WFOŚiGW w Zielonej Górze: Szkolenie dotyczące problematyki Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

29.02.2016

W siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie dotyczące problematyki Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Szkolenie,  prowadzone przez Zespól Doradców Energetycznych,  adresowane  były do pracowników gmin. Uczestniczyło w nim 16 przedstawicieli gmin województwa lubuskiego.

W trakcie szkolenia przedstawiono wymagania stawiane  Planom Gospodarki Niskoemisyjnej, strukturę oraz  zawartość  tego dokumentu. Szczególną uwagę zwrócono na bazową inwentaryzację emisji. Przedstawiono wnioski wypływające z  weryfikacji ok. 30 PGN, której dokonali doradcy energetyczni   uczestniczący w „Ogólnopolskim systemie wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Omówiona została także szczegółowo metoda weryfikacji PGN w oparciu o stosowaną  w procesie oceny listę sprawdzającą.

 

aktualności News icon

03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl