img Miesiąc: luty 2016

29.02.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Milion na edukację ekologiczną
Co roku centra edukacji ekologicznej z Warmii i Mazur otrzymują z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansowanie na działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną. W 2016 roku cztery ośrodki otrzymają 1 milion...
29.02.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Cykl spotkań informacyjnych dotyczących RPO WiM
W sumie prawie 500 osób wzięło udział w spotkaniach „Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur – jak skutecznie założyć wniosek na działania związane z ochroną środowiska i OZE”, które odbyły się w Olsztynie, Ełku i Elblągu. Ich organizatorem był WFOŚiGW w Olsztynie, które jest Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata...
29.02.2016
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Szkolenie dotyczące problematyki Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
W siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie dotyczące problematyki Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Szkolenie,  prowadzone przez Zespól Doradców Energetycznych,  adresowane  były do pracowników gmin. Uczestniczyło w nim 16 przedstawicieli gmin województwa...
29.02.2016
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej
WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłosił konkurs z zakresu edukacji ekologicznej na dofinansowanie w formie dotacji na cele bieżące zadań o tematyce priorytetowej „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie...
29.02.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: W Myśliborzu można poznać dolnośląskie wulkany i życie mrówek
Warsztaty terenowe, zajęcia laboratoryjne, gra „Leśne koło wiedzy”, obserwacje życia mrówek w formikarium – to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez edukatorów z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”...
29.02.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: Podłączenia do kanalizacji dla ponad 6,4 tys. osób
Na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku powstały podłączenia do kanalizacji dla ponad 6,4 tys. osób. To efekty programu prowadzonego przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Łączna długość 1359 przyłączy wyniosła ponad 19...
29.02.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: Nowa kanalizacja ochroni rzekę Widawę przed zanieczyszczeniami
W miejscowości Domaszczyn wybudowano ponad 8 km kanalizacji. Powstały trzy nowe przepompownie a zmodernizowano kolejne dwie. Nowa kanalizacja zastąpi dotychczas użytkowane przez mieszkańców...
29.02.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Podsumowanie inwestycji kompleksowego zagospodarowania odpadów
W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał ostatnią transzę środków finansowych przyznanych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu na realizację zadania polegającego na kompleksowym zagospodarowaniu odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów...
29.02.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Fundusz zaprasza na swój profil na Facebooka
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zachęca do polubienia oficjalnego profilu na popularnym portalu społecznościowym...
29.02.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: O finansowaniu ochrony środowiska – w Manowie i Zalesiu
Jak napisać wniosek o wsparcie na edukację ekologiczną, a także – kiedy ruszą nowe programy Funduszu i konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020? Tego beneficjenci dowiedzą się 21 i 22 marca w Manowie i Zalesiu.Na spotkania informacyjne zaprasza WFOŚiGW...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl