WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz ogłosił nowy konkurs „Zielona Klasa 2016”

25.08.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił nowy konkurs „Zielona Klasa 2016”. Alokacja środków wynosi 1 mln zł, a o pieniądze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie województwa.

Głównym założeniem konkursu jest wsparcie rozwoju bazy edukacji ekologicznej wraz z aktywizacją współpracy środowisk, które mają codzienny kontakt z naturą, w szczególności organizacji pozarządowych prowadzącym edukację ekologiczną dedykowaną lokalnym społecznościom wiejskim. Dofinansowanie to forma pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż  100 tys. zł na jeden projekt. Projekt zakłada możliwość umorzenia do 30 proc. wartości udzielonej pożyczki po spełnieniu warunków wynikających z zawartej umowy, w tym osiągnięcia deklarowanych efektów ekologicznych. Pożyczka może być udzielona nawet na okres 10 lat. Zakres konkursu obejmuje wsparcie budowy, modernizacji, adaptacji, obiektów służących edukacji ekologicznej położonych na obszarach wiejskich. Koszty kwalifikowane obejmują: prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną, roboty termomodernizacyjne, prace malarskie i wykończeniowe, wykonanie oświetlenia, zakup mebli i wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykonanie tablic poglądowych, zagospodarowanie terenu. Pamiętać należy, że nie będą finansowane koszty: związane z funkcjami biurowymi i miejscami sypialnymi w finansowanych obiektach, garaże, magazyny, urządzenia łowieckie,  grodzenia, bramy, furtki. Zgodnie z przyjętym regulaminem zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie standardowego wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegóły dotyczące konkursy znajdują się na stronie www.fundusz.olsztyn.pl. Nabór wniosków rozpocznie się 5 września i potrwa do wyczerpania alokacji.

Regulamin konkursu „Zielona Klasa 2016”

aktualności News icon

03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl