krajowych, pochodzących z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu. Powyższe zagadnienia omówione zostały przez Magdalenę Żelichowską, natomiast tematyka finansowania modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach WRPO na lata 2014-2020 przedstawiona została przez specjalistę ds. Funduszy Europejskich Punktu  Informacyjnego Funduszy Europejskich WARP. Więcej informacji na stronie: www.wfosgw.poznan.pl

aktualności News icon

03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl